PODANIE Studio .pdf

File information


Original filename: PODANIE-Studio.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 02/05/2015 at 18:06, from IP address 81.219.x.x. The current document download page has been viewed 452 times.
File size: 101 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


PODANIE-Studio.pdf (PDF, 101 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Do Dyrektora
Studia Wokalno – Instrumentalnego
mgr Krzysztofa Zajdla

PODANIE
.....................................................................................
imię i nazwisko

.....................................................................................
adres stałego zamieszkania

.....................................................................................
adres zamieszkania czasowego

Proszę o przyjęcie mnie na I rok
studia...................................................................

specjalność ............................................................................................................
(instrument, śpiew)

Do podania załączam:
1. Zaświadczenie laryngologiczne o braku przeciwwskazań do nauki śpiewu
( dla kandydatów na lekcje śpiewu).

Krosno, dnia .................................

.........................................
(podpis)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
do Studia Wokalno - Instrumentalnego

1. Nazwisko kandydata ...........................................................................................
2. Imiona kandydata …...........................................................................................
3. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy zamieszkania
- …...........................................................................................................................
- …...........................................................................................................................
4. Data i miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)
.................................................................................................................................
5. PESEL …...........................................................................................................
6. Dokładny adres ...................................................................................................
(ulica, miejscowość, województwo)

.................................................................................................................................

8. Telefony kontaktowe................................................;..........................................
(matka)

(ojciec)

Stosownie do art. 23 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133, poz.883)
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu o przyjęcie do
Studia Wokalno – Instrumentalnego Krzysztofa Zajdla w Krośnie.

.......................................................................
podpis kandydata


Document preview PODANIE-Studio.pdf - page 1/2

Document preview PODANIE-Studio.pdf - page 2/2

Related documents


podanie studio
kwestionariusz osobowy ucznia 2016
karta zg oszeniowa 1
pcm zg oszenie
zs3 krasnik 1 zg oszenie popr
edited wniosek spoza obwod1819

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file PODANIE-Studio.pdf