PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPODANIE Studio .pdf


Original filename: PODANIE-Studio.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 02/05/2015 at 18:06, from IP address 81.219.x.x. The current document download page has been viewed 378 times.
File size: 101 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Do Dyrektora
Studia Wokalno – Instrumentalnego
mgr Krzysztofa Zajdla

PODANIE
.....................................................................................
imię i nazwisko

.....................................................................................
adres stałego zamieszkania

.....................................................................................
adres zamieszkania czasowego

Proszę o przyjęcie mnie na I rok
studia...................................................................

specjalność ............................................................................................................
(instrument, śpiew)

Do podania załączam:
1. Zaświadczenie laryngologiczne o braku przeciwwskazań do nauki śpiewu
( dla kandydatów na lekcje śpiewu).

Krosno, dnia .................................

.........................................
(podpis)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
do Studia Wokalno - Instrumentalnego

1. Nazwisko kandydata ...........................................................................................
2. Imiona kandydata …...........................................................................................
3. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy zamieszkania
- …...........................................................................................................................
- …...........................................................................................................................
4. Data i miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)
.................................................................................................................................
5. PESEL …...........................................................................................................
6. Dokładny adres ...................................................................................................
(ulica, miejscowość, województwo)

.................................................................................................................................

8. Telefony kontaktowe................................................;..........................................
(matka)

(ojciec)

Stosownie do art. 23 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133, poz.883)
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podaniu o przyjęcie do
Studia Wokalno – Instrumentalnego Krzysztofa Zajdla w Krośnie.

.......................................................................
podpis kandydata


PODANIE-Studio.pdf - page 1/2
PODANIE-Studio.pdf - page 2/2

Related documents


PDF Document podanie studio
PDF Document zs3 krasnik 1 zg oszenie popr
PDF Document pcm zg oszenie
PDF Document za cznik nr 4 do uchwa y nr
PDF Document konkurs 3xm
PDF Document za cznik nr 5 do uchwa y nr


Related keywords