PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact2 icg binowo park.pdf


Preview of PDF document 2-icg-binowo-park.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


Strona 3 z 5

Identyfikator wydruku: RS/159984/2/20150706080800
2.Imiona

ANDRZEJ SYLWESTER

3.Numer PESEL/REGON

64072603538

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WICHROWSKA

2.Imiona

MARIA BOŻENA

3.Numer PESEL/REGON

60022902825

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIŃSKA

2.Imiona

IWONA MARZENA

3.Numer PESEL/REGON

62121800466

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WICHROWSKI

2.Imiona

MAREK

3.Numer PESEL/REGON

59080102173

4.Numer KRS

****

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

1.
2.
3.
4.
5.

ORGANIZACJA I POPULARYZACJA SPORTU GOLFOWEGO.
ROZWIJANIE I OCHRONA ZASAD SPORTU GOLFOWEGO.
PROPAGOWANIE I WSPIERANIE ĆWICZEŃ WYCZYNOWEGO SPORTU GOLFOWEGO.
ORGANIZOWANIE ZAWODÓW, IMPREZ SPORTOWYCH IREKREACYJNYCH.
UDZIAŁ W RYWALIZACJI SPORTOWEJ W ZAKRSIE GRY W GOLFA.