medellöner för nyexade studenter .pdf
File information

Title: Microsoft Word - Lön.docx
Author: Greta Hjortzberg

This PDF 1.3 document has been generated by Microsoft Word / Mac OS X 10.5.8 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 09/07/2015 at 19:38, from IP address 213.65.x.x. The current document download page has been viewed 672 times.
File size: 254.08 KB (9 pages).
Privacy: public file
Document preview


Lön efter examen
Nuvarande lön för nyexade studenter.
Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.


Område
Juridik och samhällsvetenskap

Ämne
Data- och systemvetenskap

Lärosäte
Uppsala universitet

Nivå
Avancerad

Lön
35000

Teknik

Väg- och vattenbyggnad

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

32939

Teknik

Datateknik

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

32548

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Handelshögskolan

Avancerad

32478

Övrigt område

Riskhantering

Lunds universitet

Avancerad

31863

Juridik och samhällsvetenskap

Data- och systemvetenskap

Stockholms universitet

Avancerad

31400

Teknik

Industriell ekonomi

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

31351

Juridik och samhällsvetenskap

Statsvetenskap

Försvarshögskolan

Grund

31000

Teknik

Industriell ekonomi

Lunds universitet

Avancerad

30745

Juridik och samhällsvetenskap

Statsvetenskap

Umeå universitet

Grund

30500

Juridik och samhällsvetenskap

Nationalekonomi

Handelshögskolan

Avancerad

30341

Juridik och samhällsvetenskap

Nationalekonomi

Uppsala universitet

Grund

30225

Teknik

Datateknik

Kungliga tekniska högskolan

Grund

30200

Teknik

Lantmäteri

Lunds universitet

Avancerad

29752

Teknik

Datateknik

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

29269

Juridik och samhällsvetenskap

Psykologi

Göteborgs universitet

Grund

29267

Juridik och samhällsvetenskap

Tillämpad IT

Göteborgs universitet

Grund

29167

Juridik och samhällsvetenskap

Industriell ekonomi

Linköpings universitet

Avancerad

29067

Juridik och samhällsvetenskap

Nationalekonomi

Uppsala universitet

Avancerad

28780

Juridik och samhällsvetenskap

Pedagogik

Göteborgs universitet

Avancerad

28743

Teknik

Maskinteknik

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

28723

Juridik och samhällsvetenskap

Informationsteknik

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

28657

Teknik

Maskinteknik

Blekinge tekniska högskola

Avancerad

28625

Teknik

Elektroteknik

Högskolan Väst

Grund

28617

Teknik

Teknisk design

Mittuniversitetet

Avancerad

28583

Teknik

Datateknik

Lunds universitet

Avancerad

28559

Teknik

Byggd miljö

Malmö högskola

Grund

28500

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Uppsala universitet

Avancerad

28445

Naturvetenskap

Kemiteknik

Mälardalens högskola

Avancerad

28360

Teknik

Teknisk nanovetenskap

Lunds universitet

Avancerad

28327

Övrigt område

System i teknik och samhälle

Uppsala universitet

Avancerad

28296

Teknik

Elektroteknik

Lunds universitet

Avancerad

28258

Teknik

Teknisk fysik

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

28206

Teknik

Byggteknik

Lunds universitet

Grund

28200

Teknik

Elektroteknik

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

28182

Teknik

Byggteknik

Uppsala universitet

Grund

28165

Övrigt område

Logistics & transport managm.

Göteborgs universitet

Avancerad

28000

Juridik och samhällsvetenskap

Nationalekonomi

Göteborgs universitet

Avancerad

28000

Juridik och samhällsvetenskap

Nationalekonomi

Handelshögskolan

Grund

28000

Teknik

Maskinteknik

Högskolan Dalarna

Avancerad

28000

Juridik och samhällsvetenskap

Statsvetenskap

Stockholms universitet

Grund

28000

Nuvarande meddellön (per månad) för studenter som tagit examen inom ett år.
För mer information, se www.hogskolekvalitet.se

1


Lön efter examenJuridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Göteborgs universitet

