KRS.pdf


Preview of PDF document krs.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Strona 6 z 6

Identyfikator wydruku: RP/396367/5/20140609151123

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 09.06.2014
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl