PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactEngele K .pdfOriginal filename: Engele K.pdf
Author: Gerhard Potgieter

This PDF 1.6 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.1, and has been sent on pdf-archive.com on 19/05/2015 at 15:51, from IP address 197.77.x.x. The current document download page has been viewed 3572 times.
File size: 287 KB (15 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Moet asseblief nie verandering maak aan hierdie Bybelstudies nie. Dit mag vrylik gebruik word sonder enige
winsoogmerk en dit sluit die opneem van kollektes tydens die Bybelstudie in. Die druk van kopieë om in
Bybelstudie groepe of vir persoonlike studie te gebruik is wettig. Geen drukwerk vir ander doeleindes en publikasie
soos insluiting in kerk tydskrifte, op webtuistes, blogs of enige ander digitale of gedrukte gebruik is toegelaat nie.
Vir enige navrae of toestemming van gebruik kontak die skrywer of Die Smal Weg Uitgewers. Alle ander regte
voorbehou.

Engele – Wie en wat is hulle? (Deel Een)
© Smal Weg Uitgewers, 2014, weergawe. 'n Reeks saamgestel deur Gerhard Potgieter in diens van die
evangelie . gerhard.p@webmail.co.za – Selfoon 0834874052 (+27834874052)
Wanneer ons Bybelstudie doen is dit belangrik dat elke deelnemer elke vers opsoek in die Bybel.
Vir die wat inleidend meer wil lees is die volgende twee boeke 'n goeie beginpunt:
God Satan and Angels – Dr. John MacArthur, Moody Press Chicago
Angels – Dr. Billy Graham, Hodder & Stoughton
Vir verdere studie en inligting kontak Gerhard Potgieter.

Inleiding
Snaaks genoeg is daar maar min geskryf oor engele. Verbasend as mens dink dat daar meer as 300
verwysings na engele in die Bybel is. Na my beskeie mening is eerder in die omgewing van 400 maal.
Kom ons kyk net gou na 'n oorsig voordat ons begin studeer.
Engele is geestelike wesens wat beperk is in terme van plek en tyd. Hulle kan net op een plek op een
slag wees. Hulle het nie fisiese liggame nie maar kan 'n liggaamsvorm aanneem wanneer hulle aan
mense verskyn. Hulle kan selfs met daardie liggaam 'n ete geniet saam met mense! Omdat hulle
geestelike wesens is het hulle nie vlerke nie en op geen stadium het die engele wat op aarde aan mense
verskyn het vlerke gehad nie. Die Gerubs rondom die troon van God waarvan ons in die Bybel leer word
wel beskryf as wesens met vlerke maar ons sal later daarna kyk. Engele is nie manlik of vroulik nie –
hulle is a-seksueel. Hulle het nie alle kennis oor God en die skepping nie soos deur God bepaal. Hulle
het ook vry wil gehad om God te volg en vereer in gehoorsaamheid. Ons word nie vertel hoekom nie
maar dit wil voorkom of hulle na die rebellie van die engele onder Satan daardie vryheid verloor het.
Sedertdien is daar net “goeie” of “slegte” engele (demone). Dit wil voorkom of daar nog altyd net 'n
vaste getal was en ons neem aan dat die getalle engele nog altyd dieselfde was. Hulle is voor die heelal
geskep en is ewige geestelike wesens. Daar is 'n hiërargie onder die engele en dieselfde moet dan van
demone waar wees. Daar is verskillende klasse engele wat almal verskillende rolle vervul.
Soos ons weet is daar twee soorte engele. Daar is die engele wat teen God rebelleer het onder Satan
se leiding en hulle is vir ewig veroordeel en verdoem. Dan is daar die getroue engele wat aan God
gehoorsaam is.
Dit is belangrik om te besef dat ons geestelike wesens is wat in 'n fisiese liggaam vasgevang is. Met
daardie tekortkoming kan ons nooit die geestelike wêreld verstaan nie. Ons sien maar deur 'n waas.
Dieselfde is waar wanneer ons 'n studie van engele maak. Tog is daar soveel wat ons kan leer wanneer
ons die Bybel goed bestudeer. Dit is ook tot voordeel van ernstige gelowiges om dit te doen omdat dit
goed is om te weet van hierdie wesens wat so 'n groot rol speel sonder dat meeste mense dit eers
besef. Soos reeds genoem kan ons nie veel leer oor hulle vanuit ons eie persoonlike ondervinding en
met ons beperkte intellek nie. Terwyl ons baie in Bybel leer is daar nog baie wat ons nie weet nie. Dit is
een van die vooruitsigte van gelowiges dat ons eendag ten volle met hulle sal verkeer in die
hiernamaals.
Dr. Billy Graham noem hulle God se geheime agente. Dr. MacArthur noem hulle God se onsienbare
weermag.

