PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactLekarze kanadyjscy polecają ESSIAC .pdf


Original filename: Lekarze kanadyjscy polecają ESSIAC.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by / Foxit Reader PDF Printer Version 7.0.1.831, and has been sent on pdf-archive.com on 06/02/2015 at 00:11, from IP address 83.5.x.x. The current document download page has been viewed 825 times.
File size: 135 KB (8 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Lekarze polecają ESSIAC®
herbatkę Rene M. Caisse w celu leczenia raka.
Klinika Leczenia Raka Pani Caisse Bracebridge, Ontario.
Wypowiedzi:
Lek. med. B.L. Guyatt wykładowca anatomii Uniwersytetu w Toronto
Rak
Sztuka przywracania zdrowia powinna być dla lekarza-praktyka największą
inspiracją
i
ostatecznym
celem.
Przez wiele lat pracy miałem okazję usuwać skutki chorób i obserwowałem efekty
tych poczynań. Niektóre z nich ustępowały łatwo, jak za dotknięciem różdżki
czarodziejskiej, inne, niestety, wygrywały z lekarzem, pomimo wysiłków ze strony
zdeterminowanego
medyka.
W ciągu ćwierćwiecza moich obserwacji wiele zostało uczynione celem odkrycia
zagadki raka, tej tajemniczej dolegliwości, która dotyka tak wielu obywateli tego
świata. Przypominam sobie prezentację pierwszych zdjęć M. Bernarda, dotyczących
tej materii, dających powiększenie obrazu ok. 2000 razy, kiedy to optymistycznie
wierzono, iż dziedzina badań nad rakiem będzie się od tej pory dynamicznie
rozwijać i wkrótce wejdzie w decydującą, końcową fazę. A jednak, do tej pory nie
odkryto sekretu, dlaczego to normalne, zdrowe komórki stają się stopniowo złe,
niezdyscyplinowane, destrukcyjne, samowolnie wyłamujące się spod kontroli
organizmu i niosą śmierć całym skupiskom innych komórek tego samego ustroju.
Bo rak, to coś więcej niż zwykłe, lokalne niedomaganie jakiegoś elementu
organizmu.
Ogromne wrażenie zrobiła na mnie pewna wypowiedź; kiedyś po wizytacji oddziału
onkologicznego w jednym z najlepszych centrów, gdzie do walki z rakiem
stosowano i operacje i radioterapię i inne zabiegi dyrektor powiedział mi: To nie jest
odpowiedź.
Wielu dyskusjom naukowców poddawany był między innymi jeden aspekt tej
choroby, a mianowicie neutralna nadwrażliwość cierpiących na raka. Być może, że
mechanizmy emocjonalne oraz ośrodki doznań bólowych w centralnym układzie
nerwowym mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju procesu nowotworowego i
samopoczucia chorych. Rozwiązanie tego problemu jest kwestią przyszłości i być
może
kiedyś
będzie
mogło
być
wykorzystane
w
leczeniu.
Wprawdzie
znane

możliwości
(doświadczalne)
przeszczepienia
guza
nowotworowego z jednego organizmu na drugi (gdzie czynniki neurogenne
pierwotnie nie mogą wchodzić w grę), jednak jak wynika z badań istnieją istotne
różnice w przebiegu choroby przy guzie przeszczepionym i w przypadku raka
samorzutnego.
Znane są przypadki raka, które w jakiś nieznany nam sposób zostały samoistnie
wyleczone, bez zastosowania typowego leczenia przeciwnowotworowego,
lansowanego przez współczesną medycynę. Te samoistne uzdrowienia pozwalają
mieć nadzieję, że istnieje możliwość zawrócenia procesu chorobowego,

