VAT zmiany M.Mucha 03.07.2015 r. .pdf

File information


Original filename: VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r..pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.4, and has been sent on pdf-archive.com on 25/06/2015 at 19:50, from IP address 46.113.x.x. The current document download page has been viewed 658 times.
File size: 187 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r..pdf (PDF, 187 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080
tel.:74 842-62-60, fax: 74 842-60-54, kom. 513 453 311
e-mail: ptewch@wp.pl, www: pte-walbrzych.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE:

Zmiany VAT od 01.07.2015 r.
oraz zagadnienia problematyczne
Niniejsze szkolenie organizowane jest z myślą o bieżących problemach prawno - podatkowych związanych ze
zmianami w podatku VAT, które wejdą w życie od dnia 01.07.2015 r., jak również problemami praktycznymi
wynikającymi z tych zmian. W trakcie szkolenia omówione zostaną m. in. kwestie dotyczące odwrotnego
obciążenia, nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych oraz wybrane zagadnienia
problematyczne.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Odwrotne obciążenie – szerszy zakres
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Rozszerzenie zakresu towarów objętych odwrotnym obciążeniem (np. laptopy, telefony)
Wprowadzenie limitu dla wybranych transakcji przy stosowaniu odwrotnego obciążenia
Transakcja jednolita gospodarczo
Zmiana dotycząca podmiotu zobowiązanego do rozliczenia VAT w trybie odwrotnego obciążenia
Zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej
Przepisy przejściowe
Ulga na złe długi a upadłość podatnika

2. Zmiany dotyczące podatku naliczonego od 01.01.2016 r.
a. Odliczenie VAT w od towarów wykorzystywanych do działalności gospodarczej i poza nią
b. Szczególny sposób określania proporcji
c. Podmioty obowiązane do stosowania nowych zasad

3. Kasy fiskalne 2015 – nowe rozporządzenie Ministra Finansów
a. Podmioty objęte bezwzględnym obowiązkiem fiskalizacji
b. Usługi objęte bezwzględnym obowiązkiem fiskalizacji
c. Zwolnienia
d. Interpretacja ogólna MF

4. Zagadnienia problematyczne
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Przełomowy wyrok TSUE dt. najmu i kosztów dodatkowych
Refaktury – nowe orzecznictwo
Korekty - moment ujęcia zmniejszenia podatku
Zwroty towaru a kasa fiskalna
Transakcje karuzelowe
Kara umowna czy usługa podlegająca VAT
Moment wykonania usługi jako moment zakończenia czynności faktycznych
Przedłużenie terminu zwrotu VAT
Spory i ugody a skutki w VAT
Nowe zasady opodatkowania usług elektronicznych
Analiza bieżącego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE
Oddział w Wałbrzychu
ul.Szmidta 4a ,58-300 Wałbrzych NIP 886-00-23-080
tel.:74 842-62-60, fax: 74 842-60-54, kom. 513 453 311
e-mail: ptewch@wp.pl, www: pte-walbrzych.pl

Konto: Getin Bank S.A. NR 09 1560 0013 2000 1701 4080 2700WYKŁADOWCA: dr MONIKA MUCHA – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego; w 2002 r. zdobyła tytuł doktora obroną pracy doktorskiej pt.
„Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji”. Doświadczenie zawodowe
zdobywała m.in. jako współpracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner.
Świadczy liczne usługi doradcze dla podmiotów samorządowych, spółek użyteczności publicznej,
gmin, szkół wyższych. Autorka licznych artykułów publikowanych m.in. na łamach: Monitora
Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu
Terytorialnego; stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych w zakresie prawa
podatkowego.MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel AQUA-ZDRÓJ, ul. Ratuszowa 6, WałbrzychTERMIN SZKOLENIA: 03.07.2015KOSZT SZKOLENIA (w tym materiały szkoleniowe, serwis kawowy): 1 osoba -

r.

godz. 900-1400 - zgłoszenia przyjmujemy do 26.06.2015 r.

300,00 zł/os

2 i więcej osób – 285 zł/os
Cena dla członków PTE O/Wałbrzych oraz stowarzyszenia Dolnośląscy Pracodawcy – 270,00 zł/os

!!! UWAGA !!!:
W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE
O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
tel.: 74 842 62 60, fax: 74 842 60 54, kom. 513 453 311, e-mail: ptewch@wp.pl


Document preview VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r..pdf - page 1/2

Document preview VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r..pdf - page 2/2

Related documents


vat zmiany m mucha 03 07 2015 r
podatek vat 19 01 2015
podatek vat 13 04 2015
pdof 30 01 2015
podatek od nieruchomo ci 15 01 2015
podatek dochodowy od os b prawnych w 2014 i 2015 r

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r..pdf