Ustawienie rozrzadu bezposredni wtrysk .pdf

File information


Original filename: Ustawienie rozrzadu - bezposredni wtrysk.pdf
Title: http://127.0.0.1:6090/affiche.do?ref=B1ED011PP0&refaff=B1ED011P
Author: Marcin

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 1.2.3 / GPL Ghostscript 9.04, and has been sent on pdf-archive.com on 15/04/2015 at 07:12, from IP address 188.252.x.x. The current document download page has been viewed 2116 times.
File size: 384 KB (12 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Ustawienie rozrzadu - bezposredni wtrysk.pdf (PDF, 384 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


207 (A7) - B1ED011PP0 - Sprawdzenie : USTAWIENIE ROZRZĄDU - Silnik EP (B... Page 1 of 12

SPRAWDZENIE : USTAWIENIE ROZRZĄ
ROZRZĄDU - SILNIK EP (BEZPOŚ
(BEZPOŚREDNI WTRYSK)
WTRYSK EP6DT LUB WTRYSK EP6DTS
OBOWIAZKOWE : Przestrzegać
Przestrzegać zaleceń
zaleceń dotyczą
dotyczących bezpieczeń
bezpieczeństwa i czystoś
czystości

.

1. Przyrzą
Przyrządy
Wymagane wyposażenie :
Kątownik pomiarowy (Typ SAM E100)
Śrubokręt dynamometryczny (Typ Facom A.301MT)
przyrzą
przyrząd

Oznaczenie Oznaczenie
[0197]

Przyrząd do unieruchomienia i blokady
wałka rozrządu

[0197-A2]

Przyrząd do unieruchomienia i blokady
wałka rozrządu zaworów dolotowych

[0197-A1]

 przyrząd do unieruchomienia i blokady
wałka rozrządu zaworów wylotowych

-

"a" : Śruby mocujące przyrządów
[0197-A1], [0197-A2]

[0197-BZ]

trzpień ustalający wału korbowego

[0197-M]

"fałszywy" napinacz łańcucha rozrządu

Rysunek : E5AB11ST

Rysunek : E5AB11PT

http://127.0.0.1:6090/affiche.do?ref=B1ED011PP0&refaff=B1ED011PP0&parent=B...

2014-12-07

207 (A7) - B1ED011PP0 - Sprawdzenie : USTAWIENIE ROZRZĄDU - Silnik EP (B... Page 2 of 12

Rysunek : E5AB11QT

[1376-A]

Pochyłomierz

Rysunek : E5AB11RT

2. Procedura kontroli regulacji wał
wałka rozrzą
rozrządu
Sprawdzenie zablokowania koł
.
koła pasowego z przesunię
przesunięciem fazy
Przerwy w pracy : Wał
.
Wał korbowy
Pomiar ką
kąta ustawienia wał
wałka rozrzą
rozrządu dolotu za pomocą
pomocą pochył
pochyłomierza [1376[1376-A]
Ustawienie prawidłowe : Zamontować głowicę
Ustawienie nieprawidłowe : Sprawdzenie wyciągnięcia łańcucha

:

Pomiar wycią
:
wyciągnię
gnięcia łańcucha
Wyciągnięcie prawidłowe : Powrócić do gamy "ustawienie rozrządu"
Wyciągnięcie nieprawidłowe : Powrócić do gamy "demontaż-montaż rozrządu" z wymianą
wskazanych elementów
Montaż
Montaż pokrywy gł
głowicy

.

3. Demontaż
Demontaż
Ustawić samochód na podnośniku z dwiema kolumnami.
Odłączyć akumulator sterowania.
Zdemontować :
Prawe przednie koło
Osłonę pod silnikiem
Prawa przednia osłona przeciwbłotna
Pokrywę głowicy

4. Sprawdzenie zablokowania koł
koła pasowego z przesunię
przesunięciem fazy

http://127.0.0.1:6090/affiche.do?ref=B1ED011PP0&refaff=B1ED011PP0&parent=B...

2014-12-07

207 (A7) - B1ED011PP0 - Sprawdzenie : USTAWIENIE ROZRZĄDU - Silnik EP (B... Page 3 of 12

Rysunek : B1ED0BFD

Obrócić wał korbowy o 2 obroty przy pomocy śruby (1) aby zaryglować przesuwnik faz wałków rozrządu.

Rysunek : B1ED0BGD

UWAGA : Nie obracać wału korbowego przy pomocy wałków rozrządu.
UWAGA : Przesuwnik faz rozrządu jest zaryglowany kiedy koło łańcuchowe obraca się równocześnie z
wałkiem rozrządu.

http://127.0.0.1:6090/affiche.do?ref=B1ED011PP0&refaff=B1ED011PP0&parent=B...

