plur 7 8.pdf


Preview of PDF document plur-7-8.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Text preview


Voljene stvari

Drugi sadržaji ponuðeni
u anketi, a koji se èesto
vežu uz iskustvo ili smisao
partyja nešto su manje
popularni, iako nas i dalje
veæinom zanimaju. Mnogi
u partyju nalaze bijeg iz
svakodnevice, nekoliko sati
utoèišta iz svijeta koji èine
obaveze, škola, studij,
posao, roditelji, kolege i
raèuni. Nije glavno pobjeæi,
ali party mnogi cijene kao
utoèište. Znaèajno mjesto
ima i uživanje atmosfere
zajedništva (ono “U” iz
PLUR-a) kakvo se može naæi
i u drugim masovnim
dogaðajima (koncerti,
utakmice, demonstracije),
ali je ipak (uz droge) jedan
od “zaštitnih znakova”
partyja.
Napokon, više ljudi vidi
nego ne vidi party kao
mjesto gdje æe istrošiti
energiju nakupljenu tokom
tjedna; nešto kroz glazbu,
nešto kroz ples, nešto kroz
druženje, neki kroz droge.
Party nekad predstavlja i
sigurnosni ventil kroz koji
odlazi onaj višak energije u
nama. Cure su sklonije
ovakvom pogledu na party;
a naæi odgovor zašto bilo
bi jako zanimljivo. Ova
grupa sadržaja obièno ide
zajedno: ljudi koji na partyju
žele osjetiti atmosferu
"

zajedništva, najèešæe u
partyju vide i bijeg iz
svakodnevnice te trošenje
nakupljene energije – i
suprotno. Party je nešto
posebno, drugaèije, izvan
ostatka života, mjesto gdje
se susreæu novi ljudi novi
ljudi i pleše pleše pleše…

Podvojene stvari

Stara je fama da svi idu
na party zbog droge,
pogotovo mladi. E pa ne
idu. Da se razumijemo,
ilegalnih droga na partyju
ima (kao i sve više legalnog
alkohola). Ima dosta. No
daleko od toga da su svi
svaki put drogirani, a još
manje da svi idu na party
sa ciljem uzimanja droga.
Ovdje smo podijeljeni.
Preko treæine ljudi nikako
ne zanima, a još èetvrtinu
ne zanima uzimanje droga
– ukupno veæinu ne
zanima. Meðutim, to ne
znaèi da oni koje ne zanima
sigurno ne uzimaju ništa,
nego da im to nije glavni
razlog dolaska - droga je
nekima “ulaznica” u
èarobni svijet glazbe i plesa,
a nekima “barijera” koja im
ne dozvoljava da u njega
doista uðu. Deèki su
skloniji stavljati veæu
važnost uzimanju droge
nego cure – vjerojatno tu
ima i nešto od onog

djetinjastog-djeèaèko g
takmièenja “ko æe više, tko
æe luði bit”.
Traženje dobrog komada,
tradicionalno jedna od
važnijih svrha veèernjih
izlazaka i noænih klubova,
na partyju se samo
djelomièno prihvaæa –
podjednako nas želi i ne želi
tražiti komade na partyju. S
jedne strane, ako svi plešu,
doživljavaju špicu i gube se
u glazbi i zajedništvu - kako
æe i zašto bi sad još i
komade tražili. S druge
strane, ako su partyji jedina
mjesta na koje izlazite,
razumije se da se upoznaju
mnogi komadi… i da se
svašta i dogodi. Lijepoga i
manje lijepoga. U skladu s
tradicionalnom ulogom “lovca”, deèki lagano
teže traženju komada na partyu, dok je kod
cura interes manji. Stoga ako veæ imate na
umu naæi komada na partyju (a pogotovo ako
ste muško), ne zaboravite da veæina prisutnih
jednostavno nije zainteresirana – pa nemojte
biti naporni.

Vrijedi li istraživanje
išta?

Naravno da æe mnogi reæi
“pa jasno da su rezultati
takvi kad ljudi govore ono
što je pomodno” i “boje
se priznati zbog èega su
tu”, pogotovo kad je u
pitanju slušanje glazbe,
traženje komada ili uzimanje
droga. Doista, lako je
moguæe da se netko ne
usudi odgovoriti, pa èak i
sebi priznati zašto je ovdje.
Imate pravo sumnjati da su
odgovori “ispravni” a ne
“iskreni” ali ovo i jest samo
jedna grupna slika koju o
svojim razlozima za
partijanje daje ekipa što ide
na zagrebaèke partyje.

A scena?

Je li ta slika nešto posebno? Pa i da i ne.
Posebno je za svakog od nas, vjerojatno
posebno u okvirima domaæe scene.
Alternativci, “šminkeri”, hiphoperi, pankeri i
ekipa koja brije na narodnjake zacijelo ima
drugaèiji paket želja od svoje veèernje zabave,
no o tom možemo samo
nagaðati. S druge strane,
slièna istraživanja u drugim
europskim zemljama pokazala
su da je ono što ekipa u
drugim europskim zemljama
(ne)želi od partyja gotovo u
postotak identièno sa onim
što (ne)želi i ekipa u Hrvatskoj.
Party scena je globalna scena,
a njeni naèini su svuda slièni!
1 (TT)
#