PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactnieznany swiat nr 4 .pdf


Original filename: nieznany_swiat_nr_4.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Adobe InDesign CS2 (4.0.5) / Adobe PDF Library 7.0, and has been sent on pdf-archive.com on 05/02/2015 at 22:06, from IP address 83.5.x.x. The current document download page has been viewed 449 times.
File size: 3.1 MB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


74

Q

ESSIAC

®

Z „INDIAŃSKIEJ APTEKI”
Przez wieki z powodzeniem używany przez Indian Ojibwa w celu poprawy zdrowia współplemieńców. Do sporządzania tej herbatki stosowali rodzime zioła: korzeń łopianu, szczaw
polny, korę wiązu czerwonego oraz tzw. „rabarbar indiański”.
ESSIAC® – bo pod takim mianem znamy dziś indiańską herbatkę
(jej nazwa to nazwisko Caisse czytane na wspak) jest starszy niż większość znanych preparatów. Indianie stosowali go z powodzeniem
przez setki lat.
Zanim ludzkość nauczyła się syntezy związków chemicznych, tworząc leki złożone z substancji niespotykanych w przyrodzie, lekarstwa
naturalne stanowiły prawdziwy skarb. Jednym z takich produktów jest
właśnie ESSIAC® – odkryty ponownie przez kanadyjską pielęgniarkę
Rene M. Caisse w 1922 roku. W roku 1977 pielęgniarka przekazała

Aby przetrwać stałe ataki antygenów chorobotwórczych, nasz organizm musi być zaopatrzony w mechanizmy obronne, które umożliwiają
wczesne rozpoznanie wrogiego antygenu i szybkie wdrożenie procesów
samoobrony. Funkcje te pełni układ immunologiczny. To on steruje
wszystkimi procesami odpornościowymi. Tworzą go pewne wyspecjalizowane komórki, tkanki i narządy, jak również związki chemiczne natury
białkowej o charakterze przeciwciał, krążące w płynach ustrojowych.
Pierwszą linię obrony przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi stanowi skóra i błony śluzowe oraz bariera krew – płyn mózgowordzeniowy. Jeżeli zawiedzie funkcjonowanie tych fizycznych ograniczeń (np. przy zranieniu skóry), uruchomione zostają dalsze mechanizmy obronne. Najpierw uwolnieniu ulegają substancje biochemiczne,
które inicjują reakcję zapalną nieswoistą. Jednocześnie organizm
zwiększa produkcję krwinek białych o właściwościach żernych (fagocytarnych), których celem jest bezpośrednie zaatakowanie i zniszczenie
intruza. Ta faza obrony demonstrowana jest często wzrostem temperatury ciała. Jest to faza odporności nieswoistej.
Dalsza aktywizacja układu immunologicznego polega na włączeniu się
w proces zwalczania obcego antygenu specjalnych komórek, tzw. limfocytów-T i limfocytów-B. Limfocyty-T dojrzewają w grasicy, zaś limfocyty-B
w szpiku kostnym. Obowiązkiem tych wyspecjalizowanych komórek immunologicznych jest dokładne zdiagnozowanie czynnika chorobotwórczego i wdrożenie produkcji substancji chemicznych o charakterze swoistych
przeciwciał, których niszczące działanie jest skierowane przeciwko temu
konkretnemu antygenowi. Po wyeliminowaniu czynnika chorobotwórczego reakcja immunologiczna zostaje wyłączona. Zaczyna się zdrowienie.


recepturę mieszanki ziołowej za symbolicznego dolara kanadyjskiej firmie Resperin Corporation. Obecnie ESSIAC® sporządza się według
oryginalnego przepisu, a tworzy go czteroskładnikowa mieszanka
sproszkowanych ziół, połączonych ze sobą w ściśle określonych proporcjach dla osiągnięcia maksymalnego efektu synergii (współdziałania). Czynniki roślinne zawarte w preparacie pomogły już tysiącom
ludzi na całym świecie i okazały się skuteczne, także w połączeniu
z innymi lekami, nie zakłócając ich działania.
ESSIAC® – przeszedł szereg prób oraz testów badawczych i zdał
egzamin, uzyskując wysokie oceny skuteczności działania. Najlepszą
jednak rekomendacją dla tej herbatki są listy od wdzięcznych ludzi,
które od wielu lat napływają do firmy ESSIAC® Canada International
z całego świata.
Siostra Rene M. Caisse wniosła do medycyny naturalnej ogromny
wkład. W uznaniu dla jej zasług Instytut Badawczy w Kanadzie
(Research Institute Canada) przekazał wyrazy wdzięczności za jej
uzdrowicielską misję.
Do dnia dzisiejszego oryginalna receptura Rene M. Caisse nikomu
nie została ujawniona oprócz, wspomnianej wcześniej, firmy Resperin
Canada i dlatego produkty o takiej samej lub podobnie brzmiącej nazwie,
produkowane przez inne firmy, należy traktować jako podróbkę.SYSTEM IMMUNOLOGICZNY
CZŁOWIEKA