Engele in ander godsdienste (Die groep hoef nie hierdie deur te werk nie en elkeen kan dit as selfstudie
deurlees)

Daar is vele godsdienste wat die bestaan van engele en demone erken. As een voorbeeld is daar die
verskeie Joodse godsdienste wat losweg op die Ou Testament geskoei is. Van die Hasidiese godsdiens,
hervormde bewegings tot die uiters vreemde Kabalisme. Almal het ander idees oor engele en dikwels
sonder enige Bybelse grondslag.
Die Moslem geloof glo ook in engele as boodskappers. Dit is heel waarskynlik dat hulle profeet sy
teologie in hierdie verband baseer het op dit wat hy geleer het deur sy kontak met Christene en Jode in
Medina en moontlik ook Mekka. Daar is nogal wyd uiteenlopende leer onder die vele sektes van Islam
oor engele en demone. Die meeste Moslems glo byvoorbeeld dat daar engele is wat mense in die hel
treiter en martel. Hulle glo ook dat hulle fisiese liggame het en tussen 2 en 600 vlerke. Hulle glo ook dat
party so groot is dat hulle vlerkspan so wyd is as wat 'n arend kan vlieg in 700 jaar. Hulle glo verder dat
alle engele manlik is en dat elke Moslem deur 8 engele beskerm word. Moslems glo ook dat demone
nie engele is nie maar ander soort wesens.
Hindoeisme het miljoene gode engele en demone. Hindoeisme het soveel verskillende sektes wat
heeltemal maar kom ons kyk na feite wat meer algemeen is. In Hindoeisme is daar min verskil tussen al
hierdie “goddelike” wesens. Hulle kan almal een oomblik goed wees en die volgende oomblik kan hulle
jou ontsettende skade berokken en moet die heeltyd “tevrede gestel word”. Hierdie gode, engele en
demone moet heeltyd deur gebede, geskenke en offers tevrede gehou word. Omdat almal volgens
Hindoeisme uiteindelik gered word is daar nie iets soos hel nie. Alle engele en demone is eintlik ook met
ander woorde gode met meerdere of minder magte. Dieselfde is waar van Boeddisme wat 'n vertakking
van Hindoeisme is. 'n Voorbeeld van 'n engel wat deur die meeste van die baie Boeddistiese sektes
erken word is Yama die engel van die dood.
Die oer godsdienste van die Ooste wat deur honderde miljoene aangehang word is deurtrek met
demone. Die Bonn geloeef van Nepal, Tibet en Bhutan is 'n voorbeeld.
Die Mormoonse kerk (Church of Jesus Christ of Latter Day Saints) glo engele is die siele van dooie
mense of mense wat nog gebore moet word. So glo hulle die aartsengel Migael is Adam en die engel
Gabriël is Noag. Verder glo hulle dat die manne wat hulle geloof tot stang gebring het besoek is deur die
engele van die apostels Petrus, Jakobus en Johannes – onder andere.
Die Bahá'í godsdiens glo ook dat engele die siele van dooies is.
Die Zoroaster godsdiens glo ook in engele en glo elke mens het 'n beskermengel of Fravashi. Hulle glo
ook in ander engele, onder andere Amesha-Spentas.
Die Sikh godsdiens se teologie oor engele is nie baie duidelik nie. Hulle glo egter dat engele rekord hou
van mense se lewens vir oordeel.
Teosofie is 'n redelike nuwe godsdiens wat in die vroeë 1900's ontstaan het. Daar is ook vele
vertakkinge van hierdie godsdiens wat nogal uiteenlopend is. Hulle erken die bestaan van 'n groot
verskeidenheid engele en demone. Sommige van die vreemde oortuigings wat hulle het is dat engele in
die “atmosfeer” van planete en sonne (sterre) voorkom. Dit is vreemd omdat engele geestelike wesens
is wat nie beperk is tot enige plek soos ons nie.
Oor die demonologie in Afrika tradisionele godsdiense gaan ek nie uitbrei nie.
Om hierdie gedeelte af te sluit. 'n Studie in die VSA in 2009 het onthul dat 80-90% van Amerikaners
hulself as Christene klassifiseer. Net 55% van hulle het egter die bestaan van engele erken. Om hierdie
bevindinge te bevestig kan ons ook verwys na 'n Kanadese studie wat baie soortgelyke resultate
opgelewer het.