2014-12-07

207 (A7) - B1ED011PP0 - Sprawdzenie : USTAWIENIE ROZRZĄDU - Silnik EP (B... Page 4 of 12

Sprawdzić czy przesuwnik faz pozostaje zablokowany i związany z wałkiem rozrządu, obracając lekko
wałek rozrządu w 2 kierunkach (w "b").
W przeciwnym wypadku, obrócić wałek rozrządu dolotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, zgodnie z strzałką (w "c") aż do wewnętrznego ogranicznika przesuwnika faz (w "a") (skok maks.
35°).
UWAGA : W przypadku gdy mechaniczne zaryglowanie przesuwnika faz rozrządu jest niemożliwe ;
Wymienić przesuwnik faz wałka rozrządu (Przesuwnik faz rozrządu widziany od strony mechanizmu
rozrządu).

5. Przerwy w pracy : Wał
Wał korbowy

Rysunek : B1ED0BKD

UWAGA : Gdy silnik jest ustalony, tłoki znajdują się w połowie skoku.
Zdemontować 2 świece zapłonowe.
Obrócić wał korbowy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, poprzez śrubę (1), aż do punktu
ustalenia pozycji (zablokowania) koła zamachowego silnika : Zaokrąglony obwód strefy indeksowania
wałków rozrządu musi być skierowany do dołu (w "e").
UWAGA : Sprawdzić położenie tłoków w połowie skoku za pomocą 2 prętów o identycznej długości
(typu elektroda spawalnicza) (w "d") ; Pręty powinny wystawać na tą samą wysokość.
Ustawić trzpień [0197-BZ] w gnieździe (w "f") umieszczonym na obudowie pokryw łożysk wału korbowego.
Ustalić koło zamachowe (w "f") ; Przy pomocy trzpienia do blokowania [0197-BZ].
Sprawdzić dobre ustawienie trzpienia w otworze próbując obrócić śrubę (1) w obu kierunkach ; Za pomocą
klucza nasadowego fajkowego.
UWAGA : W przypadku przekroczenia otworu do ustalania pozycji, nigdy nie wracać do tyłu, wykonać
ponownie 2 obroty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

http://127.0.0.1:6090/affiche.do?ref=B1ED011PP0&refaff=B1ED011PP0&parent=B...

2014-12-07

207 (A7) - B1ED011PP0 - Sprawdzenie : USTAWIENIE ROZRZĄDU - Silnik EP (B... Page 5 of 12

6. Pomiar ką
kąta ustawienia wał
wałka rozrzą
rozrządu dolotu

Rysunek : B1ED0BND

Pomiar A : Ustawić kątownik typu SAM E100 na głowicy pomiędzy łożyskami wałków dolotu i wydechu
cylindra n°1.
Ustawić przechyłomierz [1376-A] na kątowniku i wyzerować przez naciśnięcie na przycisk "Calibrate".
Pomiar B : Przechylić przechyłomierz i kątownik o 90° w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i
docisnąć całość na pionowej powierzchni strefy indeksowania wałka rozrządu dolotu (w "g").
UWAGA : Nie zmieniać powierzchni referencyjnej, nie obracać zespołu przechyłomierz/kątownik w
przeciwnym kierunku.
Odczytać dany kąt :
Nowy silnik < 10 000 km : [89 ¦ ; 91 ¦]
Dotarty silnik > 10 000 km : [87.9 ¦ ; 90.5 ¦]
Jeżeli pomiar nie mieści się w powyższych zakresach, ustawienie nie jest zgodne ; Przejść do etapu :
"Pomiar wyciągnięcia łańcucha".
Jeżeli pomiar mieści się w powyższych zakresach, ustawienie jest zgodne ; Zdemontować trzpień do
blokowania koła zamachowego silnika ; Przejść do montażu.
UWAGA : Przestrzegać zaleceń montażu pokrywy głowicy (punkt 8).

http://127.0.0.1:6090/affiche.do?ref=B1ED011PP0&refaff=B1ED011PP0&parent=B...

2014-12-07

207 (A7) - B1ED011PP0 - Sprawdzenie : USTAWIENIE ROZRZĄDU - Silnik EP (B... Page 6 of 12

Rysunek : B1EG0XTD

UWAGA : Wyświetlacz przechyłomierza nie wskazuje wartości wyższej od 90 °.
"C" (Kąt wyprzedzenia) : Wartość odczytana na przechyłomierzu jest równa kątowi realnemu .
"D" (Kąt prostopadły) : Wartość odczytana na przechyłomierzu jest równa kątowi realnemu .
"E" (Kąt opóźnienia) : Wartość odczytana na przechyłomierzu nie jest równa kątowi realnemu .
W przypadku przekroczenia punktu środkowego "D" :
Przechyłomierz wyświetla wartość odwrotnie
Kierunek odczytu wartości jest odwrócony
Kierunek strzałek jest odwrócony
Kąt "E" realny = 180° - Wartość "E"° odczytana.
Przykład : Kąt "E" realny = 180° - 89° = 91°.

