LiedArt Fisa de inscriere 2015 targoviste .pdf

File information


Original filename: LiedArt Fisa de inscriere 2015 targoviste.pdf
Author: Usuario

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 20/04/2015 at 17:19, from IP address 86.126.x.x. The current document download page has been viewed 467 times.
File size: 243 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


LiedArt Fisa de inscriere 2015 targoviste.pdf (PDF, 243 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Concursul Național de Interpretare „LiedArt” 2015, ediția a III-a
Fișă de înscriere:
Pentru SECȚIUNEA:
CONCURENT
Nume:
Prenume:
Vârsta:
Clasa:
An de studiu (pentru Școlile populare de arte):
Adresă:

ASOCIAȚIA CULTURALĂ „IRINA ȘATCHI”

Organizează

CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE

Telefon:
E-mail:
Repertoriu (compozitorul – nume, prenume și titlul complet al lucrării):

Școala de proveniență:
PROFESOR
Nume:
Prenume:
Telefon:
E-mail:
ACOMPANIATOR
Nume:
Prenume:
Telefon:
E-mail

„LiedArt”
Ediția a III-a
Târgoviște
7 mai 2015
Concursul se adresează atât tinerilor din învăţământul vocaţional cât şi
celor din Şcolile Populare de Artă și învățământ privat. Competiţia este
structurată pe două secţiuni, având ca repertoriu de concurs, lieduri din
creaţia românească și universală.
Organizatorii urează tuturor participanţilor, SUCCES !
Concursul de interpretare vocală LiedArt este marcă înregistrată cu Nr.
132858 la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Accesul în concurs se va face pe baza taxei în valoare de 100 de lei care se va
achita până la data de 24 aprilie 2015 în contul Asociației Culturale „Irina Șațchi”
RO27RNCB0263108665310001 deschis la BCR Sucursala Râmnicu-Vâlcea.
Chitanța doveditoare, fișa de înscriere și copie a certificatului de naștere, vor fi
trimise până pe data de 24 aprilie 2015 la adresa de mail irinasatchi@yahoo.com.

Data

UNIVERSITATEA VALAHIA
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI ARTE
MUZEUL DE ARTĂ TÂRGOVIȘTE

Semnătură profesor

Persoane de contact:
Lect.univ.dr. Dorina Arsenescu - tel. 0741792312
dorinaarsenescu@yahoo.com
Prof. Izabela Cernătescu
- tel. 0752806086
izabelacernatescu@yahoo.com

SECȚIUNEA I – LICEE DE ARTE
I.A. cls. IX – X :
 un lied din creaţia românească;
 un lied la alegere (exceptând lied din creația românească);

Toate lucrările vor fi interpretate din memorie.
Înscrieri: până la data de 24 aprilie 2015 pe baza chitanței doveditoare pentru plata
taxei de înscriere – pe adresa irinasatchi@yahoo.com și copie după certificatul de
naștere.

I.B. cls. XI – XII:
Taxa în valoare de 100 de lei se va achita până la data de 24 aprilie 2015 în contul
 un lied din creaţia românească;
 un lied la alegere (exceptând lied din creația romanescă și din Asociației Culturale „Irina Șațchi” RO27RNCB0263108665310001 deschis la
BCR Sucursala Râmnicu-Vâlcea.
perioada romantismului muzical);
 un lied din perioada romantismului muzical.
SECȚIUNEA II – ȘCOLI POPULARE DE ARTE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIVAT
II. anii de studiu I, II, III:
 un lied din creaţia românească;
 un lied din perioada romantismului muzical.

Toate lucrările vor fi interpretate din memorie.
Înscrieri: până la data de 24 aprilie 2015 pe baza chitanței doveditoare pentru plata
taxei de înscriere – pe adresa irinasatchi@yahoo.com și copie după certificatul de
naștere.
Taxa în valoare de 100 de lei se va achita până la data de 24 aprilie 2015 în contul
Asociației Culturale „Irina Șațchi” RO27RNCB0263108665310001 deschis la
BCR Sucursala Râmnicu-Vâlcea.

Concursul va avea loc la Muzeul de Artă Târgoviște. Adresa: Calea Domnească nr. 185, Târgoviște.
Regulament general: participanţii la concurs trebuie să se încadreze în una dintre categoriile prezentate.
Se vor acorda: MARELE PREMIU Rotary în valoare de 2000 de lei oferit de Rotary Club Târgoviște, premiul „Felicia Filip”, premii în bani și obiecte pentru
fiecare secţiune, mențiuni și premii speciale, diplome de participare, premiu special pentru acompaniament. Decizia juriului și orice hotărâre a acestuia este
definitivă.
Juriul concursului:
Soprana Felicia Filip – președinte de onoare
Membrii juriului:
prof.univ. Georgeta Stoleriu – Universitate Națională de Muzică din București
prof. Nicoleta Stoica – Liceul de Arte „Domnita Bălașa” Târgoviște
prof. Gabriela Hazarian – Teatrul de operă Brașov
Persoane de contact: lect.univ.dr. Dorina Arsenescu – tel. 0741.79.23.12, e-mail: dorinaarsenescu@yahoo.com
prof. Izabela Cernătescu – tel. 0752.80.60.86, e-mail: izabelacernatescu@yahoo.com


Document preview LiedArt Fisa de inscriere 2015 targoviste.pdf - page 1/2

Document preview LiedArt Fisa de inscriere 2015 targoviste.pdf - page 2/2

Related documents


regulamentul concursului de pian irina satchi 2015
regulamentul concursului de pian irina satchi 2015
liedart fisa de inscriere 2015 targoviste
fisa de inscriere si informatii horezu summer music academy
pliant horezu summer music academy
regulament ioan nicolau

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file LiedArt Fisa de inscriere 2015 targoviste.pdf