danasuppg .pdf

File information


Original filename: danasuppg.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by LaTeX with hyperref package / pdfTeX-1.40.15, and has been sent on pdf-archive.com on 02/03/2015 at 00:25, from IP address 83.227.x.x. The current document download page has been viewed 531 times.
File size: 153 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


danasuppg.pdf (PDF, 153 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Här har du en länk som hjälper med problemet jag fastnade på. Tricket var att snörkraften
var densamma i båda ändarna:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hpul2.html

Uppgift 5
Vi jämför energin i de olika fallen. För ett fordon med massa m är den kinetiska energin
1
2
−1 ≈ 13.89m s−1 är ungefär 96m for den okända
2 mv vilket för hastigheten v = 50 km h
massan m.
I fritt fall omvandlas den potentiella energin till rörelseenergi. Den potentiella energin
är mgh vilket för h = 12m ger ungefär 120m för den okända massan m. Dessa är en
betydande (större än felet) skillnad i energier.

Uppgift 8
a. Eftersom motorcykeln startar i vila är sluthastigheten endast hastighetsändringen från
accelerationen. Ekvationen v = at kan vi bara använda när accelerationen är konstant.
Här är den ej det hela tiden, men den är konstant i varje del. Vi börjar med den första:
v1 = (3.0m s−1 ) × (5.0s) = 15m s−1

Den andra:
v2 = (2.0m s−1 ) × (3.0s) = 6.0m s−1
Totalt v1 + v2 = 21m s−1 .
b. Precis som i förra uppgiften delar vi upp beräkningen till varje del. Vi använder
s = s0 + v0 t + at2 . Här är s0 = v0 = 0. Det ger
s1 = (3.0m s−1 ) × (5.0s)2 = 75m
I den andra delen är s0 = 75m och v0 = 15m s−1 vilket ger
s2 = (75m) + (15m s−1 ) × (3.0s) + (2.0m s−1 ) × (3.0s)2 = 138m
Den totala sträckan är därför ≈ 140m.

1

Hastighet v

20
15
10
5
0
0

2

4
Tid t

c.

6

8

Uppgift 11
Vi tänker oss att helikoptern är stillastående i luften, och bara personen och vajern rör sig.
De enda krafterna som verkar på personen är tyngdkraften riktad nedåt med (konstant)
storlek mg ≈ 0.75kN och en okänd kraft från vajern Fv riktad uppåt.
a. I uppgiften har de valt uppåt som den positiva riktningen (accelerationen i början
är positiv) så den totala kraften F är F = Fv − mg. Vi vet också att F = ma för
a = 1.3m s−1 . Det ger Fv − mg = ma och Fv = ma + mg = m(a + g) ≈ 0.85kN.
b. Den enda skillnaden nu är att a = 0 eftersom hastigheten är konstant. Det ger Fv =
m(a + g) = mg ≈ 0.75kN.
c. Nu är a = −1.3m s−1 vilket ger Fv = m(a + g) ≈ 0.65kN.

Uppgift 14
a. Den enda kraften som verkar på bilen under inbromsningen är bromskraften F = Fb =
8.0kN. Detta ger deaccelererationen a = F/m ≈ 6.667m s−1 . Det i sin tur ger tiden
att deaccelerara från 70km h−1 ≈ 19.44m s−1 till t = v/a ≈ 2.9s.
b. Den kinetiska energin är Ek =

1
2
2 mv .

Bromsen måste utföra samma arbete för att

2

stoppa bilen. Arbetet är W = Fb s = Ek om vi löser för sträckan s får vi
s=

mv 2
≈ 28m
2Fb

Uppgift 1
Sambandet mellan tid t, effekt P och energi E ges av P = E/t. Vi löser lätt för energin och
får E = P t = (0.40kW)×(2h) = (400W)×(7200s) ≈ 2.9MJ. Vi använder standardenheter
för att få resultatet i joule.

Uppgift 5 (andra)
Vi antar att all potentiell energi omvandlas till kinetisk energi. Potentiell energi: Ep =
mgh. Kinetisk: Ek = 12 mv 2 . Vi vill lösa mgh = 21 mv 2 för v och får då
v=

2gh ≈ 20m s−1

p

Detta är långt ifrån den påstådda hastigheten. Detta är också den teoretisk maximala
hastigheten, och mer verklighetstrogna modeller med friktionen skulle ge en lägre hastighet som var ännu längre ifrån den påstådda.

Uppgift 7
Den allmänna formeln för hastighet under konstant acceleration är v = v0 + at. Här är
v0 = 21m s−1 och a = g. Vi vet dock ej tiden t, men vi vet sträckan s och använder
s = v0 t + at2 . Detta är ett polynom om vi skriver om det 0 = at2 + v0 t − s som har
lösningarna
s
s
t1 = −

v0
+
2

v02
+ s,
4

t2 = −

v0

2

v02
+s
4

Vi är bara intresserade av positiva lösningar (framåt i tiden) så vi vi väljer lösningen
t1 ≈ 0.6915s. På den tiden accelereras stenen till hastigheten v = v0 + at ≈ 28m s−1 .
Jag vet inte varför stenen kastas “snett nedåt” men utan att specificera, och varför mitt
svar skiljer sig från facit.

3


Document preview danasuppg.pdf - page 1/3

Document preview danasuppg.pdf - page 2/3
Document preview danasuppg.pdf - page 3/3

Related documents


danasuppg
dugga 111121
motioner djurskydd
handledning for handl ggare 2015 09 04
handledning for handl ggare 2016 02 17
v stmanlands tr b 5239 16 dom 2017 07 20 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file danasuppg.pdf