41.pdf


Preview of PDF document 41.pdf

Page 1 2 345101

Text preview


“Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir,
Azərbaycan torpağıdır.
Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar əsrlər
boyu yaşamışlar. ”
HEYDƏR ƏLİYEV
AZƏRBAYCAN XALQININ ÜMUMMİLLİ LİDERİ