PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact2 polski zwiazek pol golfowych.pdf


Preview of PDF document 2-polski-zwiazek-pol-golfowych.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


Strona 3 z 5

Identyfikator wydruku: RS/433187/2/20150706081023

2

3

4

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

GRADECKI

2.Imiona

KRZYSZTOF

3.Numer PESEL/REGON

64112603214

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIŃSKI

2.Imiona

SŁAWOMIR

3.Numer PESEL/REGON

59100403774

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BACŁAWSKI

2.Imiona

WALDEMAR

3.Numer PESEL/REGON

64083106574

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SEKRETARZ

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PIEŃKOWSKI

2.Imiona

MACIEJ

3.Numer PESEL/REGON

77062301053

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

POHOJONEN

2.Imiona

ANTKI

3.Numer PESEL/REGON

---

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

POSPIESZNY

2.Imiona

PIOTR

3.Numer PESEL/REGON

62072207677

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy