regulamin pdf.pdf


Preview of PDF document regulamin-pdf.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


administrowania jej zawartoscia w celu dokonywania biezacych aktualizacji na Stronie Internetowej
oraz utrzymania zgodnosci jej tresci ze wszystkimi istotnymi zobowiazaniami, jak rowniez do
podejmowania wszelkich koniecznych merytorycznych działan zwiazanych z obsługa klienta i
logistyka. Uzytkownik potwierdza, ze we wszystkich przypadkach, w ktorych Umowa Najmu
odnosi sie do działan BESTCENA EU LLC, działania te moga zostac podjete przez iRTVAGD.pl.
 Ani iRTVAGDpl, ani Bestcena EU LLC, nie zawieraja Umow Najmu z Uzytkownikami na
nazwe firmy lub w imieniu firmy BESTCENA EU LLC. W ramach nastepujacego upowaznienia
iRTVAGD.pl ma dostep do Strony Internetowej w lokalnej wersji jezykowej, a takze Bestcena EU
LLC przyznała firmie iRTVAGD.pl prawo do administrowania jej zawartoscia w celu dokonywania
biezacych aktualizacji na Stronie Internetowej oraz utrzymania zgodnosci jej tresci ze wszystkimi
istotnymi zobowiazaniami. Uzytkownik potwierdza, ze we wszystkich przypadkach, w ktorych OW
Strony Internetowej odnosza sie do działan BESTCENA EU LLC, działania te moga zostac podjete
przez iRTVAGD.pl.
 Ani Bestcena EU LLC, ani iRTVAGD.pl, nie sa stronami niniejszej umowy, jak rowniez
Umowy Najmu, nie działaja takze jako posrednicy miedzy Klientem a BESTCENA EU LLC
podczas zawierania rzeczonej Umowy Najmu. Rola iRTVAGD.pl w odniesieniu do Umowy Najmu
została zdefiniowana ponizej.
 Powiadomienia Uzytkownik zobowiazuje sie do niezwłocznego informowania BESTCENA EU
LLC o wszelkich wadach zwiazanych ze swiadczeniem usług okreslonych w OW Strony
Internetowej, a takze do natychmiastowego powiadamiania BESTCENA EU LLC o wszystkich
okolicznosciach, ktore moga miec negatywnie wpływac na proces swiadczenia usług przez
BESTCENA EU LLC.
 Ochrona danych osobowychOchrona danych osobowych objeta jest zasadami zawartymi w OW
Strony Internetowej, dane przetwarzane sa zgodnie z przepisami okreslonymi w 122/2013 Z.z. o
ochrane osobnych udajov [tłumaczenie z jezyka Słowackiego: o ochronie danych osobowych]
Uzytkownik udziela BESTCENA EU LLC zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uzytkownika podanych w Zamowieniu badz udostepnionych BESTCENA EU LLC podczas
rejestracji na Stronie Internetowej lub w jakikolwiek inny sposob. Udostepnienie wspomnianych
danych osobowych BESTCENA EU LLC ma charakter nieobligatoryjny, jednakze pewne dane
osobowe moga okazac sie konieczne w celu umozliwienia BESTCENA EU LLC swiadczenia usług
wzgledem Uzytkownika. Dane osobowe Uzytkownika sa przetwarzane przez BESTCENA EU
LLC, pełniaca funkcje Administratora Danych Osobowych, oraz przez iRTVAGD.PL Sp z o.o. z
siedziba w Czestochowie, przy ul. Waszyngtona 42/15, wpisane do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000512259 , z Numerem Identyfikacji Podatkowej
573284861 o kapitale zakładowym w wysokosci 5.000 PLN, zajmujaca sie przetwarzaniem danych
osobowych w zwiazku z obsługa klienta oraz logistyka. Powyzsze przedsiebiorstwa przetwarzaja
dane osobowe w celu dostarczenia usług Uzytkownikowi na zasadach okreslonych w OW Strony
Internetowej oraz w celu zawarcia dodatkowych umow (w szczegolnosci Umowy Najmu), jak
rowniez w celu sporzadzenia umow lub, jesli to konieczne, wyegzekwowania ich realizacji, a takze
w celu informowania Uzytkownika o działalnosci iRTVAGD i jej ofertach (cel marketingowy), w
tym miedzy innymi przesyłania informacyjnych tresci reklamowych w formie elektronicznej.
Uzytkownik jest uprawniony miedzy innymi do uzyskania dostepu do własnych danych osobowych
oraz ich korygowania badz usuwania. Dane te moga byc poprawiane lub usuwane po uprzednim
zalogowaniu sie przez Uzytkownika na Konto poprzez Strone Internetowa. Administrator Danych