Konspekt zajęć zimowych .pdf

File information


Original filename: Konspekt zajęć zimowych.pdf
Author: Windows XP

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word Starter 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 24/02/2015 at 19:48, from IP address 89.68.x.x. The current document download page has been viewed 913 times.
File size: 156 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Konspekt zajęć zimowych.pdf (PDF, 156 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Temat: Gry i zabawy na śniegu.
Cel główny: Poznawanie nowych form aktywności ruchowej na śniegu.
Cele szczegółowe:
Umiejętności: Uczeń potrafi trafić śnieżką do ruchomego celu.
Motoryczność: Kształtowanie siły obręczy barkowej celności i szybkości reakcji.
Wiadomości: Uczeń zna zasady hartowania organizmu.
Akcent wychowawczy: Uczeń poznaje zasady bezpiecznego uczestnictwa w zabawach na
śniegu .
Miejsce ćwiczeń: Boisko szkolne
Czas – 45`
Ilość osób- 14
Klasa/płeć- IV- VI/ dziewczęta
Przybory dydaktyczne: pachołki, sanki, szarfy
Metody: zabawowa, problemowa
Formy prowadzenia zajęć: frontalna, w zespołach, strumieniowa

Tok lekcji
1.Czynności
organizacyjne

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Zadania szczegółowe
1 Zbiórka w szeregu
2 Powitanie
3 Sprawdzenie liczby ćwiczących i
gotowości do zajęć

Doz.
2`

Uwagi
Sprawdzenie
ubioru
(obowiązkowerękawiczki,
czapka, szalik)

2.Nastawienie do 1 Podanie tematu i motywacja do aktywnego 1`
udziału w zajęciach.
aktywnego
udziału w lekcji 2. Krótka informacja na temat hartowania
organizmu.
3.Rozgrzewka
psychomotoryka
i profilaktyka

1 Berek myśliwy- berek lepi kilka śnieżek
goni uciekających rzucając w nich
śnieżkami. Trafiony uczeń staje się
myśliwym.

3`

- trafienie liczy
się od pasa w
dół.

2 Rozgrzewka w parach
9`
1. U1 krąży ramionami w miejscu w
przód U2 lepi i podrzuca w górę
śnieżki zadaniem U1 jest uderzyć
dłonią w śnieżkę
2. Jw. ale U1 wykonuje krążenie RR w
tył
3. U1 wykonuje skip A w miejscu U2
podrzuca śnieżki w górę w okolicy
kolan partnera. Zadaniem U1 jest
rozbić śnieżki kolanami
4. U1 wykonuje pajacyki U2 rzuca
śnieżkę w taki sposób aby U1 rozbił
ją dłońmi nad głową

- uczniowie
ustawieni
naprzeciwko
siebie w odstępie
2m

5. U1 wykonuje wymachy nóg w górę i
rozbija śnieżkę podrzuconą przez U2
6. Uczniowie ustawieni naprzeciwko
siebie trzymają się za barki i próbują
przepchnąć partnera w tył
7. Uczniowie zapierają się o siebie
barkami
i próbują przepchnąć partnera
8. Walka „kogutów”
4.Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

1 Wyścig zaprzęgów
Uczniowie dobierają się w pary. Jedna
osoba z pary wykonuje przysiad – druga
staje z przodu Osoba z przodu ciągnie
współćwiczącego na drugą stronę boiska,
gdzie następuje zmiana ról.
- jw. z wykorzystaniem sanek
2 Zimowe zapasy
U podzielenie na dwie drużyny ustawione
naprzeciwko siebie na liniach końcowych
boiska.
W środku znajdują się śnieżki. Na gwizdek
obie drużyny startują, każdy zawodnik
może zabrać tylko jedną śnieżkę i biegnie
aby odłożyć ją na linie. Czynność
powtarzamy do wyczerpania śnieżek
leżących na środku. Wygrywa drużyna która
odłożyła na linie więcej śnieżek.

3 Zimowy wąż
Grupa podzielona na dwie drużyny.
Pierwsza ustawia się w kole i każdy robi 4
śnieżki, a druga znajduje się w jego środku
chwytając się za braki (tworząc węża).
Zadaniem drużyny z obwodu jest trafić w
osobę będącą ogonem węża. Po
wykorzystaniu wszystkich śnieżek następuje
zamiana ról.

3`

- rywalizacja w
parach
- sanki na parę

3`
-U podzieleni na
dwa zespoły
- za uszkodzoną
śnieżkę drużyna
nie otrzymuje
punktu

4`
- jeżeli „ogon”
zostanie trafiony
drużyna
zdobywa punkt

3`

4 Trafiony zatopiony
6`
Dwie drużyny ustawione naprzeciwko siebie
w odległości 15m. Na sygnał drużyna
pierwsza rzuca śnieżką w kolegę
ustawionego naprzeciwko, jeśli trafi
zdobywa punkt dla swojej drużyny.
- jw. obie drużyny rzucają jednocześnie.
6`
5 Tor przeszkód
Zadaniem każdej z drużyn jest ulepienie
czterech różnych przeszkód ze śniegu
- i kolejne ich pokonanie.
- połączenie obu torów przeszkód i wspólne

- jedna drużyna
rzuca druga stoi
unikając
trafienia

- sanki na parę
- uczniowie
dobierają się w
kilkuosobowe
zespoły

ich pokonywanie.
- pokonywanie toru przeszkód na sankach

5.Uspokojenie
organizmu

6.Część
organizacyjno
porządkowa
7. Nastawienie
do aktywności
ruchowej w
czasie wolnym

6 Konkurs na zbudowanie najładniejszego
bałwana
Zabawa uspakajająca – Ślady AniołaUczniowie znajdują miejsce z
niewydeptanym śniegiem. Kładą się na
plecach i robią „aniołki” ruszając rękami i
nogami.
1 Zbiórka
2 Podsumowanie zajęć
3 Pochwała
Zachęcenie uczniów do aktywnego
spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu w okresie zimowym.

2`

2`

1`


Document preview Konspekt zajęć zimowych.pdf - page 1/3

Document preview Konspekt zajęć zimowych.pdf - page 2/3
Document preview Konspekt zajęć zimowych.pdf - page 3/3

Related documents


konspekt zaj zimowych
labirynt mierci instrukcja gry
factor
wojna mo e zniszczy ale te uwznio li
bblrb6plbeta0 1 backup
lacrimosa orkiestry symfoniczne i gitary elektryczne 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Konspekt zajęć zimowych.pdf