PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact3 ziemia staroczarnowska.pdf


Preview of PDF document 3-ziemia-staroczarnowska.pdf

Page 1 2 3 4 5

Text preview


Strona 3 z 5

Identyfikator wydruku: RS/231985/3/20150706080848

4

5.Funkcja w organie reprezentującym

SKARBNIK

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

DZIEWIATNIKOW

2.Imiona

KRZYSZTOF

3.Numer PESEL/REGON

79121301354

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SEKRETARZ

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

GRZYWIŃSKI

2.Imiona

WIESŁAW

3.Numer PESEL/REGON

53101015099

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

CYRANKOWSKA

2.Imiona

BERNARDETA MARIA

3.Numer PESEL/REGON

54021101286

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BRYŁA

2.Imiona

IWONA

3.Numer PESEL/REGON

80071008945

4.Numer KRS

****

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

- UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O HISTORII, KULTURZE I WSPÓŁCZESNYM OBLICZU GMINY STARE
CZARNOWO;