PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactnieznany swiat nr 8 .pdf


Original filename: nieznany_swiat_nr_8.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Adobe InDesign CS2 (4.0.5) / Adobe PDF Library 7.0, and has been sent on pdf-archive.com on 05/02/2015 at 22:18, from IP address 83.5.x.x. The current document download page has been viewed 527 times.
File size: 2.8 MB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


34

Q

Z „INDIAŃSKIEJ APTEKI” (3)

ESSIAC - sojusznik zdrowia
O
®

niezwykłej „herbatce” ziołowej pisaliśmy w NŚ już w latach
1996 – 1999, a w sprawę zaangażowałam się niejako osobiście. Mam bowiem głębokie przekonanie o nieuchronności
powrotu NATURY w szeroko pojętych kategoriach przywracania
ludzkiego zdrowia. Bazuje ona na własnych doświadczeniach
i obserwacji z autopsji oraz dziennikarskich dociekaniach, jak również tradycji rodzinnej (dziadek ceniony lekarz, łączący nowatorstwo
medyczne swojej epoki z wielowiekową wiedzą, którą dziś nazywamy medycyną naturalną, matka – prace badawcze i naukowe,
a następnie dydaktyczne na styku przemysłu i zdrowia plus wiedza

w zakresie fitoterapii pogłębiona hobbystycznie m.in. pod wpływem
kontaktów z doc. Aleksandrem Ożarowskim oraz realiów, wreszcie
ojciec wdrażający do produkcji kolejne leki syntetyczne, a jednocześnie patrzący bardzo przychylnym okiem na to, co – zaczerpnięte
z przyrody – może służyć naszemu zdrowiu.
Oczywiście nie chodzi o swoiste sprymityzowanie naszego życia,
lecz głęboki szacunek do tego, co daje nam NATURA i pokorę
wobec niej. Każda buta bowiem wcześniej czy później prowadzi do
zguby. Smutne tego efekty obserwujemy w medycynie, i to zarówno
w aspekcie profilaktyki, jak i leczenia oraz w sferze ekologii, które
w ostatecznym rozrachunku kreują przecież nasz DOBROSTAN.
Rosnące skażenie środowiska, w tym również wody i pożywienia,
w dramatyczny sposób pogarsza nasze zdrowie, jak i subiektywne
samopoczucie. Coraz atrakcyjniej wyglądająca i opakowana żywność zawiera coraz mniej wartościowych, niezbędnych dla naszego
zdrowia składników, za to coraz więcej skażeń.
Dlatego każdy człowiek powinien na nowo rozbudzić w sobie

instynkt rozpoznawania rzeczywistości
(posiadają go jeszcze niektóre zwierzęta). W szczególności dotyczy
to profilaktyki i leczenia. Nigdy, do końca naszych dni nie powinniśmy poddawać się w poszukiwaniu skutecznych sposobów zachowania i ratowania zdrowia. Nie da się bowiem z góry przesądzić, co
w przypadku każdego z nas okaże się strzałem w dziesiątkę.
Zazwyczaj, jeśli coś sprawdzało się w praktyce przez dziesiątki,
setki, a niekiedy tysiące lat, może zostać udowodnione naukowo.
Jednak nie zawsze i nie wszyscy są tym zainteresowani. Przykładem
jest właśnie indiańska receptura ESSIAC ® rodem z Ameryki Północnej. Jej nazwa powstała z odwrócenia nazwiska kanadyjskiej pielęgniarki – Rene Caisse, która ów preparat „przetestowała” na członku
rodziny, a następnie wielu chorych, jakimi się opiekowała. Walory tej
ziołowej mieszanki można rozpatrywać w kilku aspektach.
Mieszkańcy Kanady – drugiego na świecie państwa pod względem powierzchni – skupieni są głównie w aglomeracjach miejskich

