PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact2 icg binowo park.pdf


Preview of PDF document 2-icg-binowo-park.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


Strona 2 z 5

Identyfikator wydruku: RS/159984/2/20150706080800

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
1

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIŃSKI

2.Imiona

SŁAWOMIR

3.Numer PESEL/REGON

62121800466

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

STAŃSKA

2.Imiona

ANNA MARIA

3.Numer PESEL/REGON

74072510103

4.Numer KRS

******

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO DZIAŁANIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIENI SĄ:
JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWUOSOBOWO INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU (ŁĄCZNIE)

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIŃSKI

2.Imiona

SŁAWOMIR

3.Numer PESEL/REGON

59100403774

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SOTEK

2.Imiona

ZDZISŁAW

3.Numer PESEL/REGON

65102505857

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ZAWADZKI