41 .pdf
File information

Title: QarabaÄŸ tarixi 8-ci sinif
Author: Q.Hacıyev, Ə.Əbdüləzimov

This PDF 1.4 document has been generated by calibre 2.24.0 [http://calibre-ebook.com], and has been sent on pdf-archive.com on 03/05/2015 at 19:58, from IP address 141.136.x.x. The current document download page has been viewed 12072 times.
File size: 16.74 MB (101 pages).
Privacy: public file
Document preview


“Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir,
Azərbaycan torpağıdır.
Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar əsrlər
boyu yaşamışlar. ”
HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ

“Dağlıq Qarabağ işğal altındadır. Erməni təbliğatı bütün
dünyada bizə qarşı işə salınıbdır. Elmi araşdırmalar və elmi
əsərlər, kitablar çox vacibdir. Mən çox şadam ki, bu istiqamətdə
işlər gedir. Biz bu sahədəki işlərimizi daha da gücləndirməliyik,
müasirləşdirməliyik... ”
“Dağlıq Qarabağ bizim doğma, əzəli torpağımızdır. Azərbaycan
torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına
Azərbaycan dövləti və xalqı heç vaxt imkan verməyəcək. ”
İLHAM ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ

Qasım Hacıyev
Əyyub Əbdüləzimov

QARABAĞ TARİXİ
Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün
fakültativ kursun tədris vəsaiti

Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin 19.02.2014-cü il
tarixli, 206 nömrəli əmri ilə
təsdiq olunmuşdur.

Bakı - 2014

Elmi redaktoru:

C.M. Mustafayev
AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
tarix elmləri doktoru, professor

Rəyçilər:

T.H. Nəcəfli
AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi işlər üzrə
direktor müavini, dosentN.R. Məmmədov
AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Qarabağ tarixi ”
şöbəsinin böyük elmi işçisi, tarix üzrə elmlər doktoru


Qasım Əhəd oğlu Hacıyev, Əyyub Şəfahət oğlu Əbdüləzimov. Qarabağ tarixi.
(Ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün fakültativ kursun tədris vəsaiti) - Bakı,
“Ərgünəş”, 2014, 96 səh.

“Qarabağ tarixi” tədris vəsaiti Azərbaycanın Qarabağ regionunun ən qədimdən
dövrümüzədək tarixini əhatə edir. Kitabda Qarabağ regionunun tarixi xronoloji
ardıcıllıqla mərhələlər üzrə ayrı-ayrı mövzular şəklində verilmişdir. Burada Qarabağın
yerləşdiyi tarixi ərazi, təbii-coğrafi xüsusiyyətləri, adının etimologiyası, ictimai - tarixi,
əhalisinin etnik tərkibi, dövlətçilik ənənələrində, siyasi, iqtisadi və mədəni proseslərdə
yeri xüsusi olaraq işıqlandırılmışdır.
Kitabdan orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllim və şagirdləri, Qarabağ regionunun
tarixi ilə maraqlananlar yararlana bilərlər.

İSBN 978-9952-8239-3-6

© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 2014

MÜƏLLİFLƏRDƏN
Hazırkı dövrdə Azərbaycanın Qarabağ regionunun tarixinin ayrıca bir kurs kimi
ümumtəhsil məktəblərində öyrədilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bununla əlaqədar
olaraq, ümumi təhsil müəssisələri üçün hazırlanıb təsdiq edilmiş “Qarabağ tarixi”
fakültativ kursunun tədrisində əsas məqsəd də məhz Azərbaycanın bu dilbər guşəsinin
qədim tarixi və zəngin mədəniyyəti haqqında şagirdlərdə dolğun təsəvvür yaratmaqdan
ibarətdir.
Qarabağ tarixinin ətraflı öyrədilməsi həm mövcud ictimai- siyasi şərait baxımından, həm
də vətəndaşlıq mövqeyinin təzahürü və gənclərdə milli iftixar hissinin gücləndirilməsi
baxımından mənəvi stimuldur.
Tədris vəsaitində Qarabağ toponimi, Qarabağın ərazisi, təbii-coğrafi şəraiti, buradakı
zəngin maddi-mədəniyyət abidələri, Qarabağın qədim türk etnoslarının vətəni olması,
müxtəlif dövrlərdə Qarabağdakı siyasi, sosial-iqtisadi vəziyyət, Qarabağa ermənilərin
köçürülməsi, ermənilər tərəfindən törədilmiş kütləvi qırğınlar, deportasiya və
soyqırımıları, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağın və ona
bitişik ərazilərin işğalı ilə bağlı mövzular öz əksini tapmışdır.
Tədris vəsaitində Ümummilli lider Heydər Əliyevin, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi istiqamətində həyata
keçirdikləri tarixi əhəmiyyətə malik tədbirlərin ətraflı şəkildə şagirdlərə çatdırılmasına
xüsusi diqqət yetirilmişdir.Download original PDF file

41.pdf (PDF, 16.74 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 41.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000224002.
Report illicit content