Avancerad

27982

Medicin, vård och omsorg

Medicinsk vetenskap

Uppsala universitet

Avancerad

27977

Teknik

Fysisk planering

Blekinge tekniska högskola

Avancerad

27936

Teknik

Industriell ekonomi

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

27926

Teknik

Arkitektur

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

27870

Teknik

Landskapsplanering

Sveriges lantbruksuniversitet

Avancerad

27838

Teknik

Materialteknik

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

27789

Teknik

Automation och mekatronik

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

27734

Teknik

Energisystem

Uppsala universitet

Avancerad

27720

Teknik

Farkostteknik

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

27688

Teknik

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

27639

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Uppsala universitet

Grund

27638

Juridik och samhällsvetenskap

Rättsvetenskap

Stockholms universitet

Avancerad

27625

Naturvetenskap

Miljö- och vattenteknik

Uppsala universitet

Avancerad

27584

Teknik

Datavetenskap

Uppsala universitet

Avancerad

27583

Juridik och samhällsvetenskap

Teknisk design

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

27583

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Stockholms universitet

Grund

27583

Teknik

Väg- och vattenbyggnad

Lunds universitet

Avancerad

27579

Övrigt område

Kom.- och transportsystem

Linköpings universitet

Avancerad

27500

Teknik

Maskinteknik

Lunds universitet

Avancerad

27414

Teknik

Elektronik

Mälardalens högskola

Avancerad

27250

Teknik

Elektroteknik

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

27220

Övrigt område

Medieteknik

Linköpings universitet

Avancerad

27197

Humaniora och teologi

Medie- och kommunikationsv.

Mittuniversitetet

Grund

27167

Juridik och samhällsvetenskap

Pedagogik

Örebro universitet

Grund

27150

Teknik

Elektroteknik

Chalmers tekniska högskola

Grund

27089

Teknik

Energi- och miljöteknologi

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

27078

Teknik

Teknisk fysik

Lunds universitet

Avancerad

27059

Teknik

Kemiteknik

Lunds universitet

Avancerad

27057

Teknik

Byggteknik

Kungliga tekniska högskolan

Grund

27032

Teknik

Teknisk fysik

Uppsala universitet

Avancerad

27024

Naturvetenskap

Bioteknik

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

27019

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Handelshögskolan

Grund

27013

Juridik och samhällsvetenskap

Utbildningsvetenskap

Stockholms universitet

Grund

27000

Juridik och samhällsvetenskap

Specialpedagogik

Umeå universitet

Avancerad

26983

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Lunds universitet

Avancerad

26969

Teknik

Arkitektur

Lunds universitet

Avancerad

26969

Juridik och samhällsvetenskap

Informationsteknik

Uppsala universitet

Avancerad

26940

Juridik och samhällsvetenskap

Kognitionsvetenskap

Linköpings universitet

Avancerad

26921

Övrigt område

Medieteknik

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

26913

Juridik och samhällsvetenskap

Informationsteknik

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

26906

Juridik och samhällsvetenskap

Juridik

Stockholms universitet

Avancerad

26899

Teknik

Design och produktframtagn.

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

26896

Teknik

Berg- och mineralteknik

Högskolan Dalarna

Grund

26886

Teknik

Maskinteknik

Chalmers tekniska högskola

Grund

26884

Humaniora och teologi

Medie- och kommunikationsv.

Uppsala universitet

Grund

26750

Juridik och samhällsvetenskap

Informatik

Lunds universitet

Grund

26700

Nuvarande meddellön (per månad) för studenter som tagit examen inom ett år.
För mer information, se www.hogskolekvalitet.se

2


Lön efter examenJuridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Stockholms universitet

Avancerad

26693

Medicin, vård och omsorg

Bioteknik

Lunds universitet

Avancerad

26653

Teknik

Produkt- och processutv.

