PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactFormularz zgłoszeniowy Dzień Sportu WZiKS .pdf


Original filename: Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS.pdf
Author: DAWID

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 13/04/2015 at 18:34, from IP address 87.207.x.x. The current document download page has been viewed 356 times.
File size: 450 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Koło Naukowe Managerów Sportu
Uniwersytetu Jagiellońskiego

biuro.knms@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy drużyny do rozgrywek w trakcie uroczystości
Dnia Sportu WZiKS, 12.05.2015 r.

Informacje podstawowe

Nazwa Drużyny

Nazwa drużyny

Instytut/katedra

Imię i nazwisko kierownika

Oświadczamy, że bierzemy odpowiedzialność za swój stan zdrowia, który jest nam znany
i pozwala na udział w dniu Sportu WZiKS 12.05.2015 roku,

a w razie jakichkolwiek

nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków podczas trwania rozgrywek z okazji Dnia Sportu WZiKS
2015, żaden z zawodników drużyny nie będzie występował z powództwem sądowym wobec
organizatorów Dnia Sportu WZiKS 2015. Jednocześnie oświadczamy, że w razie jakichkolwiek
zniszczeń mienia w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji KOLNA ul. Kolna 2; 30-381 Kraków
dokonanych z winy zawodników, cała drużyna - której członkami są Ci zawodnicy zobowiązana jest do pokrycia strat materialnych wynikłych z powyższego, zgodnie z wyceną
nałożoną przez administratora obiektu.
Zawodnik podpisem zobowiązuje się do gry w drużynie wg obowiązującego regulaminu i
potwierdza jego znajomość.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych
osobowych(ustawa z 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) i
wizerunku w związku z uczestnictwem w Dniu Sportu WZiKS (wyniki/statystyki/materiały foto
i audiowizualne).

Koło Naukowe Managerów Sportu
Uniwersytetu Jagiellońskiego

biuro.knms@gmail.com

Lista zawodników
Lp.

Imię

Nazwisko

Nr indeksu

Czytelny
podpis

1. C
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kontakt do kapitana drużyny:
Imię i nazwisko, telefon, e-mail : ………………………………………………………………….

Potwierdza się, że w/w są studentami i pracownikami naszej (go) katedry (instytutu)
Pieczątka i czytelny podpis pracownika katedry/instytutu

................................................................
Kraków, dnia: ………….2015 r.


Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS.pdf - page 1/2
Formularz-zgłoszeniowy-Dzień-Sportu-WZiKS.pdf - page 2/2

Related documents


formularz zg oszeniowy dzie sportu wziks
regulamin rozgrywek dnia sportu wziks 2015
umowa gurmet 20
regulamin konkursu na fb
regulamin pdf
komunikat organizacyjny


Related keywords