RAVB WB small .pdf

File information


Original filename: RAVB_WB_small.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by Adobe InDesign CS4 (6.0.6) / Adobe PDF Library 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 30/03/2015 at 09:46, from IP address 145.24.x.x. The current document download page has been viewed 673 times.
File size: 13.7 MB (48 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


RAVB_WB_small.pdf (PDF, 13.7 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Rotterdamse
Academie
van
Bouwkunst

Masteropleidingen
Architectuur en Stedenbouw

informatiebrochure

3
4
5

RavB

De masteropleidingen tot
architect en stedenbouwkundige
Inleiding
De architect
De stedenbouwkundige

2

De Rotterdamse Academie
van Bouwkunst

9
10
10
10
11
11

Inleiding
Ontwerpen als vak
Ontwerpen als houding
Rotterdam
Locatie
Kenniscentrum

3

Onderwijsprogramma

31
32
32
32
34
34
34
35
35
35
35

Inleiding
Praktijkdeel
Studiedeel
Ontwerpateliers
Laboratoria en colleges
Opbouw curriculum
Vrije keuzeruimte
Overlap architectuur en stedenbouw
Voor ontwerpers door ontwerpers
Carrière
Titel en register

4

Informatie en toelating

42
43

Contact
Toelating

inhoud

1

oPLeiding

Foto: Frits Groenevelt en Daphni Kontou

1

2

OP
LEI
DI
NG

RavB

RavB

de masteropleidingen
tot architect en stedenbouwkundige
opleiden tot architecten en stedenbouwkundigen die vakbekwaam
en maatschappelijk bewust zijn. dát is wat de Rotterdamse academie van Bouwkunst (RavB) doet. de academie biedt vierjarige
masteropleidingen tot architect (March) of stedenbouwkundige
(Murb) aan. het programma richt zich op afgestudeerde bachelorstudenten die hun ontwerpkennis en -vaardigheden verder willen
verdiepen en ontwikkelen. de opleidingen combineren studeren
met werken in de praktijk. Kennis, vaardigheden en houding die je
ontwikkelt binnen de academie, kun je direct inzetten in de praktijk. en andersom kun je beroepsvaardigheden die je opdoet in het
werkveld, toepassen binnen het studiedeel.
de academie biedt een studie op maat. Je wordt uitgedaagd om
een eigen visie te vormen als ontwerper binnen je vakgebied. ook
leer je om je ontwerpvaardigheden in te zetten als onderzoeksinstrument.
onderwijs aan de academie is kleinschalig, waardoor je persoonlijk
contact hebt met je docenten. Bijzonder is de horizontale organisatie: studenten kunnen hun eigen programma samenstellen en
jongere- en ouderejaars studenten volgen met elkaar onderwijs.
hierdoor kunnen kennis en kunde gemakkelijk worden uitgewisseld.
het studieprogramma wordt ingevuld door gastdocenten en
sprekers uit de praktijk. door ontwerpers, voor ontwerpers dus!

oPLeiding

Foto: Frits Groenevelt en Daphni Kontou

als je afgestudeerd bent aan de Rotterdamse academie van
Bouwkunst, kun je je direct inschrijven in het architectenregister
als architect of stedenbouwkundige.

3

RavB

de architect
als architect ontwerp je op verschillende schaalniveaus: van detail
tot stad. Materiaal, constructie en ruimte breng je samen tot een
goed ontwerp. dat vraagt niet alleen om kennis van de techniek
en van werk- en bouwprocessen, maar ook om beheersing van
verschillende ontwerpmethoden en -technieken. Samen vormen
ze het instrumentarium van de architect.

de aRChiTeCT

Tijdens iedere stap in het ontwerpproces schakel je snel tussen
concept, ontwerp en uitvoering. daarmee bepaal je wat de
consequenties van verschillende ontwerpbeslissingen in de praktijk
zullen zijn. Zonder de praktijk blijft het ontwerp beperkt tot een
idee. Met maquettes, tekeningen en materiaalstudies onderzoek
je de werking van je ontwerp en stel je je ideeën bij. om je eigen
ontwerpproces te kunnen sturen ben je ondernemend en handel je
proactief.
daarnaast is het belangrijk om je te positioneren als architect.
natuurlijk om je te ontwikkelen in het vakgebied, maar ook om je
ontwerpvakmanschap en andere beroepsvaardigheden in te zetten
voor de samenleving. architectuur is namelijk altijd verbonden met
de context waarin zij tot stand komt. Je zorgt niet alleen voor een
prettige leefomgeving voor de gebruikers van je gebouw, maar
tegelijkertijd beïnvloedt je gebouw de omgeving. Bijvoorbeeld
doordat je het verband legt tussen het verleden van een plek en de
toekomst daarvan, zoals een nieuw gebouw tussen monumenten.

oPLeiding

als architect heb je kennis van sociale, economische, culturele
en politieke processen. Je begrijpt hoe je als ontwerper met deze
maatschappelijke krachten om moet gaan. Je rol als architect is niet
alleen die van bouwmeester, maar ook van onderzoeker; je verkent
met het ontwerp wat je aan de samenleving kunt bijdragen.

4

de beheersing van het eigen ontwerpinstrumentarium is echter
niet voldoende. Je bezit ook kennis van andere vakgebieden
die zich bezighouden met de transformatie van de stad, zoals
verkeerskunde, landschapsarchitectuur en planologie. daarnaast
kun je goed kijken, luisteren en communiceren. niet alleen om met
collega’s uit aangrenzende disciplines te kunnen overleggen, maar
veel meer nog om de wensen van bijvoorbeeld je opdrachtgever
en de toekomstige gebruikers van een gebied te analyseren en te
vertalen naar ruimtelijke mogelijkheden.

RavB
de STedenBouWKundige

de stedenbouwkundige
als stedenbouwkundige werk je als onderzoeker, adviseur,
ontwerper, regisseur of procesmanager. in al die rollen formuleer je
voorstellen die direct betrekking hebben op de dagelijkse leefwereld
van mensen. Je beschikt dan ook in de eerste plaats over een breed
stedenbouwkundig ontwerpvakmanschap. Je bent in staat om, op
basis van een gedegen analyse van de fysieke en maatschappelijke
context van de opgave, de verschillende belangen, behoeften,
randvoorwaarden en mogelijkheden te vertalen in een ruimtelijk
ontwerp. Soms biedt dat ontwerp vooral ruimte voor een gesprek
over mogelijke toekomstscenario’s. in andere gevallen vormt het een
uitvoeringskader voor de fysieke ingrepen in de bestaande stad.

oPLeiding

Tevens heb je inzicht in economische, sociale, culturele en politieke
krachten en mechanismen. door die inzichten te verbinden met
concrete belangen en behoeften kun je het overzicht houden
zonder de aandacht voor het detail te verliezen. of het nu om het
schaalniveau van de stoep, straat of regio gaat, of om het werken
op verschillende schaalniveaus tegelijkertijd. ontwerpen als
stedenbouwkundige betekent ontwerpen met oog voor toekomstige
ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

5

6

7


Related documents


ravb wb small
samenvatting 20examen 20ondernemen
magazine straal nr 4
charlotte
strategische koers 2017 2020 vastgesteld
meetrapportv8

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file RAVB_WB_small.pdf