PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactkarta podpisowa waldemar deska .pdf


Original filename: karta_podpisowa_waldemar_deska.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Draw / LibreOffice 4.3, and has been sent on pdf-archive.com on 12/02/2015 at 19:57, from IP address 87.99.x.x. The current document download page has been viewed 494 times.
File size: 37 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WALDEMARA FELIKSA DESKI
Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemarowi Feliksowi Desce w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 roku.

czytelnie

czytelnie

zazwyczaj jak w dowodzie osobistym

Imię i nazwisko

Numer PESEL

Adres zamieszkania
(ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość)

Własnoręczny
podpis

Czytelny podpis osoby zbierającej podpisy …………………………………………………………


Document preview karta_podpisowa_waldemar_deska.pdf - page 1/1

Related documents


karta podpisowa waldemar deska
rejestracja mariana kowalskiego z ruchu narodowego
deklaracja przyst pienia do klubu 1
deklaracja klub
za cznik nr 4 do uchwa y nr
za cznik nr 5 do uchwa y nr


Related keywords