osp zelewo.pdf


Preview of PDF document osp-zelewo.pdf

Page 1 2 3 4 5 6

Text preview


Identyfikator wydruku: RS/81538/3/20150706080432

Strona 3 z 6

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC
ZARZĄDU.
UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP
PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

4

5

6

7

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAŁYSZCZYCKI

2.Imiona

ANDRZEJ ANTONI

3.Numer PESEL/REGON

49070504715

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MAŁYSZCZYCKI

2.Imiona

STEFAN ŁUKASZ

3.Numer PESEL/REGON

81042209950

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES - NACZELNIK

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KARWACKI

2.Imiona

TADEUSZ

3.Numer PESEL/REGON

66020803854

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

GOSPODARZ

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KRAWCZYK

2.Imiona

HENRYK

3.Numer PESEL/REGON

54060116678

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

GORCZYCA

2.Imiona

DAWID

3.Numer PESEL/REGON

88013005476

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

ZASTĘPCA NACZELNIKA

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MATEJCZUK

2.Imiona

WOJCIECH

3.Numer PESEL/REGON

90032702997

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

GOSPODARZ

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SPRINGER

2.Imiona

SANDRA

3.Numer PESEL/REGON

86061610806

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SKARBNIK I SEKRETARZ