w części południowo-wschodniej w pobliżu granicy z USA. Reszta
kraju pozbawiona jest przemysłu, a przyroda zachowała tam dziewiczy charakter. Wiemy zarazem, że rośliny wchłaniają wszelkie skażenia z gleby, wody i powietrza. Te, które rosną na terenach uprzemysłowionych, w pobliżu intensywnie eksploatowanych tras komunikacyjnych są trwale skażone. Stężenie substancji szkodliwych
w takich produktach okazuje się bardzo wysokie a pochodzące z tych
terenów zioła lecznicze mogą zawierać w znacznych ilościach związki toksyczne (których źródłem są również nawozy sztuczne, a nawet
środki ochrony roślin).
W tym kontekście niezwykle cenne są zbiory ziół z ekologicznych
plantacji kanadyjskich. Produkcja ESSIAC® przebiega w sposób maksymalnie profesjonalny, z pełnym poszanowaniem ekologii. Uprawa
wchodzących w jego skład ziół odbywa się według standardów europejskich, szczególnie rygorystycznych pod względem jakości. Przechodzą one serię badań oraz testów zarówno w trakcie uprawy, jak
i dalszej produkcji (m.in. dwie analizy mikrobiologiczne przed i po
zmieszaniu składników roślinnych) w celu wyeliminowania ewentualnych bakterii, zarodków pleśni i innych zanieczyszczeń. Do tego
dochodzi tzw. cieczowa chromatografia wysokociśnieniowa, sprawdzająca ilość i jakość poszczególnych składników. Pochodzenie ziół
jest w stu procentach organiczne, wolne od herbicydów, pestycydów
i innych środków toksycznych. W celu uzyskania odpowiednich właściwości preparatu – zbiorów dokonuje się w okresie, gdy rośliny
osiągają swoją najwyższą wartość, a w sproszkowanej postaci mieszane są ściśle według receptury Rene Caisse, którą uzyskała od
Indian. Pozwala to osiągnąć optymalną efektywność i moc mieszanki. Decyduje o nich nie tylko jakość poszczególnych składników, ale
również ich współdziałanie synergistyczne (zwielokrotnienie działania przy zastosowaniu niewielkich dawek). Czystość preparatu i synergia jego składników zostają poparte wielowiekową praktyką ich
stosowania w medycynie indiańskiej, a współcześnie obserwacjami
pacjentów oraz lekarzy medycyny akademickiej, którzy nierzadko
odnotowują

zaskakującą skuteczność
ESSIAC ® w profilaktyce oraz terapii wspomagającej, a nawet podstawowej.
Herbata ziołowa ESSIAC® była początkowo przez 6 lat zarejestrowana jako środek łagodzący w podrażnieniach przewodu pokarmowego (Pamiętajmy, że nasza odporność zaczyna się właśnie w jelitach!). Obecnie w Polsce, Kanadzie, Irlandii, Grecji, Włoszech, Belgii
i innych krajach Unii Europejskiej oraz świata preparat został uznany
za ziołowy suplement diety o działaniu wspomagającym system
immunologiczny. Wiele jednak osób w różnych krajach stosuje
ESSIAC® w znacznie poważniejszych dolegliwościach i chorobach.
Różnego rodzaju schorzenia są bowiem spowodowane wspólnym
czynnikiem, a mianowicie zachwianiem równowagi biochemicznej
i osłabieniem naturalnej odporności organizmu. Składniki zawarte
w ziołach uzupełniają brakujące elementy, przywracają prawidłowe
funkcjonowanie organizmu, pobudzają mechanizmy obronne i wspomagają nas w walce z chorobą. W efekcie ESSIAC® stanowi znakomite uzupełnienie leczenia podstawowego: farmakologicznego, chirurgicznego itp.
Niezwykle interesujące okazują się opinie na temat ESSIAC ®
i jego składników sporządzone przez Instytut Roślin i Przetworów
Zielarskich w Poznaniu oraz Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, uzasadniające celowość wprowadzenia preparat do obrotu.
W skład herbatki wchodzą cztery zioła: korzeń łopianu, liść
szczawiu polnego, kora wiązu czerwonego i korzeń rzewienia
w postaci sproszkowanych nieprzetworzonych surowców. Na temat
tych roślin w obrębie farmakopei wielu krajów powstały obszerne
monografie. Aktywność zawartych w surowcu związków biologicznie
czynnych znajduje uzasadnienie w postaci długoletniego stosowania
ESSIAC® w medycynie tradycyjnej, a ich jakość została potwierdzona wynikami badań analitycznych. Zalecana dawka dobowa wynosi

Q

35

200-300 ml odwaru przygotowanego wcześniej z 42,5 g mieszanki
roślinnej, w której ilość poszczególnych składników czynnych została
ustalona z myślą o profilaktyce.
Uzasadniając celowość wprowadzenia ESSIAC® do obrotu specjaliści z poznańskiego Instytutu podkreślają, że w społeczeństwach
o najwyższym rozwoju ekonomicznym istotny problem stanowią choroby cywilizacyjne, których przyczyną jest m.in. niewłaściwa dieta.
Związek pomiędzy dietą a zdrowiem człowieka oraz jego aktywnością
fizyczną i psychiczną dostrzegano od bardzo dawna. Obecnie wiadomo, że specjalna kompozycja diety oraz kierunkowa suplementacja
surowcami lub wyciągami roślin, a wśród nich szczególnie ziołowymi,
pozytywnie wpływa na ogólny stan zdrowia organizmu oraz zachowanie i intelektualną aktywność człowieka. Funkcje biologiczne surowców roślinnych są wielokierunkowe i bardzo zróżnicowane. Wśród
nich niezwykle interesująca grupa to surowce poprawiające ogólną
sprawność i odporność organizmu. Stanowią one bezpieczne
wsparcie dla jego normalnych funkcji, a w przypadkach stresu czy
potrzeby zwiększonej aktywności fizycznej lub psychicznej

