PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact1k stowarzyszenie kolbacz.pdf


Preview of PDF document 1k-stowarzyszenie-kolbacz.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Strona 4 z 6

Identyfikator wydruku: RS/179257/2/20150706080826

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

A) WSPIERANIE RATOWANIA I ODNAWIANIA ZABYTKÓW KULTURY W KOŁBACZU I OKOLICACH
B) WSPIERANIE BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ZIEMI KOŁBACKIEJ
C) DOKUMENTOWANIE DZIEJÓW ZIEMI KOŁBACKIEJ
D) EDUKACJA HISTORYCZNA, KULTURALNA I PATRIOTYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIEDZICTWA CYSTERSÓW
E) OŻYWIENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów