regulamin pdf.pdf


Preview of PDF document regulamin-pdf.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Osobowych, rozumiany zgodnie z powyzszymi stwierdzeniami, oraz iRTVAGD.PL, jako podmiot
zajmujacy sie przetwarzaniem danych osobowych, podczas przetwarzania danych osobowych
działaja w zgodzie ze obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami polityki prywatnosci
opublikowanymi na Stronie Internetowej. STRONA INTERNETOWA 2.1. Wymagania techniczne
umozliwiajace korzystanie ze Strony Internetowej Zawartosc Strony Internetowej moze byc
przegladana przez Uzytkownikow, zarejestrowanych badz
nie. BESTCENA EU LLC moze swiadczyc niektore usługi za posrednictwem Strony Internetowej
wyłacznie wobec zarejestrowanych Uzytkownikow. W celu korzystania ze Strony Internetowej oraz
w szczegolnosci w celu przegladania dostepnych Produktow do wynajecia przedstawionych na
Stronie Internetowej i składania zamowien zawarcia Umow Najmu w odniesieniu do tych
Produktow, Uzytkownik powinien posłuzyc sie: (i) komputerem osobistym, tabletem, smartfonem
lub podobnym urzadzeniem połaczonym z Internetem i korzystajacym ze standardowej przegladarki
internetowej; (ii) aktywnym kontem emailowym; (iii) plikami cookies oraz wtyczkami Javascript
dozwolonymi w danej przegladarce internetowej. 2.2. Funkcje i uzytkowanie Strony Internetowej
(a) Strona Internetowa jest administrowana przez BESTCENA EU LLC, BESTCENA EU LLC w
ramach korzystania przez Uzytkownika ze Strony Internetowej swiadczy wobec niego nastepujace
usługi, na podstawie przedstawionych w tym dokumencie umow:
 przegladanie katalogu Produktow, w odniesieniu do ktorych BESTCENA EU LLC spodziewa
sie zawrzec Umowy Najmu (umowa zawarta na czas okreslony, zaczyna obowiazywac w
momencie rozpoczecia przegladania katalogu, przestaje zas w momencie zakonczenia
przegladania);
• 

utrzymanie Konta (umowa na czas nieokreslony);

•  składanie zamowien na zawarcie Umow Najmu [w zwiazku z błedem w wersji
anglojezycznej dalsza czesc podpunktu tłumacze domyslnie] (umowa zawarta na czas
okreslony niezbedny do wypełnienia i złozenia formularza zamowieniowego, wygasajaca w
momencie złozenia takiego zamowienia lub anulowania wypełnienia, a tym samym
anulowania złozenia formularza zamowieniowego);
• 

udostepnianie informacji w formie Newslettera (umowa zawarta na czas nieokreslony).

•  Uzytkownik jest uprawniony i zobowiazany do korzystania ze Strony Internetowej
zgodnie z jej przeznaczeniem, przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. Ze Strony
Internetowej oraz usług swiadczonych jej uzytkownikom moze korzystac jedynie
Uzytkownik, ktory akceptuje OW Strony Internetowej, a w czasie korzystania z niej stosuje
sie do OW Strony Internetowej, jak rowniez do wszelkich innych wiazacych przepisow
prawa i dobrych obyczajow.
 BESTCENA EU LLC oraz iRTVAGD.pl, sa upowaznione do kontrolowania w dowolnym
momencie zgodnosci sposobu korzystania Uzytkownika ze Strony Internetowej z warunkami
zawartymi w OW Strony Internetowej;
 Korzystanie ze Strony Internetowej oraz usług opisanych powyzej w punkcie (a) jest bezpłatne
dla wszystkich Uzytkownikow.
 Uzytkownik zgadza sie i zobowiazuje sie do niewykorzystywania Strony Internetowej badz jej
zawartosci w celu osiagniecia własnych korzysci lub na korzysc innych jednostek, jak rowniez do