Podatek VAT 13.04.2015 .pdf

File information


Original filename: Podatek VAT 13.04.2015.pdf
Title: Podatek VAT 13.04.2015
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 20/03/2015 at 19:17, from IP address 46.113.x.x. The current document download page has been viewed 603 times.
File size: 69 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Podatek VAT 13.04.2015.pdf (PDF, 69 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul. Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel. 74 842-62-60, fax: 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

"VAT

W 2015 r.''

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązek podatkowy:
• ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
• usługi wykonywane częściowo,
• obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach ciągłych,
• obowiązek podatkowy przy zaliczkach,
• data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego (sprzedaż mediów, usług najmu,
dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia, usług
budowlanych).
2. Podstawy opodatkowania:
• zasada ogólna ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT,
• podstawa opodatkowania przy „świadczeniach złożonych”, dostawie nieruchomości,
• skonta, upusty oraz inne zdarzenia powodujące obniżenie podstawy opodatkowania,
• sytuacji w których podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, ubezpieczenia,
opakowań itp.,
• podstawa opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
• rozliczanie faktur korygujących zmniejszających oraz zwiększających podstawę opodatkowania,
3. Terminy odliczenia podatku naliczonego:
• zasady i terminy odliczenia podatku naliczonego (m.in. transakcje krajowe, samonaliczenie, WNT w trybie
art. 9 i 11),
• odliczanie podatku z dokumentów oznaczonych „faktura metoda kasowa”,
• zasady i terminy w których należy zmniejszyć kwotę podatku naliczonego,
• przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
4. Fakturowanie:
• zasady wystawiania faktur,
• terminy wystawiania faktur,
• przypadki w jakich paragon fiskalny może być uznany za fakturę,
• faktury elektroniczne, MP, RR, korygujące,
5. Dostawa towarów używanych:
• dostawa nieruchomości,
• system marży dla towarów używanych,
6.Samochód a VAT:
• zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia, wynajmu samochodu osobowego,
• przypadki w jakich dostawa samochodu osobowego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, jest
opodatkowana tym podatkiem lub wyłączona spod działania przepisów ustawy o VAT,
• sytuacje w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa.
• rozliczenie wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodu osobowego,
• ewidencja przebiegu pojazdu, oświadczenie o sposobie wykorzystania samochodu osobowego,
7. Procedury szczególne: ulga na złe długi,
8. Zmiany na rok 2015
• Zmiany w zakresie odliczania VAT w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu
podatkiem VAT oraz wyłączonych spod opodatkowania tym podatkiem (prewspółczynnik)
• Odwrotne obciążenie (art. 17 ust 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT – zał. Nr 11 do ustawy o VAT)
a) Idea odwrotnego obciążenia
b) Elementy wyróżniające fakturę dokumentującą sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem
c) Lista towarów objęta tym sposobem rozliczenia obowiązująca do 30.06.2015r. Oraz od 01.07.2015r.
(m.in. telefony komórkowe i złoto)
d) Warunki formalne zastosowania odwróconego obciążenia
e) Informacje podsumowujące dla transakcji krajowych – zasady i terminy sporządzania

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul. Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel. 74 842-62-60, fax 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

Ulga za złe długi, kaucja gwarancyjna, solidarna odpowiedzialność w VAT od 1 lipca 2015r.
a) Nowy katalog towarów objętych solidarną odpowiedzialnością nabywcy
b) Nowe wysokości stawek kaucyjnych przy towarach wrażliwych
c) Nowe zasady rozliczania kaucji gwarancyjnej
d) Ulga na złe długi i brak konieczności korygowania VAT naliczonego w sytuacji, gdy
dłużnik znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego
Zmiany w VAT związane z usługami elektronicznymi, telekomunikacyjnymi, nadawczymi świadczonymi w
innych krajach Unii Europejskiej
a) Wprowadzenie ogólnej zasady opodatkowania: VAT w kraju konsumenta usługi
b) MOSS -mały punkt kompleksowej obsługi, dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem państwa w
którym podatnik posiada siedzibę
c) Brak obowiązku rejestracji w każdym państwie członkowskim UE.WYKŁADOWCA: DARIUSZ POLAKOWSKI – praktyk, uznany ekspert i wybitny specjalista w
dziedzinie podatku VAT, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, osoba o dużym doświadczeniu i
niekwestionowanej wiedzy, autor lub współautor publikacji związanych z problematyką VATMIEJSCE SZKOLENIA: Hotel AQUA-ZDRÓJ, ul. Ratuszowa 6, WałbrzychTERMIN SZKOLENIA: 13.04.2015
KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): ● 1 – 2 osoby - 330,00
● 3 osoby - 313,50 zł/os. (5 % zniżki) ● 4 i więcej osób – 297,00 zł/ os. (10 % zniżki)

r.

godz. 900-1500 - zgłoszenia przyjmujemy do 03.04.2015 r.

zł/os.

UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych
najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
tel. 74 842 62 60, fax 74 8426054, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl


Document preview Podatek VAT 13.04.2015.pdf - page 1/2

Document preview Podatek VAT 13.04.2015.pdf - page 2/2

Related documents


podatek vat 13 04 2015
podatek vat 19 01 2015
pdof 30 01 2015
vat zmiany m mucha 03 07 2015 r
zf s 06 02 2015 r
podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Podatek VAT 13.04.2015.pdf