samodzielnego powrotu normalizacji komórek i eliminowania chorej tkanki tylko do
tej pory nie znamy mechanizmu tego zjawiska. Prawdopodobnie zastosowanie mają
tu pewne substancje chemiczne wytwarzane w organizmie, o właściwościach
immunologicznych. Są one zazwyczaj obecne w każdym organizmie, a ich brak lub
niedobór może wywołać proces nowotworzenia. Podanie choremu na raka tych
substancji
mogłoby
zainicjować
zdrowienie.
Już teraz odkryto w laboratoriach naukowych substancje o właściwościach
immunizacyjnych , pełniące rolę stymulatorów pobudzających układ odpornościowy
do produkcji swoistych przeciwciał. Wyniki tych prac są bardzo zachęcające.
Nie da się ukryć, że zabiegi operacyjne, promienie Rtg., radioterapia,
chemioterapia, to metody niezwykłe pomocne w leczeniu raka, ale destrukcyjne.
W ciągu wielu lat mojej pracy obserwowałem efekty leczenia raka. Ciągle
poszukujemy prawdy, gdzie tylko można jej szukać i mieć nadzieję na jej
znalezienie, ale w wyścigu z chorobą musimy pamiętać, że liczy się czas. Dlatego,
nie oglądając się czasem na dyktat organizacji powołanych do ustalania
obowiązujących schematów leczenia musimy kierować się i mieć na względzie dobro
najwyższe interes
pacjenta
i uzdrowienie chorego.
Błędem
byłoby
zbagatelizować to, co już jest znane, ale co do końca nie zostało naukowo
udokumentowane, zweryfikowane. Należy wykorzystać wszystkie możliwości i
wszystkie środki, które mogą nam pomóc w tej nierównej walce z rakiem.
Zatem już bez obaw i dalszego ociągania się opiszę co widziałem, stwierdziłem,
zweryfikowałem.
W ciągu ostatnich 3 lat miałem przyjemność obserwowania pracy Kliniki Rene M.
Caisse w Bracebridge, Ontario i poczynań jej założycielki, siostry Caisse.. Jej
entuzjazm, odporność psychiczna i optymizm stały się dla mnie inspiracją i źródłem
wielu
przemyśleń.
Liczba pacjentów leczonych w tej klinice to wiele setek osób. Nie umiem podać
liczby, tych, którzy zostali całkowicie wyleczeni, czy tych, którzy wykazywali tylko
przejściową poprawę. Wiem jednak, że byłem tam i na własne oczy widziałem
pacjentów, którzy wracali do zdrowia. U tych chorych ulegał poprawie
momentalny wizerunek życia i funkcje psychologiczne, ustępowały dolegliwości
bólowe, poprawie ulegała kondycja ogólna i odporność, ale również zmniejszały i
cofały
guzy
nowotworowe.
Pierwszym, najbardziej ewidentnym objawem zaobserwowanym już w poczekalni
kliniki był optymizm i pogoda ducha pacjentów poddawanych leczeniu. Byłem
zafascynowany, ponieważ środek podawany przez siostrę Caisse wydawał się
atakować chorobę również pod tym kątem, pod jakim mnie zawsze interesowało, a
więc na poziomie oddziaływania czynników neurogennych, emocjonalnych. Nie
widziałem w klinice cierpiących twarzy. Widziałem, jak w miarę leczenia u chorych
ustępował ból, zatrzymaniu ulegały krwawienia, cofały się zmiany na skórze,
ustępowały guzy piersi, macicy, pęcherza moczowego, odbytu. Pacjenci z rakiem
żołądka, diagnozowani przez dobrych specjalistów, wykazywali ustępowanie zmian
gastroskopowych
i
radiologicznych.
Jest dla mnie zaszczytem, że mogę się wypowiedzieć na temat lekarstwa
stosowanego przez siostrę Rene M. Caisse ziołowego preparatu wieloskładnikowego,
zwanego
ESSIAC®
(odwrotność
literowa
nazwiska
Caisse).
ESSIAC® podawany chorym na raka przynosił ulgę i pozwalał na długie lata życia w
dobrym samopoczuciu.
Dr med. Emma M. Carson - Howard Hotel, Los Angeles, Kalifornia.

Udana

praca

R.

