CPN Manifest.pdf


Preview of PDF document cpn-manifest.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


economie.Ieder bedrijf met meer dan 20 werknemers dient een Arbeidersraad te
hebben die de taken van de raad van bestuur in traditionele bedrijven
overneemt. Deze is gevuld met vertegenwoordigers van de arbeiders in het
bedrijf en is direct verkozen in jaarlijkse verkiezingen waarin iedere
werknemer mee mag stemmen en iedere stem gelijk is, in tegenstelling tot
kapitalistische verkiezingen waarin de stem afhangt van vermogen.Iedere arbeidersraad zal zich organiseren als deel van een syndicaat, dat de
rol op zich neemt van bestuur van een bepaalde industrie op een provinciaal
niveau. Dit syndicaat is democratisch georganiseerd en werkt door middel
van consensus democratie, en heeft enkele vertegenwoordigers van de
provinciale overheid om zo landelijk belang in de economie te
vertegenwoordigen.Iedere in Nederland wonende zal toegang krijgen tot onderwijs, zorg, een
goede baan, huisvesting, elektriciteit en goeden kost zonder directe kosten
op hem of haarzelf.Ieder Nederlands gezin met tenminste twee arbeidsgeschikten zal voorzien
worden van tenminste één baan met een werkweek van 35 uur en een eerlijk
loon. De Provinciale overheden zullen een organisatie opstellen om
baanmogelijkheden in de gaten te houden en omscholing waar nodig te
voorzien om zo werkloosheid te kunnen decimeren.De CPN wil arbeid belonen. Handel in aandelen gaat hier tegen in, omdat het
de mogelijkheid schept voor rijken om met gegoochel van geld meer geld
voor zichzelf te creëren zonder dat er nuttige vruchten van arbeid tegenover
staan. Op de korte termijn willen we de belasting op kapitaal afschaffen voor
vermogens onder de vijf ton en in plaats daarvan de winst er op belasten als
gewoon inkomen. Op de lange termijn streven we naar het compleet
afschaffen van de aandelenmarkt.De VVD dient zijn naam als Volkspartij waar te maken, of een andere naam te
kiezen.De CPN zal alle voorstellen van andere partijen overwegen en steunen, mits
deze solidair zijn en het gat tussen bourgeoisie en proletariaat dichten

U HEEFT NIKS TE VERLIEZEN BEHALVE UW KETENEN.
ARBEIDERS ALLER LANDEN, VERENIGT U!