Mälardalens högskola

Grund

26627

Teknik

Maskinteknik

Linköpings universitet

Avancerad

26604

Teknik

Datateknik

Linköpings universitet

Avancerad

26600

Juridik och samhällsvetenskap

Specialpedagogik

Uppsala universitet

Avancerad

26600

Teknik

Teknisk fysik och elektroteknik

Linköpings universitet

Avancerad

26597

Juridik och samhällsvetenskap

Nationalekonomi

Lunds universitet

Avancerad

26594

Teknik

Landskapsarkitektur

Sveriges lantbruksuniversitet

Avancerad

26592

Teknik

Elektroteknik

Blekinge tekniska högskola

Avancerad

26540

Teknik

Maskinteknik

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

26447

Juridik och samhällsvetenskap

Nationalekonomi

Stockholms universitet

Grund

26438

Juridik och samhällsvetenskap

Statsvetenskap

Uppsala universitet

Avancerad

26403

Teknik

Samhällsbyggnad

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

26390

Juridik och samhällsvetenskap

Psykologi

Linköpings universitet

Avancerad

26390

Naturvetenskap

Apoteksexamen

Göteborgs universitet

Avancerad

26341

Naturvetenskap

Ekosystemteknik

Lunds universitet

Avancerad

26311

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Göteborgs universitet

Grund

26273

Juridik och samhällsvetenskap

Datavetenskap

Blekinge tekniska högskola

Avancerad

26260

Teknik

Byggteknik

Malmö högskola

Grund

26250

Juridik och samhällsvetenskap

Offentlig rätt

Södertörns Högskola

Grund

26250

Teknik

Datateknik/elektroteknik

Kungliga tekniska högskolan

Grund

26214

Teknik

Maskinteknik

Kungliga tekniska högskolan

Grund

26200

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Sveriges lantbruksuniversitet

Avancerad

26185

Teknik

Datateknik

Chalmers tekniska högskola

Grund

26160

Juridik och samhällsvetenskap

Geografi

Stockholms universitet

Avancerad

26157

Teknik

Byggteknik

Mälardalens högskola

Grund

26136

Teknik

Kemiteknik

Kungliga tekniska högskolan

Grund

26125

Teknik

Elektroteknik

Linköpings universitet

Avancerad

26119

Juridik och samhällsvetenskap

Studie- och yrkesvägledning

Stockholms universitet

Grund

26100

Juridik och samhällsvetenskap

Sociologi

Uppsala universitet

Grund

26070

Juridik och samhällsvetenskap

Fastighetsförmedling

Högskolan Väst

Grund

26056

Naturvetenskap

Kemi och kemiteknik

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

26044

Juridik och samhällsvetenskap

Nationalekonomi

Stockholms universitet

Avancerad

26033

Naturvetenskap

Biologi

Göteborgs universitet

Grund

26000

Teknik

Industriell ekonomi

Högskolan i Borås

Avancerad

26000

Teknik

Samhällsbyggnad

Kungliga tekniska högskolan

Grund

25975

Teknik

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers tekniska högskola

Grund

25918

Teknik

Maskinteknik

Högskolan i Halmstad

Grund

25880

Juridik och samhällsvetenskap

Fastighetsförmedling

Högskolan i Borås

Grund

25867

Juridik och samhällsvetenskap

Informatik

Linköpings universitet

Avancerad

25831

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Lunds universitet

Grund

25800

Juridik och samhällsvetenskap

HR managm. and develop.

Linköpings universitet

Avancerad

25787

Juridik och samhällsvetenskap

Statsvetenskap

Uppsala universitet

Grund

25765

Övrigt område

Sjöfartsteknik

Chalmers tekniska högskola

Grund

25750

Naturvetenskap

Agronomi

Sveriges lantbruksuniversitet

Avancerad

25715

Teknik

Produkt- och

Mälardalens högskola

Avancerad

25700

Nuvarande meddellön (per månad) för studenter som tagit examen inom ett år.
För mer information, se www.hogskolekvalitet.se

