Regulamin PrzeglÄ…du Kapel Studenckich 2015 (PDF)
File information


Title: Regulamin-PrzeglÄ…du-Kapel-Studenckich-2015
Author: Filip

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator 2.0.1.0, and has been sent on pdf-archive.com on 22/02/2015 at 22:13, from IP address 79.175.x.x. The current document download page has been viewed 287 times.
File size: 43.07 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


Regulamin Przeglądu Kapel Studenckich 2015
1. Organizatorem Przeglądu Kapel Studenckich (dalej zwanym: "PKS") jest
Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej (dalej zwany: "Organizatorem").
2. W PKS mogą wziąć udział zespoły, w których składzie jest co najmniej
jeden student Politechniki Śląskiej.
3. Termin zgłoszeń upływa z dniem 28 lutego 2015 roku o godzinie 23:59.
4. PKS odbędzie się w dwóch turach. Pierwsza - eliminacje, odbywać się
będą w Klubie Studenckim Spirala w dniach25.02, 4.03, 11.03, 18.03,
25.03, 15.04 2015 roku w godzinach wieczornych.
Z każdego dnia eliminacji wyłoniony zostanie jeden zespół do finału,
który odbędzie się 22.04.2015r.
5. W pierwszej turze – eliminacjach, udział może wziąć maksymalnie 30
zespołów (6 dni po 5 zespołów każdego dnia). W przypadku większej
liczby zgłoszeń, wyboru uczestników dokona organizator na podstawie
zgłoszeń z uwzględnieniem kryteriów zawartych w punkcie 10.
6. Zespoły zgłoszenia przesyłać mogą drogą mailową na adres:
polsl.pks@gmail.com (zawierającego: nazwę, skład, a także krótki opis
zespołu, poniżej 500 znaków, a przy osobie będącej studentem należy
dopisać numer albumu).
7. Zespoły w zgłoszeniu zobowiązane są do dołączenia ridera technicznego,
demo (składającego się z 2 nagrań, w tym co najmniej jednego
autorskiego), a także materiałów promocyjnych (zdjęcia czy logo, które
mogą zostać umieszone na plakacie czy wydarzeniu na Facebooku).
Jednocześnie zespół wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora
nazwy zespołu, logotypu, zdjęć oraz przesłanego demo do celów
promocji koncertów w ramach PKS.
8. Podczas każdego dnia eliminacji zaprezentować się będzie mogło 5
zespołów, wybranych na podstawie zgłoszeń, przez Organizatora.
9. Zespół zakwalifikowany do fazy pierwszej zobowiązany jest do
przedstawienia programu artystycznego trwającego w granicach 30-40
minut.
10.Organizator zapewnia jedynie podstawowy sprzęt nagłośnieniowy.
Wszelkie wymagania techniczne zespół jest zobowiązany skonsultować z

przedstawicielem organizatora, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o
zakwalifikowaniu do eliminacji i dacie koncertu. Wszelkie dodatkowe
wymagania, ponad zagwarantowane przez Organizatora, pokrywa zespół.
11.Wybór wykonawców do fazy pierwszej odbywa się na podstawie
punktacji w następujących kategoriach:
a. Ocena subiektywna
b. Brzmienie
c. Część instrumentalna
d. Teksty

12.Podczas wyboru zespołów do finału poza powyższymi kryteriami
rozpatrywanymi przez jury, dochodzi również:
a. Kontakt z publicznością
b. Odbiór przez słuchaczy
c. Głosowanie w internetowym plebiscycie

13.Głosowanie internetowe przeprowadzane będzie na stronie organizatora
lub poprzez serwis Facebook.
14.Zwycięzcę PKS wybiera jury na podstawie punktacji w następujących
kategoriach:
a. Ocena subiektywna
b. Brzmienie
c. Część instrumentalna
d. Teksty
e. Kontakt z publicznością

15.W skład jury wchodzi pięć osób wybranych przez Organizatora, w tym
jedna będąca Organizatorem Igrów 2015.
16.Zwycięzcy PKS wystąpią w trakcie czwartego dnia (czwartek) imprezy
Juwenalia Gliwickie Igry 2015.
17.Za bezpieczeństwo podczas koncertów odpowiada właściciel klubu
SPIRALA, a w czasie finału firma ochroniarska.
18.Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za straty
spowodowane przezuczestników - ewentualne straty pokrywają sprawcy.
19.Organizator zastrzega sobie prawo rejestrowania PKS na taśmach audio i
video, a także do ich wykorzystania zgodnie z uznaniem Organizatora.
20.Wszystkie sprawy nieokreślone w niniejszym Regulaminie rozstrzyga
Organizator.
21.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

22.Przesłanie zgłoszeń do udziału w konkursie jest jednoznaczne z
akceptacją regulaminu.


Download Regulamin PrzeglÄ…du Kapel Studenckich 2015Regulamin PrzeglÄ…du Kapel Studenckich 2015.pdf (PDF, 43.07 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Regulamin PrzeglÄ…du Kapel Studenckich 2015.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000210863.
Report illicit content