PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactArchiveManagement .pdf


Original filename: ArchiveManagement.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Windows) / Adobe PDF Library 10.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 06/02/2015 at 12:08, from IP address 84.54.x.x. The current document download page has been viewed 331 times.
File size: 604 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


CMYK

КАК ВИ СЕ СТРУВА
ИДЕЯТА ДА НАМАЛИТЕ
РАЗХОДИТЕ СИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ДОКУМЕНТИТЕ
С 50%?
Свидетели сме на безпрецедентно развитие на технологиите и
промяна на просъществували десетки години бизнес модели и канали за
комуникация. Обемът информация расте с огромни темпове, споделянето и се извършва в реално време. Дигиталното съдържание и новите
комуникационни канали променят работните процеси и организацията на
работа. Компаниите, които не са подготвени и не предприемат мерки
за посрещане на предизвикателствата, свързани с бързата обработка,
съхранение, споделяне и унищожаване на информацията, са заплашени
от загуби и влошаване на бизнес показателите.
НАПРАВЕТЕ ДОКУМЕНТИТЕ СИ ДОСТЪПНИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНОТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ФОРМАТ И СЪДЪРЖАНИЕ
Трансформацията на информацията от традиционните хартиени
документи и архиви в електронно съдържание е сложен и отговорен
процес. За реализацията му са необходими сериозни инвестиции в
хардуерни, софтуерни и човешки ресурси, които след приключване на
проекта остават неизползваеми, т.е. инвестицията е икономически
необоснована.
Дайрект Сървисиз ООД предлага решение на този казус. С наша
помощ можете да реализирате система за управление на документите,
която снижава разходите, осигурява достъп до търсената информация
в реално време и повишава сигурността и защитата на данните.
Процесът включва следните дейности:
 Сканиране на исторически натрупаните хартиени оригинали и
създаване на фонд от снимки на документите;
 Индексиране на снимките – задаване на комбинации от ключови
думи, които гарантират откриването на всеки документ в архива;
 Обединяване на снимките и индексите в единна система – електронен архив;
 Предоставяне на информационна система ARCHY за работа с
електронния архив;

 Текуща обработка и добавяне на нови документи в електронния
архив.
Като специализирано бюро за услуги, ние разполагаме с оборудването, експертизата и ресурсите за изграждане на електронни архиви,
независимо от обема на документацията, формата и размера на
оригиналите или физическото им местоположение. Партнирайки си с
Дайрект Сървисиз, вие ще ускорите бизнес процесите в компанията
си, ще използвате наличната информация за вземане на аргументирани
решения и ще намалите рисковете от загуба или дублиране на данни.
Резултатите от изпълнени проекти за трансформация на хартиения
архив в електронен показват, че срокът на възвращаемост варира
от 2 до 5 години в зависимост от интензивността на използване на
документите в архива.
ОСИГУРЕТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ СИ СИГУРНА И ЗАЩИТЕНА СРЕДА
ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Макар и потреблението на хартия да намалява, броят на хартиените документи, които организацията трябва да съхранява за определен
срок поради вътрешни или външни правила и закони, се увеличава.
Управлението на физическия архив е важна задача за организации, които
искат и трябва да съхранят, защитят и управляват информацията си.
Неефективното управление на увеличаващия се обем хартиени документи
води до увеличени разходи и ниска производителност. Дайрект Сървисиз
ООД предлага изнесено съхранение на архива – решение, което снижава
разходите на организацията за складиране, администриране, търсене,
изтегляне и транспортиране на документите. Ние приемаме вашия хартиен архив, транспортираме го до наше специализирано архивохранилище
и осигуряваме на документите ви комфортна среда за съхранение. В
процеса по изнасяне на архива:
 Доставяме до вашия офис наши специализирани архивни кашони;
 Вие пакетирате и поставяте документите в кашоните;
 Ние приемаме и транспортираме кашоните до наше архивохранилище.
През web базирана платформа имате възможност да управлявате
и работите с архива си, нужната информация е достъпна когато ви
потрябва. Изпращате заявка за документ и ние го локализираме, откриваме и доставяме – всичко това при предварително дефинирани твърди
цени и срокове. Освен намалените разходи по търсене на документи,
освобождавате скъпи офисни площи и персонал. Изнесеното управление
на архива премахва необходимостта да организирате собствен архив,
да го защитавате от пожар, наводнение, погубване. Използвайки специализираното архивохранилище на Дайрект Сървисиз ООД, разходите
ви за съхранение на архива могат да се оптимизират между 25% и 50%.

Свържете се с нас, за да получите безплатна консултация и предложение

www.directservices.bg
sales@directservices.bg
02/9609511


Document preview ArchiveManagement.pdf - page 1/1

Related documents


PDF Document rogss
PDF Document aag presention 58400 r2
PDF Document mucha 2017 catalog high res
PDF Document waterresistivity
PDF Document more guns less
PDF Document document3


Related keywords