Wat is engele se doel?
God skep nooit doelloos nie. Soos die hele res van die skepping wat ons kan sien en nie kan sien nie, is
engele ook geskep om God te verheerlik en hom te eer. Sekondêr is hulle doel binne die skepping om
God tot diens te wees.
Wat leer die Bybel ons?
Eerstens beslis dat engele bestaan. In die Ou Testament waar die Hebreeuse woord malach in die
enkelvoud gebruik word, word daar meestal na boodskapper engele verwys. Waar die meervoud
gebruik word is dit meestal verwysend na mense/profete wat God se boodskap oordra. Daar is ook
ander woorde vir engel wat minder gebruik word. Net so in die Nuwe Testament. Daar is verskeie
woorde wat na engele verwys maar meestal word die woord aggelos (hemelse boodskapper) gebruik.
Wie en wat is engele?
Dr. John MacArthur skryf dat hulle deur God geskep is en hulle het met ander woorde 'n begin soos ons
maar net soos ons nie 'n einde nie. Wanneer? Wel, Satan wat ons Lucifer voor sy rebellie is die eerste
engel wat ons ontmoet in Genesis. Ons sal weer daarna kyk. Kom ons begin ons Bybel studie oor
engele.
Wie het engele geskep? _________________________________ Lees Kolossense 1:15-17. Voordat
God begin skep het was daar niks nie en ALLES is deur hom uit niks geskep. Dit sluit dan engele ook
in. Lees ook Nehemia 9:6, Psalm 148:2-6.
Engele is geskep voor die heelal – Waar of vals? __________________________
Lees Job 38:4-7. Let daarop dat die engele in die hemel gejubel het toe God die fisiese heelal geskep
het. Dit beteken dan noodwendig dat hulle geskep is voordat die heelal geskep is. Dit bevestig nog iets
vir ons oor engele. Dink eers voordat jy verder lees. Ja, dit beteken ook dat engele geestelike wesens
is want voor die fisiese heelal het net die geestelike wêreld bestaan.
Satan en demone
Openbaring 12:3-10. Onthou dat Satan as die draak in Openbaring voorgestel word. Ons moet
verstaan dat God nooit Satan sal toelaat om regte sterre, (sonne), en planete te verwoes nie en dit is te
betwyfel of hy die magte het om dit te doen. Wat nog 'n derde van alle sterre en noodwendig dan hulle
planete ook. Kom ons lees vers 4 weer. Hierdie sterre moet simbolies van iets anders wees. Waar
word hierdie sterre gegooi? As 'n derde van die hemelliggame die aarde moet tref sal daar niks oorbly
nie. Ons weet dit kan nie die geeste van gestorwe mense wees nie want geen mens kan na die dood na
die aarde terugkeer nie. Die enigste ander geestelike wesens is engele. So ons kan hier net praat van
engele wat uit die hemel gewerp is.
Wie is hierdie engele dan ? _______________________________________________. Indien jy gesê
het dit is die demone – engele wat Satan se rebellie ondersteun – sou jy reg wees. Hulle is saam met
Satan uit die hemel gewerp. Hoekom en waaroor die rebellie gegaan het weet ons nie in detail nie.
(Hierdie is nie obskure verklaring van die teks nie maar die konsensus van uitstekende teoloë. Dr. JP Lange sê “When it
is declared, that the whole Satanic troop is cast upon the Earth, in company with its leader, it cannot be necessary to
apprehend the declaration in an astronomical or local sense.” Dr. William Hendriksen, Dr. John Macarthur en ek stem
saam maar toegegee daar is die minderheid wat 'n ander simboliek sien.)

