montaż gratis regulamin .pdf

File information


Original filename: montaż gratis regulamin.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.3, and has been sent on pdf-archive.com on 11/03/2015 at 10:34, from IP address 78.8.x.x. The current document download page has been viewed 612 times.
File size: 16 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


montaż gratis regulamin.pdf (PDF, 16 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Regulamin akcji promocyjnej „Montaż gratis”
1. Usługa promocyjna „Montaż gratis” dotyczy wyłącznie osób fizycznych, zamieszkałych na
terytorium Rzeczpospolitej Polski.
2. Na wykonaną usługę zostanie wystawiona faktura z 8% stawką podatku VAT. Ze względu na
postanowienia ustawy o stosowaniu obniżonych stawek VAT, usługa montażu z podatkiem VAT
w wysokości 8% nie może zostać wykonana w mieszkaniu o całkowitej powierzchni użytkowej
przekraczającej 150m2, lub w budynku mieszkalnym o całkowitej powierzchni użytkowej
przekraczającej 300m2.
3. Warunki skorzystania z promocji „Montaż gratis”:
(a) zakup minimum 30m2 podłogi biorącej udział w akcji promocyjnej (oznaczonej w sklepie
informacją „Montaż gratis”);
(b) zakup dodatków niezbędnych do prawidłowego zamontowania podłogi, tj. podkład pod
panele, folia paroizolacyjna, listwy przypodłogowe, dylatacyjne itp.;
(c) pomieszczenia, w których będzie odbywał się montaż, powinny być puste, wolne od mebli oraz
innych przedmiotów utrudniających montaż;
(d) podłoże pomieszczenia musi spełniać warunki określone przez producenta – powinno być
suche, równe i oczyszczone.
4. W przypadku niedotrzymania przez zamawiającego warunków określonych w punkcie #3,
wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od montażu i obciążenia zamawiającego kwotą
100 zł netto tytułem nieuzasadnionego dojazdu do zamawiającego.
5. Zakres bezpłatnych usług obejmujących promocję „Montaż gratis”:
(a) montaż paneli podłogowych wraz z ułożeniem podkładu i foli paroizolacyjnej;
(b) montaż listew przypodłogowych i dylatacyjnych;
(c) transport zakupionych materiałów do 30 kilometrów od punktu handlowego.
6. Wszelkie dodatkowe prace i usługi niewymienione w punkcie #4 będą naliczane dodatkowo
według stawki uzgodnionej z wykonawcą.
7. Wykonawca udziela zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonany montaż.
8. Klient zobowiązany jest do zapłaty za materiał w momencie zawarcia umowy o wykonaniu usługi
„Montaż gratis”.
9. Ewentualne zwroty towaru przyjmowane są na pełne, nienaruszone opakowania do 3 dni od
zakończenia prac montażowych.
10. Akcja „Montaż gratis” trwa do momentu jej odwołania.


Document preview montaż gratis regulamin.pdf - page 1/1


Related documents


monta gratis regulamin
regulamin akcji promocyjnej
ppz regulamin
regulamin wirtualny prawnik zawiercie
zapytanie ofertowe szkoleniowe gry planszowe
wizz air hungary kft

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file montaż gratis regulamin.pdf