7. Pomiar wycią
wyciągnię
gnięcia łańcucha
7.1. Demontaż
Demontaż śrub
śrub kół
kół pasowych wał
wałka rozrzą
rozrządu

http://127.0.0.1:6090/affiche.do?ref=B1ED011PP0&refaff=B1ED011PP0&parent=B...

2014-12-07

207 (A7) - B1ED011PP0 - Sprawdzenie : USTAWIENIE ROZRZĄDU - Silnik EP (B... Page 7 of 12

Rysunek : B1ED0BOD

Umieścić narzędzia do ustawiania wałków rozrządu [0197-A1], [0197-A2].
Dokręcić przyrządy [0197-A1], [0197-A2] ; Za pomocą śrub (2).
Narzędzi powinny być mocno dociśnięte do głowicy (w "h").
UWAGA : W celu ułatwienia zamontowania przyrządów do unieruchamiania, wałki rozrządu można lekko
obrócić (w kierunku ruchu wskazówek zegara i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) (w
"b") ; Za pomocą klucza imbusowego 27 mm.
Połączyć narzędzia [0197-A1], [0197-A2] ; Za pomocą śruby mocującej (a).
Odkręcić śruby kół pasowych wałków rozrządu (3), (4).
UWAGA : Dokręcić śruby (3) , (4),odkręcić o 90 °,koła powinny się swobodnie obracać ale pozostać
dociśnięte/dokręcone.

http://127.0.0.1:6090/affiche.do?ref=B1ED011PP0&refaff=B1ED011PP0&parent=B...

2014-12-07

207 (A7) - B1ED011PP0 - Sprawdzenie : USTAWIENIE ROZRZĄDU - Silnik EP (B... Page 8 of 12

Rysunek : B1ED0BUD

W przypadku gdy narzędzia do ustalania pozycji wałków rozrządu [0197-A1], [0197-A2] nie mogą być
zamontowane ; Przytrzymać wałki rozrządu ; Za pomocą klucza imbusowego 27 mm (w "b").
UWAGA : Czynności wymagające dwóch monterów.
Odkręcić śruby kół pasowych wałków rozrządu (3), (4).
UWAGA : Dokręcić śruby kół wałków rozrządu (3) , (4) ; Odkręcić śruby kół pasowych wałków rozrządu
o 90° ; Koła pasowe muszą się swobodnie obracać, ale muszą być dociśnięte.

7.2. Demontaż
Demontaż : Napinacz łańcucha rozrzą
rozrządu

http://127.0.0.1:6090/affiche.do?ref=B1ED011PP0&refaff=B1ED011PP0&parent=B...

2014-12-07

207 (A7) - B1ED011PP0 - Sprawdzenie : USTAWIENIE ROZRZĄDU - Silnik EP (B... Page 9 of 12

Rysunek : B1ED0BVD

UWAGA : Nie demontować napinacza (7) łańcucha rozrządu bez ustalenia wału korbowego i wałków
rozrządu ; Ryzyko przeskoczenia o jeden ząb łańcucha rozrządu.
Poluzować opaskę (5).
Odchylić złączkę dolotu powietrza (6).
UWAGA : Podczas demontażu napinacza łańcucha rozrządu (7),zabezpieczyć pasek i koła napędu
osprzętu przed oblaniem olejem.
Zdemontować napinacz łańcucha rozrządu (7).
Sprawdzić stan napinacza łańcucha rozrządu ; Poruszyć tłoczek ręką ; W przypadku zatarcia tłoczka,
wymienić napinacz łańcucha rozrządu (7).
UWAGA : Jeżeli numer silnika jest niższy od 42987 ; Wymienić : Napinacz łańcucha napędu rozrządu
(7)(Grawerowanie na nowym napinaczu V7 ).

7.3. Montaż
Montaż atrapy napinacza łańcucha rozrzą
rozrządu

http://127.0.0.1:6090/affiche.do?ref=B1ED011PP0&refaff=B1ED011PP0&parent=B...

2014-12-07


Related documents


ustawienie rozrzadu bezposredni wtrysk
127 0 0 1 6091 affiche do ref b1hw014uq0 refaff b1hw014u
1cxa b1hw014rq0 wyciek oleju silnikowego
momenty bezposredni wtrysk
raport autodna vsszzz1mz4r122109
dr ki skr tne przednie resor

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Ustawienie rozrzadu - bezposredni wtrysk.pdf