prezentaacja final .pdf

File information


Original filename: prezentaacja final .pdf
Title: Prezentacja programu PowerPoint
Author: bartkn@o2.pl

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® PowerPoint® 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 02/03/2015 at 10:00, from IP address 83.15.x.x. The current document download page has been viewed 498 times.
File size: 3.6 MB (32 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


prezentaacja final .pdf (PDF, 3.6 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview
.

Wielu inwestorów wychodzi z błędnego założenia, że zakup złota jest czymś
niedostępnym dla przeciętnego obywatela – osoby fizycznej, a obrót złotem fizycznym
ogranicza się do transakcji między instytucjami rządowymi czy bankami. Tymczasem
sztabki i monety inwestycyjne może zakupić każdy, a kwota inwestycji rozpoczyna się
już od stu kilkudziesięciu złotych.

„Kto ma złoto, zawsze będzie miał
Pieniądze” – Sir Alan Greenspan

„Złoto w okresach niepewności i kryzysów,
podobnie jak inne metale szlachetne
postrzegane jest jako bezpieczna przystań,
stanowiąc alternatywę dla inwestycji
o podwyższonym ryzyku"
Przemysław Kuk, NBPDwie filozofie/metody inwestowania w złoto.
Istnieją dwie podstawowe filozofie inwestowania w żółty kruszec. Pierwsza z nich zakłada
osiągnięcie zysku w założonym czasie, tak jak ma to miejsce w przypadku np. lokat
terminowych, zakupu akcji czy obligacji. Druga służy przede wszystkim ochronie kapitału,
zachowaniu siły nabywczej w szerszej perspektywie czasowej.„Złoto nigdy nie bankrutuje”
Jak stwierdził guru światowej ekonomii - Sir Alan Greenspan – „Kto ma złoto, zawsze
będzie miał pieniądze”. Złoto chroni w czasie kryzysu i zabezpiecza majątki od setek lat.
Zachowuje swoją wartość nawet w czasach niepewności geopolitycznej będąc
najpewniejszym rodzajem inwestycji. Złoto chroni przed inflacją tzn. wzrostem cen i
spadkiem wartości pieniądza. Siła nabywcza złota pozostaje na przestrzeni lat niezmienna,
podczas gdy waluty większości państw nieprzerwanie tracą na wartości. Warto pamiętać o
tym, że wciąż odnosimy wartość uncji złota do ceny wyrażonej w dolarach lub złotych,
podczas gdy uncja złota zawsze warta jest… uncję złota, jako że to właśnie żółty kruszec
jest realnym punktem odniesienia.Dywersyfikacja portfela.
Większość ekspertów zaleca każdemu, bez
względu na wielkość posiadanego majątku, by jego
część równą 10-20% ulokować w fizycznym złocie.
Obecnie, gdy sytuacja na rynkach jest niepewna, a
dodatkowo zwiększa się groźba eskalacji
konfliktów zbrojnych, uzasadnionym wydaje się
zwiększenie ww. pułapu do 20-30%.Zabezpieczenie przed inflacją.
Złoto doskonale chroni przed inflacją czyli wzrostem cen i utratą siły nabywczej pieniądza.
Historia zna niejeden przypadek hiperinflacji, która sprawiła, że zgromadzone w gotówce
czy na rachunkach/lokatach bankowych majątki topniały dosłownie z dnia na dzień. Warto
o tym pomyśleć, by ewentualna powtórka z historii okazała się dla naszego portfela
możliwie jak najmniej bolesna.Zabezpieczenie przed deflacją.
Paradoksalnie złoto chroni również przed deflacją. Nie można wykluczyć sytuacji, w której
w wyniku utraty zaufania do państwa i systemu finansowego nastąpi masowe wycofywanie
oszczędności z banków, w efekcie krach systemu. Będący jego konsekwencją zanik podaży
kredytu doprowadzi z kolei do gwałtownego spadku cen dóbr, jedynie złoto i inne metale
szlachetne zachowają swoją wartość.Ochrona przed krachem na rynkach finansowych

W przypadku załamania się światowego systemu finansowego popularne powiedzenie
„masz to jak w banku” może gwałtownie stracić na aktualności. Środki przetrzymywane
przez nas na lokatach czy ROR-ach są bezpieczne pod warunkiem stabilności systemu
finansowego, jednak ta nie musi trwać wiecznie. Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni
każdy depozyt nie większy niż 100.000,00 euro, jednak w sytuacji krachu i masowych
upadłości instytucji finansowych owa gwarancja pozostanie jedynie na papierze. Trwa
masowy dodruk pieniędzy bez pokrycia w wykonaniu banków centralnych, a przecież – jak
stwierdził prof. Leszek Balcerowicz - „Dobrobytu nie da się wydrukować”.Uniwersalizm złota
Złoto jest najbardziej uniwersalną „walutą” świata – od tysięcy lat po dzień dzisiejszy
używane na całym świecie w wymianie dóbr i usług . Cena 1 uncji złota jest zbliżona w
każdej części globu, a sztabki czy monety bulionowe uznanych producentów, przede
wszystkim zrzeszonych w London Bullion Market Association, są łatwo zbywalne na
wszystkich kontynentach.


Złoto dewizowe (sztabki i monety inwestycyjne)
jest zwolnione z podatku VAT
- W przypadku złota nie płacimy podatku od
dochodów kapitałowych (tzw. „podatku Belki”)
- Nie obowiązuje stały podatek taki jak np. w
przypadku nieruchomości
- W przypadku odsprzedaży złota inwestycyjnego po
upływie ponad pół roku od chwili zakupu, mamy do
czynienia ze sprzedażą rzeczy używanej, co zwalnia
nas z obowiązku wpisania ewentualnego zysku z
inwestycji w poczet dochodu.Konieczność posiadania złota w perspektywie zagrożenia konfliktem zbrojnym.
W obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie: aneksji Krymu przez Federację Rosyjską oraz
otwartego konfliktu zbrojnego na wschodzie kraju, coraz bardziej realna staje się wizja
ewentualnej wojny, która mogłaby dotknąć również Polskę. Mało kto zgodziłby się dziś z
ogłoszonym swego czasu przez Francisa Fukuyamę słynnym „końcem historii”. Sytuacja –
nie tylko na Ukrainie – jest płynna i nie należy wykluczać również czarnych scenariuszy
wydarzeń.
Starsze pokolenie dobrze pamięta czasy, w których posiadane złoto nieraz ratowało życie.
Warto zatem być mądrym przed szkodą i zawczasu zadbać o swoje bezpieczeństwo
zaopatrując się w żółty kruszec. W tym przypadku należałoby pomyśleć o tym, by choć
część swojej lokaty umieścić w sztabkach i monetach o mniejszych gramaturach, które
łatwiej w razie potrzeby upłynnić bądź wymienić na inne dobra czy usługi. Dzięki
skumulowaniu dużej wartości w niewielkiej objętości złoto łatwo można
przetransportować bądź ukryć. Ponadto zdecydowanie łatwiej uniknąć jego ewentualnej
konfiskaty aniżeli ma to miejsce w przypadku oszczędności ulokowanych na rachunkach
bankowych czy też nieruchomości.


Related documents


prezentaacja final
rf przerwanie biegu przedawnienia
oferta kutno dom wody
regulamin konkursu poprawiony
regulamin 2018
d2013000036301

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file prezentaacja final .pdf