Związki biologicznie czynne zawarte w surowcach roślinnych mają
znaczenie w terapii chorób związanych z upośledzeniem ogólnej
odporności organizmu. W wielu przypadkach – co zostało potwierdzone badaniami epidemiologicznymi – ich stosowanie zmniejsza
ryzyko występowania chorób nowotworowych, co jest związane
z aktywnością przeciwutleniającą i zdolnością wychwytywania wolnych rodników. Usprawniają one procesy detoksykacji organizmu
prowadząc do zmniejszenia w nich stężenia substancji toksycznych,
przy jednoczesnym zwiększeniu odporności, co w efekcie również
zapobiega powstawaniu nowotworów.
*
Działanie ESSIAC® potwierdzają opinie stosujących tę herbatkę oraz ich najbliższych. Niektóre z nich wręcz zaskakują
B. E. Koszęcin: Duże zwyrodnienie stawów i kręgosłupa. Bez
przerwy bardzo dokuczliwy ból, ruch rękoma był dosyć ograniczony.
Po użyciu 2 opk. ESSIAC ® dolegliwości stawów i kręgosłupa ustąpiły.
E. N. z Częstochowy: Moja mama od 20 lat choruje na astmę
oskrzelową, ma 73 lata. Od wielu lat astma odbierała jej oddech, nie
mogła wejść po schodach nawet na pierwsze piętro Wiosną zaostrzały się ataki i myślała, że się udusi. Brała różne leki, inhalatory,
jeździła do sanatorium. W 1998 r. zachorowała na odoskrzelowe
zapalenie płuc. Miała bardzo wysoką temperaturę. Poszła do szpitala - myśląc, że do domu już nie wróci. Lekarze rozkładali ręce. Wtedy
namówiłam ją, aby piła ESSIAC®, gdyż wiem, że wielu chorym uratował życie. Początkowo nie chciała, bo nie wierzyła już w nic, ale po
dwóch dniach nie mogąc oddychać poprosiła mnie o ten preparat,
gdyż ja piłam go profilaktycznie 2 razy dziennie. Praktycznie nie ma
już duszności, nie kaszle, ale go bierze. Odstawiła inhalatory i nitroglicerynę. Jest pewna, że będzie całkowicie zdrowa. Nie mówi już o śmierci, żałuje tylko, że nie posłuchała mnie wcześniej.
A. S. z Warszawy w liście do miesięcznika „Nieznany Świat”
Czytając list p. Janiny R. z Rybnika zamieszczony w ,,Nieznanym
Świecie’’ skojarzyłam chorobę jej psa z chorobą mojego psa i dlatego pragnę najserdeczniej podziękować „za zamieszczenie w ,,NŚ’’
artykułów o ESSIAC ® „Moja wędrówka i „Przegrana, która jest

wygraną i podanie adresu i telefonu Generalnego Przedstawiciela
®
ESSIAC w Polsce. Dzięki Wam dowiedziałam się o tym wspaniałym
leku i skontaktowałam się z Działem Informacji i Sprzedaży, aby
zapytać, czy i ewentualnie w jakich dawkach mogę podawać go ciężko choremu psu. Otrzymałam uprzejme i dokładne wyjaśnienie i natychmiast zaczęłam podawać ESSIAC® zdychającemu psu, a następnie leczyć „beznadziejną chorobę” w przychodni weterynaryjnej. Po
usunięci guza śledziony (wielkości piłki futbolowej) w dniu 10.06. br.

- dziś mój 13-letni pies jest „w kwitnącym stanie zdrowia . Z całego
serca dziękuję Wam za zamieszczenie artykułów o ESSIAC ®.
M. S. z Łodzi: Herbatę ESSIAC ® zaczęliśmy podawać 39 – letniej
chorej po wydaniu przez lekarzy jednoznacznej opinii, że jest za
późno na leczenie. Stwierdzono raka płuc, bardzo opornego na
chemię z przerzutami na węzły chłonne. W początkowym okresie
picia herbaty nie zauważyliśmy większych zmian. Po przyjęciu 3-ch
opakowań, chorej po raz kolejny ściągano płyn z płuc. Tym razem
ściągnięto 70 ml płynu, a nie jak poprzednio 1,5 l. Chora zaczęła
odzyskiwać apetyt i siły. W tej chwili ma dobre samopoczucie.
Kuracja trwa nadal.
Anna Ostrzycka

R-392/08/2010

mobilizują go do działania


nieznany_swiat_nr_8.pdf - page 1/2
nieznany_swiat_nr_8.pdf - page 2/2

Related documents


nieznany swiat nr 8
nieznany swiat nr 4
nieznany swiat nr 01 2012
nieznany swiat nr 7
lekarze kanadyjscy polecaj essiac
prasa kanadyjska wygrywaj c ze mierci


Related keywords