regulamin pdf.pdf


Preview of PDF document regulamin-pdf.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Umowe Najmu;
 Umowa Najmu oznacza umowe, na mocy ktorej BESTCENA EU LLC zobowiazuje sie oddac
Klientowi Produkt do uzytku na czas i na warunkach okreslonych w umowie, Klient zas
zobowiazuje sie płacic BESTCENA EU LLC opłate z tytułu najmu okreslona w umowie, zgodnie z
ogolnymi
warunkami Umowy Najmu okreslonymi przez BESTCENA EU LLC;
 Konsument oznacza osobe fizyczna, ktora zawiera umowe na zasadach okreslonych OW Strony
Internetowej badz tez podejmuje inne czynnosci prawne, niepozostajace w bezposrednim zwiazku z
jej ekonomiczna lub zawodowa działalnoscia;
 Produkt odnosi sie do kazdego z produktow, w zwiazku z ktorymi BESTCENA EU LLC
pragnie zawrzec Umowe Najmu, opisanych szczegołowo na Stronie Internetowej.
 Konto oznacza całosc zasobow dostepnych w systemie IT BESTCENA EU LLC o
ograniczonym dostepnie (dostep uzyskuje sie poprzez link przesłany do Uzytkownika w mailu
potwierdzajacym złozenie Zamowienia i rejestracje Uzytkownika), zawierajacych informacje dla
Klienta na temat historii zamowien skierowanych przezen do BESTCENA EU LLC w zwiazku z
Umowa Najmu;
 Newsletter oznacza usługe umozliwiajaca odbiorcy usługi subskrypcje i otrzymywanie na
podany adres e-mail bezpłatnych informacji od usługodawcy, dotyczacych w szczegolnosci
Produktow oraz ich własciwosci, oferowanych przez BESTCENA EU LLC za posrednictwem
Strony Internetowej.
• 

Rola iRTVAGD.PL

•  BESTCENA EU LLC zapewnia dostep oraz pełni role administratora Strony
Internetowej, na ktorej Uzytkownicy moga miedzy innymi przegladac Produkty, w zwiazku
z ktorymi BESTCENA EU LLC spodziewa sie zawrzec Umowy Najmu z Uzytkownikami.
 Bestcena EU LLC moze wyznaczyc lokalna firme do działan na rzecz Bestcena EU LLC w
charakterze podwykonawcy Bestcena EU LLC, w ramach usług zwiazanych z prowadzeniem
działalnosci marketingowej i promocyjnej, zgodnie z modelem biznesowym Usługodawcy oraz w
celu ułatwienia procesu zawierania Umow Najmu. iRTVAGD.pl pełni role podwykonawcy, opisana
w poprzednim zdaniu.
 Uzytkownik potwierdza, ze dla jego wygody w ramach realizacji postanowien objetych
niniejsza Umowa oraz Umowa Najmu kontaktowac sie z nim bedzie głownie iRTVAGD.pl, jako ze
de facto to ona własnie podejmowac bedzie działania niezbedne do wypełnienia praw i obowiazkow
BESTCENA EU LLC okreslonych w OW Strony Internetowej, jak rowniez w Umowie Najmu, w
tym takze działania zwiazane z obsługa klienta i logistyka.
 W ramach niniejszego pełnomocnictwa iRTVAGD.pl ma dostep do Strony Internetowej w
lokalnej wersji jezykowej, BESTCENA EU LLC przyznaje iRTVAGD.pl rowniez prawo do