PDOP ZOZ 28.04.2015 .pdf

File information


Original filename: PDOP ZOZ 28.04.2015.pdf
Title: PDOP ZOZ 28.04.2015
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 12/04/2015 at 09:43, from IP address 46.113.x.x. The current document download page has been viewed 625 times.
File size: 64 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


PDOP ZOZ 28.04.2015.pdf (PDF, 64 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NA TEMAT :

"PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
W PODMIOTACH
SFERY OCHRONY ZDROWIA''
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zasady ogólne ustalania momentu powstania przychodów:
• Pojęcie przychodu należnego
• Przychody z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług
• Ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny
• Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych
• Moment powstania przychodu przy refakturach
2. Zagadnienia szczególne dotyczące przychodów – sfera ochrony zdrowia:
• Wykonania kontraktowe dla NFZ
• Ponadlimitowe wykonania dla NFZ
• Usługi z zakresu ochrony zdrowia zlecane poza system NFZ (komercyjne)
• Usługi wykonywane przez podmioty współpracujące – lekarze, pielęgniarki, konsultanci
• Wolontariat
• Szkolenia, współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia
• Usługi reklamowe
• Usługi najmu, dzierżawy
• Współpraca z fundacjami
• Badania kliniczne, analizy, diagnostyka
• Darowizny, nieodpłatne świadczenia
3. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów – zasady ogólne:
• Definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu)
• Zasada potrącalności kosztów w czasie
• Koszty pośrednie i bezpośrednie
• Koszty klasyfikowane metodą kasową
• Zasady dokumentowania kosztów
• Koszty pracownicze
• Reklama, działalność marketingowa, sponsoring
• Odszkodowania i kary umowne
• Koszty związane z działalnością finansową w tym pożyczki, obligacje
• Wydatki nie stanowiące kosztów
• Koszty nieściągalnych wierzytelności
• Zaniechane inwestycje.
4. Zagadnienia szczególne dotyczące kosztów – sfera ochrony zdrowia
• Przekształcenie ZOZ- ów w Spółkę z o.o. – kontynuacja amortyzacji, kapitały, kontrakty
• Składki związkowe
• Wydatki na funkcjonowanie Rady Nadzorczej i Zarządu spółek
• Kary, odszkodowania, grzywny
• Odpisy aktualizujące z tytułu wierzytelności nieściągalnych
• Korekta VAT po zakończonym roku – kup
• Moment ujęcia korekty przychodu
• Ponadlimitowe wykonania dla Narodowego Funduszu Zdrowia a koszty
• Dotacje na gruncie CIT.
5. Zagadnienia powiązane
• Zwolnienie przychodów przeznaczonych na cele ochrony zdrowia – zakres podmiotowo-przedmiotowy
• Podatek VAT – struktura
• PCC – zwolnienie kapitałów

P
O
L
S
K
I
E
T
O
W
A
R
Z
Y
S
T
W
O
E
K
O
N
O
M
I
C
Z
N
E
O
d
d
z
i
a
ł
w
W
a
ł
b
r
z
y
c
h
u
u
l
.
S
z
m
i
d

• Podatek od nieruchomości – zakres zwolnienie
6. Pytania, dyskusjaWYKŁADOWCA: dr MONIKA MUCHA – prawnik, doradca podatkowy, autorka licznych
publikacji z zakresu prawa podatkowegoMIEJSCE SZKOLENIA: Hotel AQUA-ZDRÓJ, ul. Ratuszowa 6, WałbrzychTERMIN SZKOLENIA: 28.04.2015KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): ● 1-2 osoby - 290,00 zł/os
● 3 osoby - 275,50 zł/os (5 % zniżki)

r.

godz. 900-1430 - zgłoszenia przyjmujemy do 21.04.2015 r.

● 4 i więcej osób – 261,00 zł/os (10 % zniżki)

!!! UWAGA !!!
W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować
PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia!!!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
tel. 74 842 62 60, fax. 74 842 60 54, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl


Document preview PDOP ZOZ 28.04.2015.pdf - page 1/3

Document preview PDOP ZOZ 28.04.2015.pdf - page 2/3
Document preview PDOP ZOZ 28.04.2015.pdf - page 3/3

Related documents


pdop zoz 28 04 2015
podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r
pdof 30 01 2015
podatek vat 19 01 2015
podatek od nieruchomo ci 15 01 2015
podatek vat 13 04 2015

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PDOP ZOZ 28.04.2015.pdf