PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactmontaż gratis regulamin .pdf


Original filename: montaż gratis regulamin.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.3, and has been sent on pdf-archive.com on 11/03/2015 at 10:34, from IP address 78.8.x.x. The current document download page has been viewed 591 times.
File size: 16 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Regulamin akcji promocyjnej „Montaż gratis”
1. Usługa promocyjna „Montaż gratis” dotyczy wyłącznie osób fizycznych, zamieszkałych na
terytorium Rzeczpospolitej Polski.
2. Na wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura z 8% stawką podatku VAT. Ze względu na
postanowienia ustawy o stosowaniu obniżonych stawek VAT, usługa montażu z podatkiem VAT
w wysokości 8% nie może zostać wykonana w mieszkaniu o całkowitej powierzchni użytkowej
przekraczającej 150m2, lub w budynku mieszkalnym o całkowitej powierzchni użytkowej
przekraczającej 300m2.
3. Warunki skorzystania z promocji „Montaż gratis”:
(a) zakup minimum 30m2 podłogi biorącej udział w akcji promocyjnej (oznaczonej w sklepie
informacją „Montaż gratis”);
(b) zakup dodatków niezbędnych do prawidłowego zamontowania podłogi, tj. podkład pod
panele, folia paroizolacyjna, listwy przypodłogowe, dylatacyjne itp.;
(c) pomieszczenia, w których będzie odbywał się montaż, powinny być puste, wolne od mebli oraz
innych przedmiotów utrudniających montaż;
(d) podłoże pomieszczenia musi spełniać warunki określone przez producenta – powinno być
suche, równe i oczyszczone.
4. W przypadku niedotrzymania przez zamawiającego warunków określonych w punkcie #3,
wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od montażu i obciążenia zamawiającego kwotą
100 zł netto tytułem nieuzasadnionego dojazdu do zamawiającego.
5. Zakres bezpłatnych usług obejmujących promocję „Montaż gratis”:
(a) montaż paneli podłogowych wraz z ułożeniem podkładu i foli paroizolacyjnej;
(b) montaż listew przypodłogowych i dylatacyjnych;
(c) transport zakupionych materiałów do 30 kilometrów od punktu handlowego.
6. Wszelkie dodatkowe prace i usługi niewymienione w punkcie #4 będą naliczane dodatkowo
według stawki uzgodnionej z wykonawcą.
7. Wykonawca udziela zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonany montaż.
8. Klient zobowiązany jest do zapłaty za materiał w momencie zawarcia umowy o wykonaniu usługi
„Montaż gratis”.
9. Ewentualne zwroty towaru przyjmowane są na pełne, nienaruszone opakowania do 3 dni od
zakończenia prac montażowych.
10. Akcja „Montaż gratis” trwa do momentu jej odwołania.


Document preview montaż gratis regulamin.pdf - page 1/1

Related documents


monta gratis regulamin
ppz regulamin
regulamin akcji promocyjnej
d 007 0014015 0001
d 007 0014016 0001
d 007 0014014 0001


Related keywords