0efd2e52a0 (PDF)
File information


Title: (c)tidskriftfemtestatsmaktenjmk.ml
Author: tidskriftfemtestatsmaktenjmk.ml

This PDF 1.4 document has been generated by pdfFactory Pro www.pdffactory.com / pdfFactory Pro 3.52 (Windows 7 Home Premium Swedish), and has been sent on pdf-archive.com on 28/03/2015 at 22:26, from IP address 79.102.x.x. The current document download page has been viewed 595 times.
File size: 62.68 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


Blogg tidskriftfemtestatsmaktenjmk.ml
© www. tidskriftfemtestatsmaktenjmk.ml
and arkadijb2015 16:01 9-02-2015

En om dan och Vårens
konståkning-på väg till Campus
En om dan och Vårens konståkning-aktuella begrepp för
offentlig konst i SL offentliga miljö på väg till Campus.
Finns det förändringar begreppens normativa ram?
En om dan och Vårens konståkning-aktuella begrepp för
offentlig konst i SL offentliga miljö på väg till Campus.

Finns det förändringar
begreppens normativa ram?

nu är på torsdagar och
söndagar och i april månad är
även på
Kulturnatten 25 april som är
en lördag. Vårens sista
konståkning på SL är den 31
maj på TCentralens tunnelbana station.
De konståkningar som SL
anordnar under februari och
mars
månaderna på tunnelbanas
Röda Linje och som gäller
även stationer närmast JMK
och

Konståkning på väg till JMK–
biblioteket
Det är en torsdag och jag är på
väg till JMK-biblioteket med
Stockholms tunnelbana till T-

Stockholms universitet är den
12 mars (även T-banestation
Karlaplan). Den 22 februari
innan dess
(även T-banestation
Universitetet) på Röd linje. SL
har tidigare använt både
b

Karlaplan. Vägen är troligen
känd av alla som åker med
tunnelbana till T-Karlaplan
och sedan tar

egreppen konstvandring och
konståkning för att beteckna
denna typ av guidad visning.
Vårens konståkning

sig vidare till JMK. Jag läste
just klart en utskrift om Sl:s
konståkningar när det
överfyllda T-bana

används där bara som en ny
normativ ram för begreppet
utan förklarande definition
intill om

vagnen stannade på stationen.
Det enda som behövs är en
giltig Sl biljett som man kan
läsa på

varför konstvisningar kallas
konståkningar. SL har även
guider i pdf om man är
intresserad av

SL:s webbsida. SL anordnar 34 gånger per månad guidade
konstvisningar i tunnelbanan
som

konsten på T-banan på egen
hand utan guidad visning.

kallas konståkningar. Och som

En om dan väg till Campus

går bl.a. söndag den 8 februari
och finns
åter den 16 mars. Snön och
isen intill gatubelysningen
skapar roliga speglingar på
Ryssgården.
Gruppen börjar gradvis
samlas framför Stadsmuseets
grindar som är låsta. Det är en
typisk dag i en
vinter miljö utan snöfall den
dagen. Michael Ketzel guide
och museipedagog kommer till
mötesplatsen. Det
finns några minuter kvar till
konstvandringen börjar och
jag hinner ställa mina
viktigaste frågor.
Konstvandringarna hur
förhåller de sig till begreppet
”En om dan”?
Finns det en normativ aspekt?

Konstvandring är högt rankad
ord
S på sökmotorerna.
tadsmuseets konstvandringar
ger en mångfacetterad bild av
Stockholm med olika tema
varje dag. Begreppet
konstvandring används
enligt deras normativa ram.
Biljetterna säljs online.
Mötesplatsen finns i biljetten.
T-Slussen
passeras troligen av många väg
till och från JMK,
Universitetet och Studenthuset.
Ryssgården som
ligger på Slussen är även
mötesplats konstvandring som

”– Nej! ... Det är ju mest att
Stadsmuseet är stängd för
renovering nu...

Michael Ketzel fortsätter att
svara
”– Så ska jag erbjuda en
blandning...Det är för att nå ut
till besökarna som du inte når
annars...” säger Michael
Ketzel

Michael Ketzel berättar även
vad han anser vara viktigast.
Han visar hur det man ser nu
på Slussen
finns på Stockholmskällans
bilder och tilldelar den en
central normativ roll ur
historisk perspektiv.

Han säger bl.a. hur han själv
har tagit reda på fakta och
försöker förmedla det. Och om
den om den som kommer till
konstvandringen. Michael
Ketzel svarar bl.a. om olika
aspekter som 1800-talets
teknik, idéhistoria, mode,
konst, strömmingar i samhället
som han anser vara
huvuddragen. Michael Ketzel
svarar på mina frågor om
bildens nyhetsbudskap
avseende bilderna ifrån
Stockholmskällan
konstvandring. Ur han centrala
jämförelse perspektiv så
uppfattar jag hur budskapet som
finns dels
mycket självförmedlas av
Stockholmskällans bilder.
Konstvandringen har på sätt och
viss ett nytt
normativ ram aktuell under våren
då Stadsmuseet håller stängd.
Och som kan vara närmare eller
länge T-Universitet för att
konstvandringarna börjar på
olika mötesplatser.

Page 1 of 4


Download 0efd2e52a00efd2e52a0.pdf (PDF, 62.68 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 0efd2e52a0.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000217856.
Report illicit content