Nasz organizm funkcjonuje, a wręcz można powiedzieć – jest sterowany dzięki wielu czynnikom o charakterze antygenów. Znamy ich mnóstwo. Niektóre z nich występują w samym organizmie (antygeny tkankowe), i to one określają w pewnym sensie jego indywidualne cechy (np.
grupa krwi). Inne antygeny znajdują się w otaczającym nas środowisku.
Mogą być obojętne dla naszego zdrowia, albo okazać się groźne i wywoływać różne choroby – wówczas w ustroju pojawiają się bakterie,
wirusy, pasożyty, czy substancje chemiczne o charakterze toksyn.

®

ESSIAC WSPIERA NASZĄ
ODPORNOŚĆ

Po powtórnym kontakcie z tym samym czynnikiem chorobotwórczym, reakcja obronna organizmu przebiega już bardzo szybko, ponieważ organizm nasz dysponuje obecnie pewną porcją gotowych przeciwciał, a poza tym znacznie szybciej
PODWZGÓRZE
dochodzi do aktywacji układu imSZYSZYNKA
PRZYSADKA MÓZGOWA
munologicznego, który nauczył się
WYROŚLA ADENOIDALNE
przy poprzednim kontakcie sprawMIGDAŁKI
nie rozpoznawać intruza i natychSZYJNE WĘZŁY CHŁONNE
GRUCZOŁ TARCZYCOWY
miast na niego reagować.
GRUCZOŁY PRZYTARCZYCOWE
Niszczenie czynnika choroWĘZŁY CHŁONNE
ŻYŁA PODOBOJCZYKOWA
botwórczego może przebieGRUCZOŁ GRASICY
gać różnie: przez bezpoPACHOWE WĘZŁY CHŁONNE
PRAWY PRZEW. PIERS. LIMFAT.
średni kontakt z komórkami
PRZEWÓD PIERSIOWY LIMFAT.
fagocytującymi lub przez
WĄTROBA
ŚLEDZIONA
produkcję cytotoksyn niszGRUCZOŁY NADNERCZOWE
czących komórki intruza,
TRZUSTKA
względnie uniemożliwiająKĘPKI PEYER’A
cych ich funkcje życiowe.
WĘZŁY CHŁONNE
OTRZEWNOWE
Cytotoksyny znajdują się
WYROSTEK ROBACZKOWY
w krwiobiegu oraz w ukłaNACZYNIE CHŁONNE
dzie limfatycznym. Limfą
PACHWINOWE WĘZŁY CHŁONNE
przenoszone są po całym
SZPIK
organizmie. Węzły chłonne,
będące skupiskami tkanki
limfatycznej, stanowią na drodze
przepływu limfy (chłonki) filtry,
których celem jest przechwyceWĘZŁY PODKOLANOWE
nie wnikającego do organizmu intruza chorobotwórczego, umiejscowienie zakażenia i szybkie
zniszczenie tego antygenu, nim
dojdzie do rozprzestrzenienia się
infekcji po całym ustroju.