Wie het die draak – Satan - teengestaan?__________________________________.
Reg van die begin af was dit Jesus Christus. Die 12de hoofstuk van Openbaring handel juis daaroor
maar ons gaan dit nie nou bespreek nie. Eerstens het God en dus ook Jesus – Satan en die demone uit
die hemel gewerp. Daarna het Christus Satan en alle sonde - wat 'n oorsprong in Satan het en na die
mensdom oorgedra is - vir ewig verslaan op die kruis en met die opstanding. Die kruis was deel van die
geestelike oorlog. Baie vra die vraag – wanneer is Satan en die demone uit die hemel gewerp? Ons
kan net spekuleer maar die meeste teoloë aanvaar dat dit net voor die heelal se skepping of net daarna
gebeur het. Hoekom sou hulle so dink? Omdat ons 'n Satan het wat reeds teen God staan ontmoet
waar Adam en Eva, (die mensdom), gelei word om in sonde te verval. Hulle neem dus aan dat dit toe
reeds al moes gebeur het. Ons bespreek Satan en die demone later in die reeks. Op hierdie stadium

sal ons dan net aanvaar dat Satan en die demone vroeg na die skepping nie meer engele was nie maar
reeds rebelse demone.
Tipes engele
Ons leer van ten minste drie tipes engele in die Bybel en daar mag meer wees waarvan ons nie leer nie.
Daar is groepe of klasse engele met groter mag en outoriteit as ander engele. Hierdie engele van hoër
rang is die Serafs en Gerubs. Dit wil voorkom of hierdie engele kleiner in getal as die “gewone” engele
is en hulle mag wel vlerke hê.
Serafs – Lees Jesaja 6:1-8. Ons aanvaar ook dat die wesens om die troon van God in Openbaring 4:5-8
dieselfde is as die serafs in Jesaja. Hulle mag egter ook die gerubs wees van Esegiël 10:1-20. Dit mag
ook wees dat serafs 'n tipe gerub is wat net om die troon van God diens doen. Gerubs word meermale
genoem om God se troon maar nie in elke geval nie.
Wie staan wag oor Eden? ______________________________ Lees Genesis 3:24. Lees ook wat die
Bybel sê in Psalm 80:1; 99:1; en 1 Samuel 4:4
Lees Eksodus 25:10-22. God het ook instruksies gegee dat die beelde van gerubs deel moet wees van
die__________________ Hulle moet saam met die _________________ gegiet wees en hulle
______________ moet oor die deksel wees. Hulle gesigte moet _______________________________
Die gordyne van die tabernakel moet ook ______________ ingeweef hê. Die
gordyne van tabernakel moet ook _____________ ingeweef hê. Lees Eksodus 26:1 & 31, 36:35.
Verder is daar aartsengele soos Migael. Net terloops, ons aanvaar en verwys na Gabriël as aartsengel
maar interessant genoeg word hy nie so in die Bybel genoem nie. Ons lei af uit die Bybel dat die
aartsengele die magtigste engele is wat God geskep het. Daarom word dit ook aanvaar dat Satan 'n
aartsengel was voor sy val. Dit sou verduidelik hoe hy 'n derde van die engele kon oorreed om hom in
sy rebellie te volg. Die res van die engele is van 'n laer orde en het hulle eie funksies en
verantwoordelikhede.
Spesiale engele wat by name aan ons bekend is
Lees Luk 1:11-19. Wie se geboorte word voorspel? _______________________ deur watter
Engel?________________

Lees nou Dan 8:13-17. Watter engel praat met Daniël? ____________

Gabriël se naam beteken letterlik “man van God” Hy het ook aan ______________________ verskyn.
Lees Luk 1:26-38.
Lees Judas 1:8-9. Dan 10:16-21 Wie is die groot stryder wat Daniël besoek het?______________
Wie is die Persiese koning? _________________________ . Wie is by magte om
namens Jesus hom in bedwang te hou?________________________. Dan 10:16-21, Lees ook Open
12:7 en onthou dat die draak van Openbaring altyd na Satan verwys.
Gabriël en Migael is aartsengele en ook prinse van die engele. Dit is verseker dat hulle baie magtig is
en in bevel van ander engele staan. Dit is dan ook heel waarskynlik dat Satan ook een moes gewees het
veral omdat slegs die aartsengele volgens die voorafgaande verse teen Satan kan opstaan. Hy word ook
'n gerub genoem soos ons later sal sien. Ons weet nie van ander aartsengele nie maar daar mag ander
wees en daar mag ook ander soorte en range van engele wees waarvan ons niks weet nie. Om egter
uitsprake te maak soos dat elke mens 'n beskermengel het word nie deur die Bybel geleer nie al mag dit
so wees. Dit help nie om te spekuleer oor dit wat die Bybel nie leer nie.