Caisse

Serdecznie i uprzejmie zwracam się z przekazem do wszystkich Ludzi, którzy mogą
być
zainteresowani
tematem.
ESSIAC® lekarstwo na raka pani Rene M. Caisse posiada bezsporne, szczegółowe
dowody weryfikujące jego niekwestionowaną skuteczność w walce z rakiem.
ESSIAC® to niszczenie, nihilacja pierwotnej przyczyny raka, jak również
hamowanie
już
istniejącego
procesu
nowotworowego.
Rak zapewnił sobie wśród innych chorób pozycję pod tytułem: "Wróg Ludzkości Nr
1".
Dlatego, kierowana współczuciem wobec osób cierpiących, zaatakowanych chorobą
nowotworową, z entuzjazmem podejmuję się zaopiniowania leku na podstawie
zebranych informacji, sporządzonych i zgromadzonych w czasie moich wizyt w
Bracebridge,
Ontario
(czerwiec
i
lipiec
1937
r.).
Wyłącznym moim celem jest zbadanie walorów preparatu ESSIAC® i jego
skuteczności
oraz
trwałości
uzyskiwanych
wyników
leczenia.
Dowody terapeutycznej skuteczności lekarstwa ESSIAC® są wykazane i
prezentowane przez panią Caisse i opierają się na badaniach laboratoryjnych i
klinicznych przeprowadzonych nad jej preparatem, znanym pod tytułem ESSIAC® lekarstwo
na
raka
Rene
M.
Caisse.
Wielu z moich przyjaciół, znanych osobistości (lekarzy, prawników, ludzi biznesu)
spędziło zimę 1936/37 w południowej Kalifornii i za każdym razem, kiedy mnie
odwiedzali, dowiadywałam się od nich o wspaniałej klinice leczenia raka pani Caisse
w Bracebridge, Ontario. Jeden z niezmiernie wdzięcznych pacjentów mówił o
leczeniu w tej klinice jako o niebywałej pracy pani Caisse związanej ze stosowaniem
preparatu ESSIAC® u chorych na raka, którzy dzięki temu preparatowi wyzbywają
się
udręk,
tortur
i
destrukcji
spowodowanych
chorobą.
Zainteresował mnie ten temat, dzięki robiącym duże wrażenie relacjom znajomych i
ogólnemu zainteresowaniu, które wzbudzał w czasie rozmów. Podjęłam więc
decyzję o wyjeździe do Bracebridge, po uprzedniej konsultacji z panią Caisse i
uzyskaniu zaproszenia do jej kliniki. Nie kryłam mojego sceptycyzmu, mimo to
zaproszono mnie i poinstruowano o warunkach pobytu, zapewniając pewien
komfort, a jednocześnie wyrażono uznanie, że przybyłam z tak daleka w celu
naocznego
zbadania
wyników
pracy
kliniki.
Czwartego dnia po otrzymaniu zaproszenia wyruszyłam o 8-ej rano z Los Angeles
do
Bracebridge.
Jak już zaznaczyłam moim celem było spotkanie się z p. R. Caisse i upewnienie się
co do prawdziwych zalet stosowania preparatu ESSIAC®. Pani Caisse obiecała mi
zademonstrować metodę oraz system leczenia w pracowniach i na oddziałach
klinicznych.
Kiedy przejęta powagą i współczuciem patrzyłam na zgromadzonych tu cierpiących
ludzi i wizualnie porównałam ten widok z nawet najbardziej znanymi i
wyróżniającymi się klinikami, zarówno w tym, jak i w innych krajach, zdałam sobie
sprawę z faktu, iż nigdy przedtem nie widziałam kliniki wypełnionej takim ciepłem,
współczuciem, tak przyjaźnie nastawionej do pacjentów, emanującej pogodnym
nastrojem.
Pacjenci zapewniali mnie, iż dobrowolnie zaprzestali brania środków narkotycznych
oraz uspakajających przepisanych im przez lekarzy, które to środki okazały się
zbędne
po
rozpoczęciu
leczenia
preparatem
ESSIAC®.
Mój sceptycyzm wprawdzie wtedy, jeszcze nie opadł za sprawą nadziei i wiary

