Prośba o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania .pdf

File information


Original filename: Prośba-o-wydanie-zaświadczenia-o-prawie-do-głosowania.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.2, and has been sent on pdf-archive.com on 06/05/2015 at 20:39, from IP address 89.77.x.x. The current document download page has been viewed 604 times.
File size: 15 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Prośba-o-wydanie-zaświadczenia-o-prawie-do-głosowania.pdf (PDF, 15 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


………………………, dnia…………………………
………………………………………
/imię i nazwisko/
………………………………………
/adres/
………………………………………
/PESEL/
Urząd …………………………………
Proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 10 maja 2015 r.
………………………………………
/podpis/

Potwierdzam odbiór zaświadczenia ………………………………………
/data i podpis/


Document preview Prośba-o-wydanie-zaświadczenia-o-prawie-do-głosowania.pdf - page 1/1


Related documents


pro ba o wydanie za wiadczenia o prawie do g osowania
rejestracja mariana kowalskiego z ruchu narodowego
karta zg oszeniowa 1
wykaz podpis w poparcia psl senat
wykaz podpis w poparcia psl sejm
wkpp regulamin 2017

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Prośba-o-wydanie-zaświadczenia-o-prawie-do-głosowania.pdf