2015 STMiG SPRAWOZDANIE 1.pdf


Preview of PDF document 2015-stmig-sprawozdanie-1.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


STMiG-SPRAWOZDANIE
VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH
XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015
Miasto / gmina:

Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska):

Tryńcza

wiejska

Województwo:

Starostwo (powiat):

Podkarpackie

Przeworski

Liczba mieszkańców

8 450

Adres strony internetowej:
http://www.tryncza.eu/page/aktualnosci/17/kultura/gbp.html

Liczba dni, w których przeprowadzono imprezy
Liczba przeprowadzonych imprez
Łączna liczba startujących

490

Kwota poniesionych kosztów organizacji Turnieju

2 800,00

3
4

Kwota poniesionych kosztów – słownie:
Dwa tysiące osiemset złotych

Liczba wolontariuszy
Data
imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy
Organizator imprezy

6

Godzina
imprezy

Nazwa imprezy

26.05.2015

Tryńcza-GBP oraz ZOSiP i ZS

17.00

Rajd Nordic Walking z okazji Dnia Matki

29.05.2015

Jagiełła, Gorzyce, Tryńcza-ZS Jagiełła oraz GBP Tryńcza

15.00

Rajd rowerowy

01.06.2015

Tryńcza-GBP oraz ZOSiP i ZS, GOPS

15.00

Gminny Dzień Dziecka na sportowo

01.06.2015

Wólka Ogryzkowa-Boisko tartanowe- Sołtys KGW i GBP

14.00

Konkurencje sportowe z okazji Dnia Dziecka

Liczba
startujących

60
35
350
45