RegulamentSTS2015 .pdf

File information


Original filename: RegulamentSTS2015.pdf
Author: Manolache Cosmin Marius

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 05/03/2015 at 13:13, from IP address 84.117.x.x. The current document download page has been viewed 789 times.
File size: 357 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


RegulamentSTS2015.pdf (PDF, 357 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Festivalul Național “Serile Teatrului Studențesc”
Ediția XVII
-perioadă desfășurareREGULAMENT
I.

Obiectivul și scopul festivalului

Festivalul Național "Serile Teatrului Studențesc" este un festival devenit tradiție şi astfel, ajuns
la cea de-a XVII ediție, acesta, este conceput ca o manifestare cultural-artistică de mare
amploare, care se adresează studenților.
Evenimentul este organizat de SiSC – Sindicatul Studenţilor din Facultatea de Cibernetică,
Statistică şi Informatică Economică din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Scopul Festivalului Serile Teatrului Studențesc îl constituie aducerea culturii și a artei în planul
vizibil studenților, precum și oferirea unor oportunități de afirmare pentru trupele de teatru, și nu
în ultimul rând, o alternativă de petrecere a timpului liber într-un mod plăcut.
II.

Organizarea și desfășurarea festivalului

Ediția XVII a Festivalului Național “Serile Teatrului Studențesc" se va desfășura în perioada --- în București.
În vederea asigurării unui grad ridicat de exigenţă şi competitivitate participarea trupelor de
teatru în cadrul festivalului se va face pe baza unei preselecţii.
Înscrierea trupelor din țară în etapa de preselecție se va face până în data :
SiSC va trimite invitații de participare tuturor trupelor trecute de preselecție până în data de
, urmând ca acesta să confirme participarea până la data de ...
Rezultatele finale ale preselecției vor fi comunicate pe site-ul www.sts.sisc.ro .

III.

Condiții de participare

La festivalul-concurs se poate înscrie orice trupă (formată din membri profesioniști sau
amatori).
Trupele ce intră în concurs trebuie să îndeplinească urmatorul criteriu de participare: cel
puțin o treime (1/3) din numărul total de membri sunt studenți.
Participanții care se înscriu la secțiunea de amatori nu trebuie să aibă în componența trupei
membri care au urmat sau urmează studii la o facultate cu profil teatral sau cinematografic.
Participanții care se înscriu la secțiunea de profesioniști trebuie să aibă în componența trupei
măcar un membru care a urmat sau urmează studii la o facultate cu profil teatral sau
cinematografic.
Înscrierea la Festival se va face prin completarea formularului de înscriere de pe site-ul
www.sts.sisc.ro Toate câmpurile sunt obligatorii !

De asemenea pentru înscriere este necesar un material audio-video ce trebuie să se
încadreze între 7 și 13 minute, în format MPEG sau AVI, cu calitate audio-video clară.
De asemenea pentru înscriere este necesar un material audio-video ce trebuie să conțină
piesa integral filmată, în format MPEG sau AVI, cu calitate audio-video clară.
Materialul audio-video se va uploada alături de CV-ul trupei pe unul dintre site-urile de upload
propuse pe pagina de înscriere a festivalului, iar link-ul de download se va copia în căsuța
aferentă de pe aceeași pagină.
Participanții se vor înscrie în concurs cu maxim două piese ce nu vor depăși 60 de
minute fiecare.
Comisia de selecție
În continuare pe baza materialului audio-video primit și a datelor din CV-ul trupelor, o comisie
de selecție formată din membrii SiSC va preselecta concurenții.
Nu se admit contestaţii la preselecţia concurenţilor.

IV.

Juriul și premiile festivalului

Juriul
În scopul diferenţierii cu obiectivitate a talentelor, un juriu, alcătuit din specialişti, va lua în
consideraţie, ca element de bază, interpretarea pieselor admise în concurs.
Pentru această ediţie organizatorul (SiSC) alcătuieşte un juriu din care nu pot face parte:
- autori ai pieselor prezentate în festival;
- membrii Organizatorului;
- persoane ce prin activitatea lor contribuie la realizarea variantei finale a pieselor prezentate în
concurs;
Juriul este obligat să vizioneze în întregime piesele prezentate în secţiunea festivalului pe
care o jurizează.
Membrii juriului primesc înainte de începerea secţiunilor fişele conţinând criteriile de jurizare
bine specificate.
Rezultatele finale alea juriului sunt obținute printr-un sistem de notare cu clasament.
Centralizarea rezultatelor finale ale juriului este făcută de către SiSC.
Atenție! Nu se admit contestații în ceea ce privește decizia juriului de acordare a premiilor dat
fiind gradul înalt de profesionalism al membrilor acestuia.
Premii
În cadrul Festivalului vor fi atribuite următoarele premii :
Categoria amatori :
- Cea mai bună actriță în rol principal