3


Lön efter examen
processutveckling
Teknik

Maskinteknik

Högskolan i Jönköping

Grund

25645

Juridik och samhällsvetenskap

Nationalekonomi

Linköpings universitet

Avancerad

25609

Humaniora och teologi

Historiskt-filosofiskt ämne

Uppsala universitet

Avancerad

25607

Teknik

Datateknik/programvaruteknik

Blekinge tekniska högskola

Avancerad

25600

Juridik och samhällsvetenskap

Nationalekonomi

Göteborgs universitet

Grund

25600

Teknik

Uppsala universitet

Avancerad

25590

Juridik och samhällsvetenskap

Teknisk fysik
materialvetenskap
Statsvetenskap

Stockholms universitet

Avancerad

25589

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Karlstads universitet

Grund

25572

Teknik

Teknisk fysik

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

25515

Teknik

Teknisk biologi

Linköpings universitet

Avancerad

25507

Juridik och samhällsvetenskap

Pedagogik

Mittuniversitetet

Grund

25500

Juridik och samhällsvetenskap

Samhällsplanering

Stockholms universitet

Grund

25500

Teknik

Maskinteknik

Uppsala universitet

Grund

25477

Naturvetenskap

Farmaci

Uppsala universitet

Avancerad

25444

Humaniora och teologi

Journalistik

Södertörns Högskola

Grund

25440

Juridik och samhällsvetenskap

Juridik

Örebro universitet

Avancerad

25430

Naturvetenskap

Miljövetenskap

Göteborgs universitet

Grund

25417

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Högskolan Väst

Avancerad

25400

Teknik

Maskinteknik

Örebro universitet

Grund

25400

Juridik och samhällsvetenskap

Arbetsterapi

Linköpings universitet

Avancerad

25350

Juridik och samhällsvetenskap

Medie- och kommunikationsv.

Högskolan Dalarna

Grund

25333

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Linköpings universitet

Avancerad

25293

Teknik

Byggteknik

Högskolan i Borås

Grund

25250

Humaniora och teologi

Byggteknik

Högskolan i Halmstad

Grund

25200

Juridik och samhällsvetenskap

Socialantropologi

Stockholms universitet

Grund

25200

Juridik och samhällsvetenskap

Pedagogik

Linköpings universitet

Avancerad

25188

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Mälardalens högskola

Avancerad

25117

Juridik och samhällsvetenskap

Statsvetenskap

Lunds universitet

Avancerad

25115

Medicin, vård och omsorg

Logopedi

Linköpings universitet

Avancerad

25100

Juridik och samhällsvetenskap

Juridik

Göteborgs universitet

Avancerad

25074

Juridik och samhällsvetenskap

Sociologi

Stockholms universitet

Grund

25060

Juridik och samhällsvetenskap

Socialt arbete

Högskolan Väst

Grund

25017

Naturvetenskap

Kemi

Stockholms universitet

Avancerad

25000

Juridik och samhällsvetenskap

Juridik

Lunds universitet

Avancerad

24999

Juridik och samhällsvetenskap

Psykologi

Högskolan i Borås

Grund

24960

Teknik

Kemiteknik

Chalmers tekniska högskola

Avancerad

24948

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Södertörns Högskola

Grund

24925

Teknik

Integrerad produktutveckling

Högskolan i Skövde

Grund

24871

Juridik och samhällsvetenskap

Handelsrätt

Lunds universitet

Grund

24857

Juridik och samhällsvetenskap

Informatik

Göteborgs universitet

Grund

24833

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Örebro universitet

Avancerad

24825

Övrigt område

Livsmedelsteknik

Lunds universitet

Grund

24800

Juridik och samhällsvetenskap

Socialt arbete

Stockholms universitet

Grund

24780

Naturvetenskap

Molekylär bioteknik

Uppsala universitet

Avancerad

24773

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Södertörns Högskola

Avancerad

24750

Nuvarande meddellön (per månad) för studenter som tagit examen inom ett år.
För mer information, se www.hogskolekvalitet.se

