infografika ankieta1 .pdf

File information


Original filename: infografika_ankieta1.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe Photoshop CC 2014 (Macintosh) / Adobe Photoshop for Macintosh -- Image Conversion Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 17/05/2015 at 20:02, from IP address 91.223.x.x. The current document download page has been viewed 353 times.
File size: 26.9 MB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


infografika_ankieta1.pdf (PDF, 26.9 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


A SKAD

D
A
R
P
N
E
T
..........

Wynikiankietyprzeprowadzonej
wśródstudentówuczelni
technicznychwPolsce.

4 na 5 osób
nie miałoby problemu
z zebraniem owoców
leśnych w pobliżu
elektrowni jądrowej.
Reszta wolałaby
nie ryzykować.

Czypromieniowaniemożemieć
pozytywnywpływnaorganizm?

55%

mówi
,
ż
et
a
k

Jakiesąnajważniejszeźródłaenergii
wPolscewedługankietowanych?

Na szczęście prawie
wszyscy ankietowani
uważają, że budowanie
świadomego
konsumenta
energii elektrycznej

e
C
z
ywP
o
l
s
c

6
2
%
nie
38%

l
n
i
aU
r
a
n
u
?
pa

a
j
d
u
j
es
i
ęk
o
zn

jak odpowiedzieli
ankietowani?

ęg
iel kam

5
5
%

w
i
e

eP
o
l
s
k
am
a
r
e
a
k
t
o
rj
ą
d
r
o
w
y
,

nkietowanych sądzi,
7 2% a
że elektrownie jądrowe

nie stanowią

waża, że są
18%u
niebezpieczne,

a pozostali dostrzegają zarówno
wady, jak i zalety.

a
l
e

4
5
%


niemaotym
zielonegopojecia

tak

zagrożenia dla ludzi
i środowiska

%
1

ie
nny

Jedynie 5% jest
odmiennego
zdania.

7
3
,
2
%

w

jest
ważne.

el ny
at

FRA
NC A
J

13%osób,
pozostali nie uważają,
że jest to zagrożeniem.

aż ankietowanychniewie,

80%znajdujesię

żewPolsce

składowisko
odpadów
radioaktywnych!

Wielkość próby: 164 osoby. Infografika: MARTYNA DĘBICKA.
Ankietę przygotowało Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe POLONIUM: facebook.com/MSKNPolonium

24
węg .
4
bru i %
n

nergia
energia
1
.
2
%e
.
6
%
słoneczna jądrowa0


Document preview infografika_ankieta1.pdf - page 1/1


Related documents


infografika ankieta1
skargaha as
jestem porz dnym cz owiekiem
lewacka hipokryzja
m odzi a wybory do parlamentu europejskiego artyku
m odzi a wybory do parlamentu europejskiego

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file infografika_ankieta1.pdf