pacjentów kliniki, ale muszę przyznać, że jeszcze bardziej wzrosła ciekawość i
postanowiłam, dołożyć wszelkich starań w celu zbadania skuteczności ESSIAC® w
leczeniu
raka.
Wielu znakomitych lekarzy zaznajomionych z efektami leczenia preparatem
ESSIAC® oraz ci, którzy wyrazili swoje zainteresowanie oraz akces w pracach
badawczych nad rakiem i lekami przeciwnowotworowymi, przyznali, że terapia raka
za pomocą preparatu ESSIAC® jest jak najbardziej humanitarna, satysfakcjonująca
i często kończy się pełnym sukcesem, aczkolwiek jako metoda nie posiadająca
jeszcze ostatecznie sprecyzowanych naukowych podstaw, może napotykać pewne
trudności,
ograniczenia
i
restrykcje.
Wyjaśniłam motywy, które zainspirowały mnie do odwiedzenia Kliniki Chorób Raka
w Bracebridge. Chciałam otrzymać wizualnie osiągalny dowód, który przekonałby
mnie wystarczająco i był satysfakcjonujący na tyle, aby upewnić mnie, iż ESSIAC®
jest
właściwym
środkiem
na
raka.
Pani Caisse wyraziła chęć i zamiar dostarczenia mi na bieżąco aktualizowanych i
weryfikowanych informacji na temat leku ESSIAC®, zarówno tych przemawiających
"za", jak i "przeciw" preparatowi w celu ustalenia obiektywnych konkluzji,
niepodważalnie oceniających skuteczność środka. Zagłębiłam się w poszukiwaniach
zdefiniowanych skutków działania preparatu ESSIAC®. Postanowiłam, że moje
badania
będą
oparte
o
oceny
jak
najbardziej
obiektywne.
Pani Caisse nie sugerowała nigdy, że ESSIAC® jest lekiem na wszytko. Zapytana
wprost, czy ESSIAC® wyleczy raka, odpowiedziała: jeśli nie wyleczy raka, to
przyniesie ulgę, jeżeli pacjent ma wystarczająco dużo siły, aby poddać się leczeniu.
Trzeba zaznaczyć, że większość pacjentów pani Caisse rozpoczynała leczenie Essiac
po nieskutecznych zabiegach operacyjnych, po rentgenie, radioterapii itp... Część
tych chorych była traktowana jako przypadki nieuleczalne, beznadziejne, gdzie
zrezygnowano już z jakiegokolwiek dalszego leczenia. Ale nawet w takich
sytuacjach po zastosowaniu ESSIAC® zdarzały się zdumiewające poprawy stanu
zdrowia.
I
trzeba
było
to
naocznie
stwierdzić,
aby
uwierzyć.
Zaangażowana w ocenę leku porównywałam wyniki i podsumowywałam uzyskane
dane, analizowałam historie chorób, oglądałam każdego pacjenta i sprawdzałam
postęp w leczeniu. W efekcie pozbyłam się całkowicie swego sceptycyzmu.
Gdy przyjeżdżałam do Bracebridge myślałam, że będę w klinice 12-48 godzin, a
spędziłam tam 24 dni. W tym czasie przeanalizowałam przypadki 400 pacjentów
chorych
na
raka,
którzy
stosowali
ESSIAC®.
Jest mi niezmiernie miło, iż mogę zapewnić wszystkie zainteresowane osoby, że
przeprowadziłam badania w celu zaspokojenia osobistego zainteresowania ofiarami
raka i że poznałam środki leczące raka stosowane w Bracebridge, które
przewyższają wszelki inne. Mogę je polecać z całą świadomością i
odpowiedzialnością moim znajomym i innym zainteresowanym osobom.
Wyrażam swój ogromny żal, że Ontario jest tak daleko i tak trudno dostępne dla
cierpiących na raka tu w Kalifornii. Transport na taką odległość jest zdecydowanie
istotnym
elementem
dla
bezpieczeństwa
i
komfortu
chorych.
Mam nadzieję, że ludzkość wszystkich narodów będzie miała dostęp do LEKARSTWA
na raka zwanego ESSIAC®, zgodnie z humanitarnymi założeniami pani Caisse.

*

*

*

Robert C.Atkinson, M.D. Absolwent Cornell Uniwersity Medical College,
członek American Board of Chelation Therapy.

W 1985 roku otrzymał nagrodę Człowieka Roku nadaną mu przez National Heath
Federation, w 1995 otrzymał nagrodę uznania Światowej Organizacji Medycyny
Alternatywnej
Autor
16
książek
o
tematyce
medycznej.
Według dr Atkinson, podawany w postaci herbaty ziołowej ESSIAC® posiada
następujące
właściwości:
1.
wzmacnia
system
immunologiczny,
2.
redukuje
toksyczne
skutki
wielu
leków,
3.
podnosi
poziom
energii,
(sił
witalnych)
4.
łagodzi
procesy
zapalne.
Rozdział 1, str. 38
Abram Hoffer, M. D., Ph. D.

