Cel i proces .pdf

File information


Original filename: Cel i proces.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® OneNote® 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 28/04/2015 at 11:03, from IP address 83.21.x.x. The current document download page has been viewed 466 times.
File size: 301 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Cel i proces.pdf (PDF, 301 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Cel i proces
Celem analizy jest ocena trafialności zasięgu cold call 10% dla charakterystycznych flopów oraz wybór
najlepszej linii gry w oparciu o pojawiające się dalej karty.

Wybrane boardy to:
Axx: A62r, A87r, AJ2r, AQJr
Kxx: K62r, K87r, KJ2r, KJ9r
Txx: T62r, T87r, T73r
8xx: 876r, 862r
542r
Sparowane.
Oraz wpływ kolorów: 2kolorowe i mono

Wybrany zasięg cold call:

Proces:
1. Wybór boardu.
2. Ocena trafialności oraz podział zasięgu Villaina w
zależności od value: bottom, middle, top.
3. Wybór linii dla Hero w zależności od value: bottom,
middle i top.
4. Określenie zakresu kontynuacyjnego - call, raise.
5. Wpływ kart na turn i river na zasięg przeciwnika oraz
wybór optymalnej linii.

6. Wnioski oraz analiza własnych rąk.
Korzyści stosowania analizy:
• Dla danego boardu mamy wyuczony standardowy game plan dla standardowego rega. W przypadku jakichś
odchyłek od założeo Villaina możemy w łatwiejszy sposób dopasowywad nasz game plan: mniejszy fold to cbet więcej floatów, wysoki bet vs miss - możemy middle grad po przez XC, wysoki raise cbet - możemy middle grad po
przez XC, itd..
• Podczas oglądania filmików szkoleniowych, treningów czy czytania czyichś analiz w łatwiejszy sposób można
wykorzystad wiedzę trenera, po prostu wprowadzamy poprawki dla naszego game planu dzięki czemu jesteśmy
bardziej świadomi naszej wiedzy i leaków.
• Efektywniejsze robienie notatek - każde odejście od naszych założeo Villaina może byd zanotowane, dzięki czemu
jesteśmy bardziej świadomi jego gry.
• Oszczędzanie naszej energii - nie musimy zastanawiad się przed każdą ręka jak powinniśmy grad i rozważad
wszystko od podstaw.

Game plany PFR SRP Strona 1

1. Dla wybranych poszczególnych flopów zostanie określona trafialność dla ww. zasięgów
Trafialność zostanie podzielona na 4 kategorie siły trafionych układów: Top, Middle, Bottom, Draw

2. Z danej grupy flopów (np. Axx) zostaną wyciągnięte wnioski jak dane zasięgi cold call trafiają dane
boardy oraz w jakim procencie kontynuują i jaka rozkłada się ich siła.
3. Dla danych boardów zostaną wybrane najlepsze linie w zależności od siły ręki hero (Bottom range,
middle value range oraz top value range) dla 3 zakresów cold call (5%, 10%, 18%).
4. Podsumowanie.
5. Analiza własnych rąk oraz wyciągnięcie wniosków.

Notatki:
1. Trafialność. Jak dany zasięg trafia w dany board.
2. Podział naszego zasięgu i przeciwnika na siłę: TOP, MIDDLE, BOTTOM.
TOP: najmocniejsze ręce z zakresu, prawie zawsze możemy zagrać BC na raise, TPGK+
MIDDLE: średnie ręce <TPGK, 2nd pair
BOTTOM: zamieniamy je w blef, <niskie PP, ręce z SD value - Ahigh. Ręce te można
również podzielić na kompletny trash i z SD value.
3. Jak dany gracz zagra z określonym podziałem zasięgu na danym boardzie jeżeli zagramy
określoną linią z określonym sizeingiem.
4. Czy mamy tutaj valuebeta\bluff?
5. Game Plan.
Struktury boardu:
A62r A62s
A87r A87s
AJ2r AJ2s
AQJr AQJs
K62r K62s
K87r K87s
KJ2r KJ2s
KJ9r KJ9s
T62r T62s
T87r T87s
T73r T73s
862r 872s
542r 542s
sparowane
Do tego boardy mono
Game plany PFR SRP Strona 2

Do tego boardy mono

Game plany PFR SRP Strona 3


Document preview Cel i proces.pdf - page 1/3

Document preview Cel i proces.pdf - page 2/3
Document preview Cel i proces.pdf - page 3/3

Related documents


cel i proces
game plan a62r 10
game plan 862r
game plan k87r
game plan t87r
game plan a62r

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Cel i proces.pdf