PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactKarta zgłoszeniowa .pdf


Original filename: Karta zgłoszeniowa.pdf
Title: Karta zgłoszeniowa
Author: Łukasz

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.9 / GPL Ghostscript 8.70, and has been sent on pdf-archive.com on 25/06/2015 at 19:52, from IP address 46.113.x.x. The current document download page has been viewed 538 times.
File size: 46 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 62 60, fax: 74 842 60 54, kom. 513 453 311
e-mail: ptewch@wp.pl lub biuro@pte-walbrzych.pl
www: pte-walbrzych.pl

KARTA ZGŁOSZENIA

(Pieczątka nagłówkowa firmy)

Temat szkolenia: …..............................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Data szkolenia: …..............................................................
Zgłaszam udział w szkoleniu następujących osób:
1............................................................................................tel.........................................
2............................................................................................tel.........................................
3............................................................................................tel.........................................
MOŻLIWE FORMY PŁATNOŚCI ZA SZKOLENIE (proszę zaznaczyć preferowaną formę):
1. Przedpłata przelewem na konto bankowe lub gotówką w biurze PTE O/Wałbrzych.
2. Gotówką w dniu szkolenia.
3.

Przelewem do 7 dni po szkoleniu.

KWOTA DO ZAPŁATY: …………………………
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Wałbrzych jest zwolnione podmiotowo z podatku VAT [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na
podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]

UWAGA:
W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować
PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia!!!

-----------------------------------------------

---------------------------------------------------

Konto bankowe: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
NIP 886-00-23-080
KRS stowarzyszeń: 0000071073
Członek stowarzyszenia: Dolnośląscy Pracodawcy

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych
tel: 74 842 62 60, fax: 74 842 60 54, kom. 513 453 311
e-mail: ptewch@wp.pl lub biuro@pte-walbrzych.pl
www: pte-walbrzych.pl
Główny księgowy

Prezes / Dyrektor

Konto bankowe: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
NIP 886-00-23-080
KRS stowarzyszeń: 0000071073
Członek stowarzyszenia: Dolnośląscy Pracodawcy


Karta zgłoszeniowa.pdf - page 1/2
Karta zgłoszeniowa.pdf - page 2/2

Related documents


karta zg oszeniowa
kontrola podatkowa 27 05 2015
zamkni cie ksi g rachunkowych 2014
podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r
akcja bilans 09 12 1014
vat zmiany m mucha 03 07 2015 r


Related keywords