Q

75

Jak wynika z powyższego opisu, węzły chłonne stanowią skupiska
tkanki o bardzo dużej aktywności immunologicznej, podobnie jak szpik
kostny, grasica, śledziona, wątroba, migdałki, wyrostek robaczkowy
oraz kępki Peyera w obrębie jelita.
Prawidłowo funkcjonujący system immunologiczny chroni nas nie
tylko przed czynnikami chorobotwórczymi atakującymi organizm z zewnątrz. Spełnia on również bardzo istotną rolę w eliminowaniu z ustroju
wszelkich nietypowych komórek, które w ciągu życia mogą pojawić się
w organizmie w wyniku nieprawidłowych podziałów komórkowych.
Ma to ogromne znaczenie w profilaktyce chorób nowotworowych.
Dopóki nasz system immunologiczny funkcjonuje sprawnie, jesteśmy w stanie zachować zdrowie. Musimy jednak pamiętać, że układ
ten często bywa nadmiernie obciążony i wtedy dochodzi do załamania się procesów samoobrony. Dysfunkcję układu immunologicznego może wywołać szereg czynników: niewłaściwe odżywianie, przemęczenie, stres, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, a nade wszystko
chemiczne skażenie środowiska, a więc wody, gleby, powietrza i żywności.
Aby chronić układ immunologiczny przed nadmiernym przeciążeniem i utrzymać go w stanie pełnej aktywności i gotowości do walki
z atakującymi nas antygenami chorobotwórczymi, należy przestrzegać
higienicznego trybu życia. Jednak nie jesteśmy w stanie w dobie dzisiejszej uciec przed negatywnym wpływem skażonego środowiska.
Dlatego musimy nauczyć się czynnie stymulować nasz układ odpornościowy. W tym celu możemy wykorzystać pewne naturalne substancje pochodzenia roślinnego, pełniące rolę tzw. biostymulatorów.
Jednym z nich jest ESSIAC® – preparat produkcji kanadyjskiej firmy
ESSIAC® Canada International, którego skuteczność została wysoko
oceniona przez lekarzy na całym świecie oraz przez ogromną rzeszę
pacjentów.ZDANIEM LEKARZY

* * * * *
W kwietniu 2004 roku ESSIAC® produkowany przez ESSIAC®
Canada International uzyskał pozytywną opinię Instytutu Żywności
i Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich
w Poznaniu jako suplement diety – herbatka ziołowa wspomagająca
system immunologiczny. Opinia GIS-BŻ-Ż-4230-34/AC/PW/07

R-392/04/2010

ESSIAC® to kompozycja naturalnych, ziołowych składników, dobranych w odpowiednich proporcjach, według receptury opracowanej
przez Rene M.Caisse, w oparciu o wieloletnie doświadczenia terapeutyczne kanadyjskich Indian. Jest to środek w pełni naturalny, chemicznie czysty, a więc nietoksyczny, pozbawiony ubocznego działania
i bezpieczny, a jednocześnie wysoce skuteczny jako naturalny biostymulator.
Oczyszczając organizm z nagromadzonych toksyn usprawnia funkcje wszystkich narządów, co powoduje, że można go z powodzeniem
stosować przy wielu schorzeniach (np. dolegliwościach przewodu pokarmowego – wrzody żołądka, dwunastnicy, jelito drażliwe, biegunki,
zaparcia, hemoroidy  schorzeniach górnych dróg oddechowych –
astma, alergia  chorobach skóry – łuszczyca, egzema  schorzeniach
układu kostnego – osteoporoza  oraz przy ogólnym wycieńczeniu
w chorobach degradacyjnych). Działając stymulująco na procesy odpornościowe poprawia stan zdrowia we wszystkich schorzeniach,
w których odporność uległa załamaniu i z tego powodu można nazwać
ESSIAC® środkiem uniwersalnym. Produkt stanowi znakomite uzupełnienie każdego leczenia farmakologicznego, chirurgicznego i innych,
które należy zawsze kontynuować.
Szczególnie szerokie zastosowanie znalazł ESSIAC® w leczeniu
chorób nowotworowych, jako skuteczny środek wzmacniający organizm w walce z ciężką chorobą. Można go z powodzeniem stosować
łącznie z klasycznymi lekami przeciwnowotworowymi, dla uzyskania
lepszych wyników terapeutycznych.
Jeden z lekarzy, który ordynował ESSIAC® pacjentom, w taki sposób
opisał jego działanie:
„Przy stosowaniu ESSIAC® przez moich pacjentów zauważyłem:
1. Stopniowe przywracanie fizjologicznej pracy organizmu, poprawę
łaknienia, zmniejszenie nudności, łagodzenie wymiotów, likwidację
zaparć pokarmowych oraz biegunek;
2. Przy niektórych schorzeniach zmniejszanie bólu lub zupełne jego
niwelowanie, podnoszenie sił witalnych;
3. Łagodzenie procesów zapalnych, objawów astmy, regulację
poziomu cukru we krwi, zwalnianie tempa naturalnego postępu ciężkich chorób, pobudzanie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, wzmocnienie odporności.
Naturalną mieszankę ziołową ESSIAC® zalecam moim pacjentom
jako uzupełnienie leczenia podstawowego”.


nieznany_swiat_nr_4.pdf - page 1/2
nieznany_swiat_nr_4.pdf - page 2/2

Related documents


nieznany swiat nr 4
nieznany swiat nr 01 2012
nieznany swiat nr 7
immunologia
nieznany swiat nr 01 2011
nieznany swiat nr 9


Related keywords