ZUS 27.02.2015 .pdf

File information


Original filename: ZUS 27.02.2015.pdf
Title: ZUS 27.02.2015
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.0.2 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 07/02/2015 at 18:44, from IP address 188.33.x.x. The current document download page has been viewed 495 times.
File size: 69 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


ZUS 27.02.2015.pdf (PDF, 69 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel.:74 842-62-60, fax: 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

„OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W 2015 r.
WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UBEZPIECZENIU
SPOŁECZNYM – wybrane zagadnienia, omówienie zmian”
PROGRAM SZKOLENIA:

900- 1200

IWONA OTKAŁA – kierownik wydziału Ubezpieczeń i Składek w ZUS Kłodzko
1. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 01.01.2015 r. wprowadzone ustawą z
dnia 23.10.2014 r. w zakresie podlegania ubezpieczeniom członków rad nadzorczych oraz
rolników.
2. Ubezpieczenie pracowników i innych grup ubezpieczonych, ustalanie podstawy wymiaru składek,
przychody wyłączone ze składek ZUS.
3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych oraz ustalanie podstawy wymiaru składek w
świetle obowiązujących przepisów oraz zmian od 01.01.2016 r.
- umowa zlecenia - umowa o dzieło - kontrakt menadżerski
4. „Niania” a ubezpieczenie oraz „osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem”.
5. Zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy.
6. Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych w Unii Europejskiej.
7. Pytania, konsultacje.

1200 - 1500

GRAŻYNA PILECKA – naczelnik wydziału Zasiłków w ZUS Wałbrzych
1. Zasady i prawo do zasiłku chorobowego,
- wysokość i obniżenie zasiłku chorobowego,
- kontrola orzekania zasadności zwolnień lekarski,
- kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich.
2. Świadczenie rehabilitacyjne - zasady ustalania prawa.
3. Zasiłek opiekuńczy – zasady ustalania prawa.
4. Zasiłek macierzyński po zmianach
- zasady rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego, dodatkowego uzupełniającego oraz zasiłku rodzicielskiego.
5. Ustalanie podstawy tych świadczeń oraz zasady postępowania przy wypłacie tych świadczeń.
6. Projekt zmiany ustawy "chorobowej" oraz korzyści dla płatników składek, ubezpieczonych.
Omówienie i podsumowanie szkolenia.
7.MIEJSCE SZKOLENIA: Centrum Konferencyjne KONRAD ul. Chrobrego 14, WałbrzychTERMIN SZKOLENIA: 27.02.2015KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): 1 osoba - 280,00 zł/os
2 i więcej osób – 266 zł/os

r.

godz. 900-1500 - zgłoszenia przyjmujemy do 20.02.2015 r.

!!! UWAGA !!!:
W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5
dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
tel.: 74 842 62 60, fax: 74 842 60 54, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl


Document preview ZUS 27.02.2015.pdf - page 1/1


Related documents


zus 27 02 2015
zus 30 06 2015
podatek vat 19 01 2015
podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r
xxv c 1005 15 wyrok i uzasadnienie 1
i c 113 16 sr warszawa r dmie cie

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file ZUS 27.02.2015.pdf