KRS.pdf


Preview of PDF document krs.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Strona 2 z 6

Identyfikator wydruku: RP/396367/5/20140609151123

Rubryka 4 - Informacje o umowie
1.Informacja o zawarciu lub zmianach
umowy spółki

1

AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.06.2011 R., REP. A NR 4014/2011 NOTARIUSZ URSZULA
GNIEWEK PRZY UL. OŁAWSKIEJ 9, 50-123 WROCŁAW

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego ni Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

3.Wspólnik mo e mieć:

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

*****

5.Czy obligatoriusze mają prawo do
udziałów w zysku?

*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KAPRALSKI

2.Imiona

MARCIN RAFAŁ

3.Numer PESEL/REGON

74090105170

4.Numer KRS

*****

5.Posiadane przez wspólnika udziały

30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000 ZŁOTYCH

6.Czy wspólnik posiada całość
udziałów spółki?

NIE

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ZAJĄC

2.Imiona

PAWEŁ FELIKS

3.Numer PESEL/REGON

78021113553

4.Numer KRS

*****

5.Posiadane przez wspólnika udziały

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 ZŁOTYCH

6.Czy wspólnik posiada całość
udziałów spółki?

NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

50 000,00 ZŁ

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu