DTS folder lowres .pdf

File information


Original filename: DTS_folder_lowres.pdf

This PDF 1.6 document has been generated by Adobe Illustrator CS6 (Windows) / Adobe PDF library 10.01, and has been sent on pdf-archive.com on 08/06/2015 at 22:07, from IP address 188.177.x.x. The current document download page has been viewed 411 times.
File size: 787 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


DTS_folder_lowres.pdf (PDF, 787 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


... eller SEMIPROF?

Bestyrelsen

Du kan blive Prof-medlem, hvis du som
forfatter, tegner, rentegner eller farvelægger
har bidraget professionelt til at sende en
tegneserie på markedet eller udgive en
stribe på fast honorar. Eller hvis du er
berettiget til bibliotekspenge for en
tegneserie. Prof-medlemmer har stemmeret.
Årligt kontingent: 300 kr.

Sussi Bech (formand)
Område: bibliotekspenge og kontakt til
Dansk Forfatterforening.

Du kan blive Semiprof-medlem, hvis du har
taget en uddannelse på en anerkendt tegneserieskole, eller hvis to Prof-medlemmer
anbefaler dig eller hvis du indsender og får
godkendt en færdig tegneserie på ikke under
12 A4-sider. Årligt kontingent: 100 kr.

Henrik Rehr
Område: legater og udenlandske kontrakter.

Send os en e-mail om medlemsskab:
kontakt@dansketegneserieskabere.dk
- husk navn og adresse, angiv Prof eller Semiprof og
vedhæft dokumentation i form af værkliste, link til
stribe, kopi af eksamensbevis mm. Maks. 5 mb.
Du får svar i løbet af 2 uger.

Ingo Milton (kasserer)
Freddy Milton
Område: COPY-DAN.
Thomas Friis Pedersen
Område: festivaler & stande.

Peter Snejbjerg
Område: e-bogskonvertering, diverse
digitale løsninger

Foreningen Danske Tegneserieskabere
Nørrebrogade 55A, 2.
2200 København N
kontakt@dansketegneserieskabere.dk

Er
du
PROF?

old r
h
p
o
s
Arbejdstnerbolige
i kun

det

lan
d
u
i
r
sse

Me

m
o
s
r
e
s
s
e
r
e
t
r
n
i
e
b
e
a
n
i
k
d
s
e
r
i
e
r
g
e
a
s
t
e
riee
e
n
s
r
e
g
a
n
g
v
e
t
l
Vi
ske te
e
n
a
n
d
o
e
i
s
s
get d
a
e
t
f
e
r
a
o
v
or
pr
re har
enter f

COPYNDA

t
entere
epræs
Vi er r , der sikrer
-DAN
re
i COPY og forfatte
e
r
er
e
k
n
r
g
æ
te
eres v
r, når d r kopieret.
a
r
o
n
o
h
blive

line o
e
n
b
m
O
a
e
k
g
s
tfoli
r
eserie iden 1989. aglige arran ger med
n
o
g
p
e
T
f
e
m
af
dlin
f-medle
g
n
n
a
i
Dansk interesser s re og støtte
h
l
om Pro de om
S
r
e
o
d
be
e
kan du portfolio
es
gå i f ner om for
r
g
d
e
n
n
b
i
a
dit
r
a
å
t
f
r
k
t
a
a
å
a
s
t
d
io
t
a
ratis p
e
a
v
d
s
i
t
g CV g ns
e
i
o
n
n
v
r
g
a
t
ge
forenin
Intern merne, ekste og kulturorg fgifter mv. o vilkår og
e.
websit
a
r
s
m
s
e
n
e
k
i
l
med
inister an, bibliote t til branche
m
,
e
r
d
e
politik ler fra Copy e kendskabe
de.
j
e
b
r
a
id
ed
ette
d
u
pujlem heden udbr gneserier.
d
r
tøtte
te
s
lig
t
r
n
e
m
t
e
e
f
f
l
es
f
e
o
ed
ed der
en
m
l
!
s
f
f
kilte m å forsiden
g
s
o
t
r
o
r
a
r
ø
il
p
er p serieskabere oplafocerdrrfoesretningentstelokgeondpskabet til
u
eftersp f- eller Semi
d
t
a
ro
Vis, mmer af DanskgeenTepgånederes wee.bSsåitee.rPdu mednteill astersietøskaber!
Som P
ssio
edle
renin ens websit
Alle m
er profe
f
b af fo
g
omi
n
o
k
ø
din
r
o
f
r
e
mp

ag
Foredr

bere
erieska
Tegnes nstnere
k
s
n
f Da
k Ku
dlem a lem af Dans arbejdse
d
rof-me
Som P tomatisk me et til at søg hed i
ig
u
t
rig
t
a
a
e
v
u
r
d
e
e
r
er
db
ge
derme
er læn
råd og f kortere ell ger:
a
li
ophold e kunstnerbo
ristian
k
k
æ
r
ere Ch
en
, tidlig k
n
e
g
a
en.d
ed Sk
litgård
rden v
Klitgå bolig. www.k
ie
.
X’s fer
ttegat
ne i Ka
e
lm
inavisk
o
Hirsh
, Skand .
o
v
a
in
m
Skand
us i Ro
Circolo s kunstnerh o.it.
g
v
a
in
n
in
Fore coloscand
ir
www.c

ske
for dan
agelse stivaler
lt
e
d
r
e
fe
ranger ndske serie lles
gen ar
nla
Bu
Forenin bere på ude ), Quai des
rk
a
seriesk CCA (New Yo skland),
o
(Ty
som (M ), Erlangen
rig
k
n
a
).
r
k
(F
ew Yor
NYCC (N

til
dgang
r har a e foree
m
m
ant
edle
Alle m ens fagrelev g events.
g
drag o
forenin

i
r. side
DAN.
point p eret i COPY3
r
ie
r
t
e
n
s
e
e
n
s
n
e
g
æ
dele te i været repr skulle have env
s
il at til
eriet t n 1993 har sk tegneserie gene til vok r
t
is
in
eserie
ulturm t for 1. Side d af en dan liotekspen
n
K
g
i
e
v
t
k

ib
.
ale
in
de
I 1991 safgift i ste hvert 10. b fordoblet b nge til digit nkelte værk
en
ek
un
pe
te
bibliot hindret, at k fik forening t biblioteks gstaver i de
r
1
o
,a
Vi fik fo talelse. I 201 vi forhindret antallet af b
r
d
k
e
u

r
ft
ø
e
5
t
lek
201
nes
erier. I skulle bereg
tegnes

Vi kæ

Pro t
Raba

du
rof får
Som P at på
b
a
10% r gnete
køb af r hos
le
ia
r
e
mat
og på
Creas rslle
Schoe -papir
er
m
ham
tein &
hos Tu
.
h
c
o
K

renin
msska
, at du
medle et linke til fo ere og vise
b
d
a
k
d
s
la
ie
r
g
o
ese
e Tegn
Dansk

- MELD

D

AG!
D
I
D
IG IN

til
Støttets
even
af
edlem
Som m en er
g
forenin til at
d
e
m
u
d
rere
sponso gen
ha
n
Cope
s, Art
Comic g
o
le
b
b
Bu
andre
.
events


Document preview DTS_folder_lowres.pdf - page 1/2

Document preview DTS_folder_lowres.pdf - page 2/2

Related documents


dts folder lowres
rec praktikant opslag 3
02 2017 samlet u debat viden
hedegaardogkrasnik
kompendium over udvalgte bornholmske spiselige urter og b r endelig version
avies

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file DTS_folder_lowres.pdf