2727 Quadra, Suite 3, Victoria,

Absolwent University of Toronto oraz University of Minnesota, USA, gdzie uzyskał
doktorat.
Autor ponad 500 artykułów z zakresu medycyny oraz książek, takich jak:
"Orthomolecular Medicine for Physicians" (Keats, 1989); "Common Questions on
Schizophrenia" (Keats, 1988),"Hoffer`s Laws oif Natural Nutrition" (Quarry Press,
1996). Dr Hoffer jest także współautorem 9 książek, między innymi. "Putting It All
Together:
The
New
Orthomolecular
Nutrition"
(Keat,
1996).
Dr Hoffer jest pionierem naukowego wykorzystania substancji odżywczych w
leczeniu raka. Podstawą jego terapii są wysokie dawki witaminy C (6-40 gram
dziennie), uzupełniane szeroką gamą wspomagających substancji oraz dieta, oparta
na ograniczonej ilości tłuszczu, cukru oraz pozbawiona przetworów mlecznych.
Wielu pacjentów dr Hoffera stosuje ESSIAC®, odnotowując w rezultacie znaczny
przypływ energii. "Nie mam pewności co do tego, że ESSIAC® przedłuża życie
chorych na raka, i z tego co nam wiadomo, być może wcale nie ma on takich
właściwości"
mówi
dr
Hoffer.
"Z drugiej strony, jest on nietoksyczny i wielu moich pacjentów czuje się lepiej
biorąc go, czemuż więc nie pomóc im w tym?"
Rozdział 10, str. 219-220

Victor A. Marcial-Vega, M. D. 4037 Poinciana Avenue
Uzyskał dyplom lekarski na University of Puerto Rico School of Medicine in San
Juan, Puerto Rico. Po odbyciu 4 letniej praktyki na oddziale radioterapii w Johns
Hopkins Hospital w Baltimore w stanie Maryland, w 1988 r. został szefem Head and
Neck Cancer Service w Mallinckrodt Insitute of Radiology przy Washington
University School of Medicine w St. Louis, Missouri. W latach 1990-94 zajmował
stanowisko docenta w Department of Radiation Oncology przy University of Miami
School of Medicine. Dr Marcial-Vega jest autorem wielu artykułów zamieszczanych
w International Journal of Radiation Oncology oraz w Biological Physics.
W/g dr Marcial-Vega, sukces w leczeniu raka oraz prawdopodobieństwo uniknięcia
go uzależnione jest od stanu systemu immunologicznego, dlatego tez jego program
zawiera urozmaiconą dietę oraz różnorodną ilość ziół , wzmacniających system
obronny
pacjenta.
Dr Marcial-Vega zaobserwował, że stosowany zewnętrznie ESSIAC® rozpuszcza

komórki rakowe. Oprócz wzmacniania układu immunologicznego, ESSIAC® działa
bezpośrednio na komórki rakowe- zauważa dr Marcial-Vega. Generalnie zaleca on
stosowanie preparatu 3 razy dziennie po 90 ml, przygotowanego według
wskazówek producenta, przyjmowanego na pusty żołądek, miedzy posiłkami.
Rozdział 13, str.270-271

Jesse Stoff, M. D. Solstice Clinical Associates,
Dr Stoff jest absolwentem New York Medical College in Valhalla, New York.
W Londynie odbył studia uzupełniające w Bloomsbury Medical Authority, studiował
także homeopatię w Royal London Homeopathic Hospital. W latach 1985-91 dr Stoff
był redaktorem Journal of Anthroposophic Medicine, w latach 1986-91 był zastępcą
przewodniczącego Physicians? Association for Anthroposophic Medicine. Dr Stoff
jest współautorem bestselleru "Chronic Fatigue Syndrome: The Hidden Epidemic"
(HarperCollins,
2nd
Edition,
1992).
"Nowotwór nie jest częścią ludzkiego organizmu, ale wyrazem buntu komórek
przeciwko własnemu organizmowi", wyjaśnia dr Stoff. "W konsekwencji, rak
powinien być traktowany jako choroba całego organizmu, a nie pojedynczej
komórki". Dr Stoff przepisuje swoim pacjentom bogate, indywidualnie dobrane
mieszanki ziołowe, specjalne preparaty homeopatyczne, odpowiednio opracowuje
dietę, zaleca także różnorodne techniki odtruwające organizm oraz muzykoterapię i
arteterapię - wszystko, co może dopomóc pacjentom w odwróceniu rozwoju raka.
Według dr Stoff, ESSIAC® doskonale oczyszcza krew i może ogromnie pomóc
komuś, kogo organizm jest zatruty zarówno chemioterapią, jak i naświetlaniem.
"Pacjenci czują się lepiej stosując ESSIAC®; w niektórych przypadkach poprawia on
ich nastrój".
Rozdział 21, str. 451