Engele – Wie en wat is hulle? (Deel Twee)
© Smal Weg Uitgewers, 2014 weergawe. 'n Reeks saamgestel deur Gerhard Potgieter in diens van die
evangelie . gerhard.p@webmail.co.za – Selfoon 0834874052 (+27834874052).
Wanneer ons Bybelstudie doen is dit belangrik dat elke deelnemer elke vers opsoek in die Bybel.

Vir interessantheid. Engel word gebruik in vanne soos die roemryke sopraan Victoria de los
Angeles. In name soos die Afrikaanse Engela. Vir stede soos Los Angeles. Ook baie ander name
en gebruike. Gereeld word engele met die sterre/sonne vergelyk.
Hoeveel Engele?
Eintlik weet ons glad nie. Ons weet wel daar is baie, baie. Gereeld word engele met die
sterre/sonne vergelyk en ons weet nie eers hoeveel daar is nie. Daar is beslis meer as biljoene
sterre stelsels, elke met biljoene sterre.
'n Legioen is 'n Romeinse militêre term wat 'n groot mag van soldate omskryf. Dit het gewoonlik
3000 tot 6000 soldate bevat. Matt 26:51-53 praat dus van tussen ___________ en ___________
Lees ook Deut 33:2, Luk 2:8-15, Matt 18:10.
Onthou dat die Bybelse tyd nie in ons getalle gedink en getel het nie. Vir hulle was 'n miljoen 'n
ongehoorde getal. Verskriklik om selfs aan te dink en vandag word daar gepraat van meer as
duisendstes van miljoene tot miljarde en meer wat weer vir ons meestal betekenlose getalle is.
Open 5:1-11 en Daniel 7:10. Hier dui die Grieks eintlik op ontelbaar baie hemelse wesens of
engele. Die Grieks in Openbaring kan bes vertaal word as 'n perfekte ontelbare hoeveelheid of
getal. myriads of myriads and thousands of thousands. muriades muriadon kai chiliades chiliadon.
In Bybelse terme is muriades muriadon – of tienduisend maal tienduisend 'n onbeperkte, ontelbare
en perfekte getal.
Ons sien weer die konsep van ontelbare engele in Hebreërs 12:22. Afhangende of die Bybel wat
jy gebruik letterlik of boodskap vertaal is sal die anders lees. Letterlik betekenende miljoene maar
bedoelende ontelbare - muriasin aggelon. “dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele,
by die feestelike samekoms,” (1983 vertaling) “By die hemelse Jerusalem en tienduisende engele,
by die feestelike byeenkoms. (2014 Direkte Vertaling). “the heavenly Jerusalem, and to an
innumerable company of angels, (Modern King James Version).
Hoeveel engele gee die vertaling voor jou aan? _______________________________________
Daar is dus baie engele – miljoene der miljoene en miskien selfs honderde miljoene of meer.
Verdere kenmerke van engele
Hulle het emosies, 'n eie wil wat onderworpe is aan God se gesag, persoonlikheid en intellek. Kan
ons dit bewys? Kom ons kyk?
Emosies.
Ons het vele verwysings van engele wat emosie toon. Hoe reageer die engele in Lukas 15:10.
________________________
Daar is eintlik heelwat verwysings na engele wat emosies toon in die Bybel.
Dit is moeilik om jou voor te stel dat daar sang kan wees sonder emosie want die twee gaan hand
aan hand. Lees Luk 2:13-14. Job 38:5-7.
Kennis en intellek
Lees Esegiël 28:11:16. Hier het ons 'n beskrywing van Satan en lees dit aandagtig deur. Vir die