- Cel mai bun actor în rol principal
- Cea mai bună actriță în rol secundar
- Cel mai bun actor în rol secundar
- Cel mai bun spectacol
- Cea mai bună regie
- Premiul special al juriului
Categoria profesioniști :
- Cea mai bună actriță în rol principal
- Cel mai bun actor în rol principal
- Cea mai bună actriță în rol secundar
- Cel mai bun actor în rol secundar
- Cel mai bun spectacol
- Cea mai bună regie
- Premiul special al juriului
* În cazul în care la o anumită categorie prestația nu va atinge așteptările juriului, nu se va
acorda premiu la categoria respectivă.
V.

Obligațiile participanților

1. Înainte de completarea formularului de înscriere în cadrul Festivalului Serile Teatrului
Studențesc participanții sunt obligați să ia la cunostință prezentul Regulament .
2. Să respecte clauzele stipulate în Regulamentul Festivalului.
3. Să fie prezenți la cabina desemnată cu cel puțin o oră înainte de începerea spectacolului.
4. Să participe la toate manifestările promoţionale legate de festival.
5. Să respecte programul de repetiţii si de conferinţe de presă stabilit de către SiSC.
Atenție! Orice abatere de la prezentul Regulament poate duce la eliminarea din concurs!

VI.

Obligațiile Organizatorului (SiSC)

1. Asigură cazarea şi masa participanţilor din afara Bucureştiului pe durata festivalului pentru
actori + 1 sau 2 membri tehnici, în condiţiile în care numărul total nu depăşeşte 12 persoane.
2. Asigură spaţiul de repetiţie pe scenă pentru fiecare trupă participantă.
3. În condiţiile în care este posibil asigură condiţii optime de desfăşurare a concursului din punct
de vedere al sunetului şi luminilor.
4. Înştiinţează participanţii de conferinţele de presă și evenimentele promoţionale ce vor avea
loc în timpul festivalului şi asigură prezenţa membrilor trupelor la acestea.
5. Organizează activitatea de centralizare a rezultatelor finale ale juriului.
6. Organizează conferinţe de presă cu participanţii, nediscriminatoriu.
7. Organizează festivitatea de deschidere şi încheiere a festivalului.

8. Organizatorul se asigura că durata repetiţiilor va fi aceeaşi pentru toate trupele, iar repetiţiile
se vor ţine în ordinea prezentării pieselor în programul zilei.
9. Alte acţiuni întreprinse şi nereglementate de către acest regulament, vor fi analizate de
ambele părţi spre un acord comun, atât a participanţilor cât şi a organizatorilor, aceştia din urmă
reprezentaţi prin Coordonatorii Festivalului, Mihalcea Georgian și Manolache Cosmin, astfel
încât aceste acţiuni să nu pună în pericol desfăşurarea normală a concursului.

VIII.

Mediatizarea evenimentului

Festivalul Național “Serile Teatrului Studențesc” va fi mediatizat prin campanie de presă,
articole de presă, materiale publicitare, site-uri de profil, rețele de socializare.
Detalii privind edițiile anterioare festivalului se pot obține accesând: http://sts.sisc.ro/
și pagina de Facebook: http://www.facebook.com/sts.sisc

Informaţii suplimentare pot fi furnizate fie la numarul de tel.(aici m-am gandit ca un nr de tel e
suficient)------fie prin e-mail georgian.mihalcea.20@gmail.com sau manolache20@gmail.com
persoanele de contact fiind Mihalcea Georgian și Manolache Cosmin , coordonatorii proiectului.


Document preview RegulamentSTS2015.pdf - page 1/4

Document preview RegulamentSTS2015.pdf - page 2/4
Document preview RegulamentSTS2015.pdf - page 3/4
Document preview RegulamentSTS2015.pdf - page 4/4

Related documents


regulamentsts2015 1
regulament ioan nicolau
liedart fisa de inscriere 2015 targoviste
regulamentul concursului de pian irina satchi 2015
regulamentul concursului de pian irina satchi 2015
meto cnpt cnps clp 2017

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file RegulamentSTS2015.pdf