Podatek VAT 13.04.2015 (PDF)
File information


Title: Podatek VAT 13.04.2015
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 20/03/2015 at 19:17, from IP address 46.113.x.x. The current document download page has been viewed 603 times.
File size: 70.37 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul. Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel. 74 842-62-60, fax: 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

"VAT

W 2015 r.''

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Obowiązek podatkowy:
• ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
• usługi wykonywane częściowo,
• obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach ciągłych,
• obowiązek podatkowy przy zaliczkach,
• data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego (sprzedaż mediów, usług najmu,
dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia, usług
budowlanych).
2. Podstawy opodatkowania:
• zasada ogólna ustalania podstawy opodatkowania w podatku VAT,
• podstawa opodatkowania przy „świadczeniach złożonych”, dostawie nieruchomości,
• skonta, upusty oraz inne zdarzenia powodujące obniżenie podstawy opodatkowania,
• sytuacji w których podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, ubezpieczenia,
opakowań itp.,
• podstawa opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
• rozliczanie faktur korygujących zmniejszających oraz zwiększających podstawę opodatkowania,
3. Terminy odliczenia podatku naliczonego:
• zasady i terminy odliczenia podatku naliczonego (m.in. transakcje krajowe, samonaliczenie, WNT w trybie
art. 9 i 11),
• odliczanie podatku z dokumentów oznaczonych „faktura metoda kasowa”,
• zasady i terminy w których należy zmniejszyć kwotę podatku naliczonego,
• przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
4. Fakturowanie:
• zasady wystawiania faktur,
• terminy wystawiania faktur,
• przypadki w jakich paragon fiskalny może być uznany za fakturę,
• faktury elektroniczne, MP, RR, korygujące,
5. Dostawa towarów używanych:
• dostawa nieruchomości,
• system marży dla towarów używanych,
6.Samochód a VAT:
• zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia, wynajmu samochodu osobowego,
• przypadki w jakich dostawa samochodu osobowego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, jest
opodatkowana tym podatkiem lub wyłączona spod działania przepisów ustawy o VAT,
• sytuacje w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa.
• rozliczenie wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodu osobowego,
• ewidencja przebiegu pojazdu, oświadczenie o sposobie wykorzystania samochodu osobowego,
7. Procedury szczególne: ulga na złe długi,
8. Zmiany na rok 2015
• Zmiany w zakresie odliczania VAT w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu
podatkiem VAT oraz wyłączonych spod opodatkowania tym podatkiem (prewspółczynnik)
• Odwrotne obciążenie (art. 17 ust 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT – zał. Nr 11 do ustawy o VAT)
a) Idea odwrotnego obciążenia
b) Elementy wyróżniające fakturę dokumentującą sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem
c) Lista towarów objęta tym sposobem rozliczenia obowiązująca do 30.06.2015r. Oraz od 01.07.2015r.
(m.in. telefony komórkowe i złoto)
d) Warunki formalne zastosowania odwróconego obciążenia
e) Informacje podsumowujące dla transakcji krajowych – zasady i terminy sporządzania

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul. Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
NIP 886-00-23-080 tel. 74 842-62-60, fax 74 842-60-54
kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700

Ulga za złe długi, kaucja gwarancyjna, solidarna odpowiedzialność w VAT od 1 lipca 2015r.
a) Nowy katalog towarów objętych solidarną odpowiedzialnością nabywcy
b) Nowe wysokości stawek kaucyjnych przy towarach wrażliwych
c) Nowe zasady rozliczania kaucji gwarancyjnej
d) Ulga na złe długi i brak konieczności korygowania VAT naliczonego w sytuacji, gdy
dłużnik znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego
Zmiany w VAT związane z usługami elektronicznymi, telekomunikacyjnymi, nadawczymi świadczonymi w
innych krajach Unii Europejskiej
a) Wprowadzenie ogólnej zasady opodatkowania: VAT w kraju konsumenta usługi
b) MOSS -mały punkt kompleksowej obsługi, dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem państwa w
którym podatnik posiada siedzibę
c) Brak obowiązku rejestracji w każdym państwie członkowskim UE.WYKŁADOWCA: DARIUSZ POLAKOWSKI – praktyk, uznany ekspert i wybitny specjalista w
dziedzinie podatku VAT, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, osoba o dużym doświadczeniu i
niekwestionowanej wiedzy, autor lub współautor publikacji związanych z problematyką VATMIEJSCE SZKOLENIA: Hotel AQUA-ZDRÓJ, ul. Ratuszowa 6, WałbrzychTERMIN SZKOLENIA: 13.04.2015
KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): ● 1 – 2 osoby - 330,00
● 3 osoby - 313,50 zł/os. (5 % zniżki) ● 4 i więcej osób – 297,00 zł/ os. (10 % zniżki)

r.

godz. 900-1500 - zgłoszenia przyjmujemy do 03.04.2015 r.

zł/os.

UWAGA: W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych
najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
tel. 74 842 62 60, fax 74 8426054, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl


Download Podatek VAT 13.04.2015Podatek VAT 13.04.2015.pdf (PDF, 70.37 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Podatek VAT 13.04.2015.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000216348.
Report illicit content