4


Lön efter examenJuridik och samhällsvetenskap

Pedagogik

Stockholms universitet

Grund

24739

Juridik och samhällsvetenskap

Pedagogik

Umeå universitet

Grund

24729

Teknik

Byggteknik

Örebro universitet

Grund

24708

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Mälardalens högskola

Grund

24695

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Linköpings universitet

Grund

24671

Teknik

Industriell ekonomi

Högskolan i Borås

Grund

24670

Juridik och samhällsvetenskap

Affärsrätt

Linköpings universitet

Avancerad

24668

Humaniora och teologi

Historiskt-filosofiskt ämne

Högskolan i Halmstad

Grund

24667

Juridik och samhällsvetenskap

Psykologi

Lunds universitet

Avancerad

24667

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Örebro universitet

Grund

24667

Humaniora och teologi

Journalistik

Mittuniversitetet

Grund

24650

Teknik

Elektroteknik

Örebro universitet

Grund

24571

Juridik och samhällsvetenskap

Sociologi

Högskolan Dalarna

Grund

24560

Naturvetenskap

Skogshushållning

Sveriges lantbruksuniversitet

Avancerad

24554

Teknik

Byggteknik

Högskolan i Jönköping

Grund

24527

Naturvetenskap

Miljövetenskap

Göteborgs universitet

Avancerad

24513

Konstnärligt område

Konstnärligt ämne

Lunds universitet

Avancerad

24500

Teknik

Kemiteknik

Uppsala universitet

Avancerad

24368

Teknik

Maskinteknik

Högskolan i Skövde

Grund

24343

Naturvetenskap

Bioinformatik

Uppsala universitet

Avancerad

24342

Teknik

Maskinteknik

Linnéuniversitetet

Grund

24333

Juridik och samhällsvetenskap

Informatik

Linköpings universitet

Grund

24300

Juridik och samhällsvetenskap

Europakunskap

Göteborgs universitet

Avancerad

24292

Juridik och samhällsvetenskap

Stockholms universitet

Grund

24258

Juridik och samhällsvetenskap

Personal, arbete och
organisation
Företagsekonomi

Högskolan i Jönköping

Avancerad

24222

Teknik

Lantmäteri

Högskolan Väst

Grund

24221

Medicin, vård och omsorg

Kostvetenskap

Uppsala universitet

Avancerad

24214

Juridik och samhällsvetenskap

Socialt arbete

Högskolan i Jönköping

Grund

24209

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Högskolan Kristianstad

Grund

24188

Juridik och samhällsvetenskap

Personal- & arbetslivsvet.

Högskolan Kristianstad

Grund

24186

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Högskolan i Jönköping

Grund

24175

Juridik och samhällsvetenskap

Handelsrätt

Högskolan i Jönköping

Avancerad

24127

Teknik

Maskinteknik

Linköpings universitet

Grund

24125

Juridik och samhällsvetenskap

Nationalekonomi

Lunds universitet

Grund

24125

Naturvetenskap

Kemi

Lunds universitet

Avancerad

24120

Naturvetenskap

Husdjursvetenskap

Sveriges lantbruksuniversitet

Avancerad

24083

Naturvetenskap

Miljövetenskap

Malmö högskola

Grund

24058

Juridik och samhällsvetenskap

Psykologi

Lunds universitet

Grund

24044

Juridik och samhällsvetenskap

Socialt arbete

Malmö högskola

Avancerad

24003

Juridik och samhällsvetenskap

Mänskliga rättigheter

Malmö högskola

Grund

24000

Naturvetenskap

Miljövetenskap

Södertörns Högskola

Grund

24000

Juridik och samhällsvetenskap

Pedagogik

Uppsala universitet

Grund

24000

Humaniora och teologi

Medie- och kommunikationsv.

Örebro universitet

Grund

24000

Juridik och samhällsvetenskap

Sociologi

Högskolan i Borås

Grund

23987

Juridik och samhällsvetenskap

Statsvetenskap

Linköpings universitet

Avancerad

23982

Juridik och samhällsvetenskap

Medie- och kommunikationsv.

Göteborgs universitet

Grund

23946

Nuvarande meddellön (per månad) för studenter som tagit examen inom ett år.
För mer information, se www.hogskolekvalitet.se

5


Lön efter examenHumaniora och teologi

Biblioteks- och info.vetenskap

Högskolan i Borås

Avancerad

23915

Teknik

Industriell ekonomi och org.

Högskolan i Jönköping

Grund

23902

Juridik och samhällsvetenskap

Sociologi

Mälardalens högskola

Grund

23894

Juridik och samhällsvetenskap

Psykologi

Göteborgs universitet

Avancerad

23886

Juridik och samhällsvetenskap

Pedagogik

Linköpings universitet

Grund

23829

Teknik

Kemiteknik

Linköpings universitet

Grund

23786

Naturvetenskap

Biologi

Sveriges lantbruksuniversitet

Avancerad

23761

Humaniora och teologi

Journalistik

Linnéuniversitetet

Grund

23738

Juridik och samhällsvetenskap

Sociologi

Lunds universitet

Grund

23733

Medicin, vård och omsorg

Audiologi

Lunds universitet

Grund

23700

Juridik och samhällsvetenskap

Sociologi

Uppsala universitet

Avancerad

23670

Humaniora och teologi

Produktutv. & innovationsled.

