REJESTRACJA MARIANA KOWALSKIEGO Z RUCHU NARODOWEGO .pdf

File information


Original filename: REJESTRACJA-MARIANA-KOWALSKIEGO Z RUCHU NARODOWEGO.pdf
Title: WYKAZ OBYWATELI
Author: Marcin Lisiak

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.2, and has been sent on pdf-archive.com on 22/02/2015 at 18:41, from IP address 31.183.x.x. The current document download page has been viewed 338 times.
File size: 49 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


REJESTRACJA-MARIANA-KOWALSKIEGO Z RUCHU NARODOWEGO.pdf (PDF, 49 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza Kowalskiego
WYKAZ PODPISÓW
Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marianowi Januszowi Kowalskiemu
w wyborach zarządzonych na 10 maja 2015 r.
Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Numer ewidencyjny PESEL

Własnoręczny podpis

Podpisy prosimy przesyłać na adres Ruch Narodowy ul. Noakowskiego 10 lok. 12, 00-666 Warszawa, lub przekazać lokalnemu pełnomocnikowi ds. zbierania podpisów.


Document preview REJESTRACJA-MARIANA-KOWALSKIEGO Z RUCHU NARODOWEGO.pdf - page 1/1


Related documents


rejestracja mariana kowalskiego z ruchu narodowego
wykaz podpis w poparcia psl sejm
wykaz podpis w poparcia psl senat
pro ba o wydanie za wiadczenia o prawie do g osowania
lista podpis w psl
lista poparcia inicjatywa ustawodawcza 40 lat pracy

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file REJESTRACJA-MARIANA-KOWALSKIEGO Z RUCHU NARODOWEGO.pdf