PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact1k stowarzyszenie kolbacz.pdf


Preview of PDF document 1k-stowarzyszenie-kolbacz.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Strona 3 z 6

Identyfikator wydruku: RS/179257/2/20150706080826

2

3

4

5

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WANIOWSKI

2.Imiona

MARIAN ZBIGNIEW

3.Numer PESEL/REGON

48090808630

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPRZEWODNICZĄCY

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PRZYBYSZ

2.Imiona

ALINA

3.Numer PESEL/REGON

47071104422

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SEKRETARZ

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MATEJCZUK

2.Imiona

ELŻBIETA

3.Numer PESEL/REGON

60110500805

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SKARBNIK

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIETRZYK

2.Imiona

EWA

3.Numer PESEL/REGON

66112501967

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁ0NEK ZARZĄDU

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BEDNAREK

2.Imiona

GRAŻYNA

3.Numer PESEL/REGON

58070212205

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KOWALCZYK

2.Imiona

PIOTR PAWEŁ

3.Numer PESEL/REGON

69072701750

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ZAWADA

2.Imiona

JÓZEF

3.Numer PESEL/REGON

61031308378

4.Numer KRS

****

Rubryka 3
Brak wpisów