Opracowano i tłumaczono na podstawie:
W. John Diamond, M. D., W. Lee Cowden, M. D., Burton Goldberg - "An
Alternative Medicine Definitive Guide to Cancer", Future Medicine
Publishing, Inc. Tiburon, California, ISBN 1-887299-01-7. Rok wydania
1997.
"Czy powinieneś stosować ESSIAC® w leczeniu raka"?

- to pytanie stawia dr Whitaker
w artykule zawartym w "Health &
Healing" z dnia 5 maja 1995, Vol. 5
No. 5.

Medycyna konwencjonalna tkwi w
błędnym
myśleniu,
że
w
celu
efektywnego leczenia raka należy
zniszczyć
jego
komórki.
Teoria
"całkowitego oczyszczenia" stanowi
podstawę operacji chirurgicznych,
chemioterapii
oraz
naświetlań

(radioterapii) i jest podtrzymywana
od blisko stu lat, zaś potwierdzeniem
jej całkowitej klęski jest fakt, że rak
jest wciąż najstraszniejszą chorobą
współczesnego
świata.
Aktywne
składniki
ESSIAC®
stosowane

w
naturoterapii
niezależnie od siebie przez setki lat.
Oczyszczają
krew,
odżywiają
poszczególne komórki, wzmacniają
ich
odporność.
Podczas
gdy
konwencjonalna
terapia
zawsze
osłabia organizm, ESSIAC® działa na
zasadzie
całkowicie
odwrotnej.
ESSIAC® jest starszy niż większość
znanych nam leków i jest nadal
skuteczny. Czy można podać przykład
leku odkrytego przez medycynę
konwencjonalną setki lat temu i
będącego wciąż w użyciu ? Fizjologia
człowieka nie zmienia się, jednak
współczesna
medycyna
bardziej
poddaje się różnym trendom, niż
projektanci mody. Nie potrzeba
skomplikowanych badań klinicznych
aby zrozumieć, dlaczego ESSIAC®
jest skuteczny. Rozsądni ludzie po
prostu
nie
ignorują
faktów.
"Tak szybko, jak tylko zobaczysz
nieuleczalnie chorych pacjentów, u
których
następuje
cofanie
się
choroby, musisz przyznać - " to"
naprawdę działa ". Dr Whitaker
zdecydowanie
zaleca
stosowanie
ESSIAC® w każdym stadium raka,
przygotowując
odwar
według
wskazówek producenta i stosując go
3 razy dziennie po 60 ml, przez 12
tygodni.

Opracowano na podstawie artykułu
w "Health Healing" Tommorows
Medicine Today z dnia 5 maja 1995,
Vol.5 No.5.

Dr Fischer oraz ośmiu innych lekarzy w piśmie do Ministerstwa Zdrowia
Kanady pisali:

" My niżej podpisani ufamy, iż lekarstwo na raka podawane przez R.M. Caisse nie
wyrządza szkody, usuwa ból, zapobiega powstawaniu choroby oraz wydłuża życie
w beznadziejnych przypadkach".

Dr Bruce Hendrick ordynator Neurochirurgii Szpitala Dziecięcego
Uniwersytetu w Toronto:
"Najbardziej jestem pod wrażeniem skuteczności oraz braku efektów uboczynch".
w piśmie do Ministerstwa Zdrowia Kanady z dnia 05.10.1985.

Dr Jim Chan z Vancouver B.C. Kanada:
"Możemy również postrzegać ESSIAC® jako symbol odwrotu procesu
degeneracyjnego".


Related documents


lekarze kanadyjscy polecaj essiac
czy essiac mo e zatrzyma raka
nieznany swiat nr 01 2011
nieznany swiat nr 01 2012
historia rene caisse moja w dr wka
nieznany swiat nr 7


Related keywords