Escola d'estiu Primària14 15 .pdf

File information


Original filename: Escola d'estiu Primària14-15.pdf
Title: Escola d'estiu Primària14-15
Author: DIRECTOR

This PDF 1.4 document has been generated by Escola d'estiu Primària14-15 / doPDF Ver 6.2 Build 301 (Windows XP x32), and has been sent on pdf-archive.com on 04/06/2015 at 09:18, from IP address 62.43.x.x. The current document download page has been viewed 340 times.
File size: 144 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Escola d'estiu Primària14-15.pdf (PDF, 144 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ESCOLA D’ESTIU
Destinataris:
Nins i nines de 3 a 12 anys.
tinas:taris:
Des
Servei
de. 3 a 12 anys.
esolar
i nin
Nin
esc
Refsorç
Tallers.
s: ivitats lúdiques.
ServeiAct
Ref
a. .
iguolar
s d’aesc
Jocorç
Tallers.
Lloc i horari:
Act
de l’escola.
aises.
espiqu
ts lúd
rents
Difeivita
a.
igu
d’a
s rà servei d’escola mati
Joc
Hi hau
nera a partir de les 8h.
Lloc i horari:
Diferents espais de l’escola.
Preu:
.
ula0€
trícy...5
majun
dede
Fle
al 30
22litat
Delxibi
ari:de les
Hor
Juliol
.
tir de
par
A
50€14h
....1les
.....fins
.....8h
13hles
9h a les
1/2 mes ......................75€
Preu: 1 setmana .................40€
Juliol de les :
Servei de menjador
...200€
a lesrà14h
8h
de 13 a
njador
me.....
Hi hau
€alum
.75
.....
.....
.....
s
me
1/2
14h. (Grup mínim 10
.40€
.....
.....
1 set
) mana
nes

r
Cent e Assís
sc d’
c
e
n
a
r
St. F
a
Sa Pobl
Matrícula:
Fins dia 21 de juny.

Per a més informació dirigir-se a la
Per a més informació dirigir-se a la
secretaria del centre
secretaria del centre
de les 9h a les 13h. c/ Lluna, 11.
de les 9h a les 13h. c/ Lluna, 11.
Tel. 971 86 27 03
Tel. 971 86 27 03

Aprofita el temps
No t’aturis d’aprendre
Estimades famílies:
Ens posam en contacte amb tots vosaltres per comunicar-vos
aquesta iniciativa que el centre posa una altra vegada en funcionament i que pot ser de gran ajuda per a tots els vostres fills.
Enguany organitzam escola d’estiu a partir del 22 de juny durant els matins de dilluns a divendres. Durant aquestes hores
els nins de Primària treballaran els continguts de les principals
àrees i realitzaran algunes activitats lúdiques, Mentres que els
més petits gaudiran d’activitats més dinàmiques. Aquesta escola
d’estiu els servirà per reforçar els coneixements assolits en el
seu curs, per preparar el proper, per anar fent els deures de
l’estiu i per gaudir d’uns moments de joc mentre s’aprèn. Totes
les activitats seran dirigides per mestres del nostre centre.

Si us interessa l’oferta, ompliu aquest full de reserva de plaça i
feis-lo arribar a la secretaria del centre. El preu aproximat del
curs variarà segons les hores d’assistència entre 200€ si ve
des del 22 de juny fins al 31 de juliol, o bé 40€ per cada setmana.
Per a tots els pares interessats convocarem una reunió per explicar més extensament tots aquests aspectes.

--- ---------------------------------------------------------Tornau aquesta part d’abaix del full signat a l’escola abans de dia 12 de juny
Jo _____________________________________________________________________________ pare, mare, tutor
de __________________________________________________________________________________________
m’interessa que el meu fill assisteixi a l’escola d’estiu: □ del 22 al 30 de juny
□ mes de juliol
SI

3 anys

1r de Primària

3r de Primària

5è de Primària

NO

4 anys

2n de Primària

4t de Primària

6è de Primària

S igna t:

5 anys

Sa Pobla, __________de juny de 2015


Document preview Escola d'estiu Primària14-15.pdf - page 1/1


Related documents


escola d estiu primaria14 15
declaraci beta doc 1
senyalitzaci seu dossier premsa 19092012
55 agenda setmanal inici 8 de maig 2014
manifest cps
xirinacs

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Escola d'estiu Primària14-15.pdf