PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact1k stowarzyszenie kolbacz.pdf


Preview of PDF document 1k-stowarzyszenie-kolbacz.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Strona 2 z 6

Identyfikator wydruku: RS/179257/2/20150706080826

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAZURKIEWICZ

2.Imiona

WŁADYSŁAW ROMAN

3.Numer PESEL/REGON

25071902917

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

DOBURZYŃSKI

2.Imiona

DARIUSZ PIOTR

3.Numer PESEL/REGON

63111000091

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WANIOWSKI

2.Imiona

MARIAN ZBIGNIEW

3.Numer PESEL/REGON

48090808630

4.Numer KRS

******

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

2.Sposób reprezentacji podmiotu

W SPRAWACH FINANSOWYCH STOWARZYSZENIE REPREZENTOWANE JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ:
PRZEWODNICZĄCEGO, WICEPRZEWODNICZĄCEGO, SKARBNIKA I JEDNEGO Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU.
W POZOSTAŁYM ZAKRESIE REPREZENTACJA ŁĄCZNA ZARZĄDU.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SOWA

2.Imiona

ANDRZEJ ANTONI

3.Numer PESEL/REGON

60071905596

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PRZEWODNICZĄCY