PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPDOP ZOZ 28.04.2015 .pdf


Original filename: PDOP ZOZ 28.04.2015.pdf
Title: PDOP ZOZ 28.04.2015
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 12/04/2015 at 09:43, from IP address 46.113.x.x. The current document download page has been viewed 612 times.
File size: 64 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


ZAPRASZAMY NA SEMINARIUM NA TEMAT :

"PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
W PODMIOTACH
SFERY OCHRONY ZDROWIA''
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Zasady ogólne ustalania momentu powstania przychodów:
• Pojęcie przychodu należnego
• Przychody z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług
• Ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny
• Przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych
• Moment powstania przychodu przy refakturach
2. Zagadnienia szczególne dotyczące przychodów – sfera ochrony zdrowia:
• Wykonania kontraktowe dla NFZ
• Ponadlimitowe wykonania dla NFZ
• Usługi z zakresu ochrony zdrowia zlecane poza system NFZ (komercyjne)
• Usługi wykonywane przez podmioty współpracujące – lekarze, pielęgniarki, konsultanci
• Wolontariat
• Szkolenia, współpraca z uczelniami w zakresie kształcenia
• Usługi reklamowe
• Usługi najmu, dzierżawy
• Współpraca z fundacjami
• Badania kliniczne, analizy, diagnostyka
• Darowizny, nieodpłatne świadczenia
3. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów – zasady ogólne:
• Definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu)
• Zasada potrącalności kosztów w czasie
• Koszty pośrednie i bezpośrednie
• Koszty klasyfikowane metodą kasową
• Zasady dokumentowania kosztów
• Koszty pracownicze
• Reklama, działalność marketingowa, sponsoring
• Odszkodowania i kary umowne
• Koszty związane z działalnością finansową w tym pożyczki, obligacje
• Wydatki nie stanowiące kosztów
• Koszty nieściągalnych wierzytelności
• Zaniechane inwestycje.
4. Zagadnienia szczególne dotyczące kosztów – sfera ochrony zdrowia
• Przekształcenie ZOZ- ów w Spółkę z o.o. – kontynuacja amortyzacji, kapitały, kontrakty
• Składki związkowe
• Wydatki na funkcjonowanie Rady Nadzorczej i Zarządu spółek
• Kary, odszkodowania, grzywny
• Odpisy aktualizujące z tytułu wierzytelności nieściągalnych
• Korekta VAT po zakończonym roku – kup
• Moment ujęcia korekty przychodu
• Ponadlimitowe wykonania dla Narodowego Funduszu Zdrowia a koszty
• Dotacje na gruncie CIT.
5. Zagadnienia powiązane
• Zwolnienie przychodów przeznaczonych na cele ochrony zdrowia – zakres podmiotowo-przedmiotowy
• Podatek VAT – struktura
• PCC – zwolnienie kapitałów

P
O
L
S
K
I
E
T
O
W
A
R
Z
Y
S
T
W
O
E
K
O
N
O
M
I
C
Z
N
E
O
d
d
z
i
a
ł
w
W
a
ł
b
r
z
y
c
h
u
u
l
.
S
z
m
i
d

• Podatek od nieruchomości – zakres zwolnienie
6. Pytania, dyskusjaWYKŁADOWCA: dr MONIKA MUCHA – prawnik, doradca podatkowy, autorka licznych
publikacji z zakresu prawa podatkowegoMIEJSCE SZKOLENIA: Hotel AQUA-ZDRÓJ, ul. Ratuszowa 6, WałbrzychTERMIN SZKOLENIA: 28.04.2015KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): ● 1-2 osoby - 290,00 zł/os
● 3 osoby - 275,50 zł/os (5 % zniżki)

r.

godz. 900-1430 - zgłoszenia przyjmujemy do 21.04.2015 r.

● 4 i więcej osób – 261,00 zł/os (10 % zniżki)

!!! UWAGA !!!
W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować
PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia!!!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
tel. 74 842 62 60, fax. 74 842 60 54, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl


PDOP ZOZ 28.04.2015.pdf - page 1/3
PDOP ZOZ 28.04.2015.pdf - page 2/3
PDOP ZOZ 28.04.2015.pdf - page 3/3

Related documents


pdop zoz 28 04 2015
podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r
pdof 30 01 2015
podatek vat 19 01 2015
podatek od nieruchomo ci 15 01 2015
podatek vat 13 04 2015


Related keywords