volgende lees weer vers 12. Onthou Satan is 'n engel. Indien jy die 1983 vertaling gebruik lees
liewer 'n ander vertaling wat die vers beter weergee. Esegiël 28:12-15 “Mensekind, hef ‘n
klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here HERE: Jy was die
seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. ” (1953). Jy was in Eden, die
tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet,
oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en
groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei. Jy was ‘n gérub met uitgespreide
vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; ‘n god was jy; jy het gewandel tussen
vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar
ongeregtigheid in jou gevind is. (1953)
Volgens vers 12 was Satan vol ___________________ (Dit beteken nie Satan is alwetend nie).
Hoekom kan ons sê engele is nie alwetend nie? Wat weet engele byvoorbeeld nie? Mar 13:31-32
________________________________________________________________
Eie Wil
Lees Eseg 28:15. Ons weet dat engele absolute vrye wil gehad voor die rebellie van Satan.
Hoeveel vrye wil hulle vandag toegelaat word is moeilik om te sê. Die Bybel verklaar dit nie.
Persoonlikheid
Satan was 'n prins/heerser onder die engele en so ook Migael wat dui op spesifieke
onderskeidende persoonlikhede van engele. Dan 10:13, Dan 12:1-2. Lys die vier karaktertrekke
waarvan ons in hierdie teksgedeeltes leer en dink aan nog 'n paar.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ander feite
Engele se seksualiteit.
Kan engele trou en kinders hê? ____________________________________________________
Lees Matteus 22:23-30.
Engele kan nie trou of kinders hê nie – met ander woorde “nog engele maak nie”. Hulle moet dus
a-seksueel wees – sonder seksuele organe, drange en begeertes. Aangesien engele 'n eie wil het
en die voorreg kon misbruik moet dit dus so wees.
Hoeveel mag en krag het engele?
Ons sien die mag en krag van engele verskeie kere in die Ou Testament te toon gestel. Een
daarvan is in 2 Konings 19:35.
Hoeveel soldate is deur die engel gedood? ________________________________________
Lees 2 Samuel 24:15-16. Hoeveel mense is deur die engel gedood? ______________________
Wie keer die engel om meer te dood? ____________________________________________
Engele in tyd en plek
Kan engele op meer as een plek op 'n slag wees? _____________________ Daniel 10:20
Engele en God
Engele is nie ___________________________________________________________________
Hebreërs 1:13-14.

Het jy al 'n engel gesien?
Indien jy 'n gelowige is, 'n ware dissipel van Jesus het jy heel waarskynlik. Kan ons dit met gesag
sê? Kom ons herinner ons dat engele nie skaars is nie. Daar is ontsettend baie. Wat leer
Hebreërs 13:2 ons?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Engel van die Here (Inleiding)
Engele verskyn aan mense in menslike gedaante maar ook somtyds as bonatuurlike wesens.
Daar is een engel wat kop en skouers uitstaan bo enige ander in die Ou Testament. Ek moet ook
sê dat nie alle teoloë saamstem met die volgende nie. Dit is egter ook nie dwaalleer nie omdat
meeste teoloë daaroor saamstem reg vanaf die eerste eeu af. Van die beste teoloë van die laaste
200 jaar wat onder andere saamstem is Prof. Dr. Jack MacArthur, Dr. Billy Graham, Prof. Dr. M
Eloff, Dr. W Smith, Dr MG Easton, Prof. Dr. OJ Nave en Albert Barnes. Ook onder andere die hele
span wat die 1599 Geneva Bible vertaal het as mens nog verder terug gaan. Waaroor stem hulle
en ek saam? Dat hierdie Engel van die Here Jesus is wat homself in die Ou Testament reeds
openbaar en werksaam is. Hy het eers aan Abraham verskyn en na sy hemelvaart het hy nooit
weer volgens my kennis in die Bybel verskyn nie. Nie heeltemal waar nie. Hy het ook aan Paulus
verskyn en nie as Engel van die Here nie maar as homself. Snaaks genoeg help die feit dat die
Engel van die Here nie weer na Jesus se geboorte verskyn nie ons om Jesus te bevestig as die
Engel van die Here van die Ou Testament.
Daar is baie vrae wat ons daaroor moet antwoord om dit te bevestig. Die grootste vraag is of die
Engel van die Here God is. Die tweede vraag is dan watter persoon van die Drie-enige God?
Nadat Jesus Christus die aarde as mens besoek het en gebore is hoor ons niks verder van die
Engel van die Here nie. Die engel moet Jesus wees as die Bybel die engel as God identifiseer.
Die Ou Testament identifiseer hierdie engel duidelik as God. Ons weet beslis dat niemand God die
Vader van aangesig tot aangesig kan ontmoet en dit oorleef nie. Die Engel van die Here praat met
mense van aangesig tot aangesig en is dus nie God die Vader nie. Watter een van die persone
van God kan dit dan wees? Ons begin daardie ontdekkingsreis in die volgende deel.
Moet asseblief nie veranderinge maak aan hierdie Bybelstudies nie. Dit mag vrylik gebruik word sonder
enige winsoogmerk en dit sluit die opneem van kollektes tydens die Bybelstudie in. Die druk van kopieë om
in Bybelstudie groepe of vir persoonlike studie te gebruik is wettig. Geen drukwerk vir ander doeleindes en
publikasie soos insluiting in kerk tydskrifte, op webtuistes, blogs of enige ander digitale of gedrukte gebruik is
toegelaat nie. Vir enige navrae of toestemming van gebruik kontak die skrywer of Die Smal Weg Uitgewers.
Alle ander regte voorbehou.

