osp zelewo.pdf


Preview of PDF document osp-zelewo.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Strona 2 z 6

Identyfikator wydruku: RS/81538/3/20150706080432

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
1

2

3

4

5

6

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WROTNIAK

2.Imiona

TADEUSZ

3.Numer PESEL/REGON

53032218538

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAŁYSZCZYCKI

2.Imiona

ANDRZEJ ANTONI

3.Numer PESEL/REGON

49070504715

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ŚWIĘTEK

2.Imiona

HENRYK ZENON

3.Numer PESEL/REGON

67021803218

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

STACHULA

2.Imiona

MICHAŁ

3.Numer PESEL/REGON

81061709576

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAŁYSZCZYCKI

2.Imiona

STEFAN ŁUKASZ

3.Numer PESEL/REGON

81042209950

4.Numer KRS

******

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

POPEK

2.Imiona

STANISŁAW

3.Numer PESEL/REGON

57041215337

4.Numer KRS

******

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nazwa organu

STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Dział 2