PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact2 polski zwiazek pol golfowych.pdf


Preview of PDF document 2-polski-zwiazek-pol-golfowych.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


Strona 1 z 5

Identyfikator wydruku: RS/433187/2/20150706081023

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 06.07.2015 godz. 08:10:23
Numer KRS: 0000433187
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

14.09.2012

Ostatni wpis

Numer wpisu

2

Sygnatura akt

SZ.XIII NS-REJ.KRS/4526/13/847

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

10.07.2013

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

2.Numer REGON/NIP

------

3.Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK WŁAŚCICIELI PÓL GOLFOWYCH

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat GRYFIŃSKI, gmina STARE CZARNOWO, miejsc.
BINOWO

2.Adres

ul. ---, nr 62, lok. ---, miejsc. BINOWO, kod 74-106, poczta STARE CZARNOWO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

28 LUTEGO 2012 R.
27 CZERWCA 2012 R. ZMIANA §23 UST.4,5,6,7, §25 UST.1, §27.