Engele – Die Engel van die Here (Deel Drie)
© Smal Weg Uitgewers, 2014 weergawe. 'n Reeks saamgestel deur Gerhard Potgieter in diens van die
evangelie . gerhard.p@webmail.co.za – Selfoon 0834874052 (+27834874052).
Wanneer ons Bybelstudie doen is dit belangrik dat elke deelnemer elke vers opsoek in die Bybel.

Soos in deel twee bespreek is kenners dit eens dat Jesus wel homself openbaar het tydens die Ou
Testament era en wel as 'n engel. Ons gaan na net ses van die vele voorbeelde kyk. Dit is baie
spesiaal en Jesus openbaar homself as ‫ היוה‬malach Yehovah of die Engel van die Here. Ons het
alreeds bevestig dat die Engel van die Here God is omdat net God sonde kan vergeef. Is daar
meer bewyse?
Voorbeeld Een
Kom ons lees Genesis 16:7-13. God besoek Hagar. Kyk mooi na vers 13 waar sy erken dat sy
weet dit is God self wat aan haar verskyn het. Maar meer nog die God wat haar sien. Sy weet sy
het met God gekommunikeer. Ons weet dit kan nie God die Vader wees nie. Nêrens leer ons dat
die Heilige Gees ander gedaantes aanneem nie behalwe die enkele geval waar die Gees as
vlamme op die gelowiges se koppe gerus het met sy uitstorting. Die vraag is dus dat as sy met
God 'n ontmoeting gehad het – watter persoon van God?
Wie ontmoet Hagar? ____________________________.
Voorbeeld Twee
Rigters 6:11-23. Let op na vers 14. Met wie het Gideon gepraat? ________________________
Ons weet ons kan God nie sien en leef nie. Jesus stel hom gerus Lees verse 22-23. Kyk weer na
vers 14 en 23. Gideon besef dat hy sal sterf as hy met God die Vader ontmoet soos met hierdie
engel. Weereens is dit verseker nie God die Vader nie.
Wie praat met Gideon in vers 14? _______________________________________
Wie is hierdie Engel van die Here in vers 23? ___________________________________
Voorbeeld Drie
Hier kom dit voor asof beide God die Vader en Jesus albei betrokke is. Kom ons kyk na hierdie
besonderse insident. Of Jesus en die Vader was albei betrokke of dit was net Jesus alleen. Kom
ons kyk na hierdie feit wat so maklik misgekyk word.
Lees Eksodus 3:1-6. Wie verskyn eerste in die brandende bos? ______________________vers 2.
(Die woord Malak Yahweh beteken Engel van God)
Wie sien Moses naderkom in vers 4? __________________________ (Die woord vir God die
Vader – YAHWEH – word hier gebruik).
Wie waarsku hom in verse 5 & 6? _____________________________ (Hier word die woord vir Elohim gebruik – “God wat meer as een is”. Vader en Jesus saam? Moontlik die Heilige Gees
ook?)
Kan ons sien dat die Engel van die Here in vers 2 iemand anders is as persoon wat in vers 4
praat? Kan ons ook nou sien dat met die gebruik van die woord Elohim in vers 5 die Vader saam
met Jesus en waarskynlik die Heilige Gees met een stem praat? Nêrens word God die Vader
vereenselwig met die Engel van die Here in die Ou Testament nie. Lees nou weer die 6 verse met
die verskillende name.
Eksodus 3:2-6 Toe verskyn die Engel van die Here (Malak Yahweh) aan hom in ‘n vlam binne-in ‘n
doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. (3) En
Moses sê vir homself: "Ek wil tog ‘n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk.

Waarom brand die doringbos dan nie uit nie?" (4) Toe die Here (Yahweh) sien dat hy nader kom
om te kyk, roep God (Elohim) na hom uit die doringbos: "Moses! Moses!" En hy antwoord: "Hier is
ek." (5) Die Here (Elohim) sê toe vir hom: "Moenie nóg nader kom nie. Trek uit jou skoene, want
die plek waarop jy staan, is gewyde grond." (6) Verder sê Hy: "Ek is die God (Elohim) van jou
voorvaders, die God (Elohim) van Abraham, die God (Elohim) van Isak, die God (Elohim) van
Jakob." Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God (Elohim) te kyk.
Sien jy wat ek sien? Sien jy dat die persoon in vers 2 en 4 verskil? Sien jy verder die verskil met
verse 5 & 6? Ons kan heel waarskynlik met reg hier praat van die drie persone van God wat saam
figureer. Hoekom sou dit wees? Hierdie gebeurtenis was 'n uitsonderlike gebeurtenis want Moses
se roeping was 'n sleutel deel van God se plan om die mensdom te verlos in Jesus Christus.
Sonder Moses was daar geen eksodus uit Egipte nie. Dan sou God se raadsplan en beloftes aan
Abraham plat geval het.
Voorbeeld Vier
Soos reeds gesê is daar verskeie voorbeelde in die Ou Testament en kom ons kyk nou na Sagaria
se ondervinding.
Sagaria 1:8-16. Wat gebeur met hom? ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
Let wel dit is nie 'n droom nie maar 'n visioen. Hy is wakker. Ons sien dat daar 'n tema is van
perderuiters. Het die ruiters 'n leier en beskryf hom?
_____________________________________________________________________________
Wat rapporteer die ruiters? ________________________________________________________
______________________________________________________________ (vers 11)
Wie is die leier in vers 11? ________________________________________________
Met wie praat hy in vers 12? _________________________________________________
Let wel dat die een ruiter, (ook 'n engel), 'n boodskap oordra van die Engel van die Here na
Sagaria. Die Engel van die Here praat nie direk met Sagaria nie. Watter opdrag gee Jesus een
van die ruiters? (vers 13)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Watter profesie gee Jesus aan 'n engel om oor te dra aan Sagaria? (Verse 15 & 16)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Voorbeeld Vyf
Hierdie voorbeeld is bietjie moeiliker. Ek wou egter nie net ooglopende voorbeelde insluit nie.
Lees Eksodus 23:20-22. In die evangelies leer ons dat net God sonde kan vergewe. Dit is ook so
in die Ou Testament en is een van die redes hoekom die Sadduseërs Jesus aangeval het as 'n
lasteraar teenoor God. Net God het die mag om sonde te vergewe en tog sien ons reeds in die Ou
Testament dat die Engel van die Here daardie mag het. Jesus het ook gereeld tydens sy aardse
bediening sonde vergewe. Het 'n engel sulke magte? Verseker nie! Lees asseblief die drie verse
weer aandagtig. Kan 'n engel besluit wat rebels is en dit vergewe? Wie is hierdie engel wat kan
vergewe en kan besluit wat om te vergewe. Meeste stem saam dat dit net Christus kan wees.


Related documents


engele k
n nuwe tyd
leopold scholtz dat afrikaans brand is seker netwerk24
twee millennials se liefde haat vir afrikaans netwerk24
eff g n nou up eksamen ontwrig oor afrikaans netwerk24
die seun dawid


Related keywords