Högskolan i Halmstad

Grund

23667

Juridik och samhällsvetenskap

Sociologi

Umeå universitet

Grund

23667

Juridik och samhällsvetenskap

Service management

Lunds universitet

Avancerad

23618

Teknik

Byggteknik

Linnéuniversitetet

Grund

23600

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Linnéuniversitetet

Avancerad

23600

Juridik och samhällsvetenskap

Psykologi

Örebro universitet

Grund

23578

Juridik och samhällsvetenskap

Socialt arbete

Göteborgs universitet

Avancerad

23574

Juridik och samhällsvetenskap

Psykologi

Stockholms universitet

Grund

23571

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Högskolan Dalarna

Grund

23566

Juridik och samhällsvetenskap

Socialt arbete

Malmö högskola

Grund

23563

Humaniora och teologi

Engelska

Högskolan i Jönköping

Grund

23558

Juridik och samhällsvetenskap

Offentlig förvaltning

Göteborgs universitet

Avancerad

23552

Medicin, vård och omsorg

Kostvetenskap

Uppsala universitet

Grund

23533

Juridik och samhällsvetenskap

Socialt arbete

Mittuniversitetet

Grund

23512

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Luleå Tekniska universitet

Grund

23500

Humaniora och teologi

Historia

Linköpings universitet

Grund

23488

Teknik

Bioteknik

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

23485

Naturvetenskap

Kemisk biologi

Linköpings universitet

Avancerad

23471

Juridik och samhällsvetenskap

Socialt arbete

Högskolan Kristianstad

Grund

23467

Medicin, vård och omsorg

Biomed.laboratorievetenskap

Uppsala universitet

Grund

23467

Juridik och samhällsvetenskap

Pedagogik

Högskolan i Skövde

Grund

23453

Humaniora och teologi

Historiskt-filosofiskt ämne

Uppsala universitet

Grund

23428

Naturvetenskap

Fysik

Kungliga tekniska högskolan

Avancerad

23414

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Högskolan i Borås

Grund

23413

Juridik och samhällsvetenskap

Studie- och yrkesvägledning

Malmö högskola

Grund

23413

Medicin, vård och omsorg

Folkhälsovetenskap

Högskolan Kristianstad

Grund

23375

Juridik och samhällsvetenskap

Internationella relationer

Malmö högskola

Grund

23375

Humaniora och teologi

Medie- och kommunikationsv.

Karlstads universitet

Grund

23357

Naturvetenskap

Medicinsk biologi

Linköpings universitet

Avancerad

23336

Juridik och samhällsvetenskap

Psykologi

Mittuniversitetet

Grund

23333

Övrigt område

Arbetsvetenskap

Högskolan i Halmstad

Grund

23314

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Högskolan i Borås

Avancerad

23313

Juridik och samhällsvetenskap

Socialt arbete

Linköpings universitet

Grund

23276

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Umeå universitet

Grund

23261

Teknik

Design

Chalmers tekniska högskola

Grund

23260

Naturvetenskap

Kemi

Göteborgs universitet

Avancerad

23244

Nuvarande meddellön (per månad) för studenter som tagit examen inom ett år.
För mer information, se www.hogskolekvalitet.se

6


Lön efter examenJuridik och samhällsvetenskap

Sociologi

Göteborgs universitet

Grund

23229

Medicin, vård och omsorg

Arbetsterapi

Luleå Tekniska universitet

Grund

23215

Teknik

Datateknik

Högskolan i Jönköping

Grund

23200

Medicin, vård och omsorg

Biomedicin

Högskolan i Skövde

Avancerad

23182

Humaniora och teologi

Kulturvetenskap

Högskolan Väst

Grund

23175

Juridik och samhällsvetenskap

Rättsvetenskap

Linnéuniversitetet

Grund

23167

Juridik och samhällsvetenskap

Socialpsykologi

Högskolan i Halmstad

Grund

23150

Teknik

Grafisk teknologi

Högskolan Dalarna

Grund

23140

Medicin, vård och omsorg

Arbetsterapi

Högskolan i Jönköping

Grund

23118

Medicin, vård och omsorg

Arbetsterapi

Göteborgs universitet

Grund

23084

Juridik och samhällsvetenskap

Samhälls-och kulturanalys

Linköpings universitet

Avancerad

23083

Humaniora och teologi

Historiskt-filosofiskt ämne

Göteborgs universitet

Grund

23055

Juridik och samhällsvetenskap

Socialt arbete

Göteborgs universitet

Grund

23045

Juridik och samhällsvetenskap

Socialpsykologi

Högskolan i Skövde

Grund

23036

Teknik

Teknisk fysik

Chalmers tekniska högskola

Grund

23033

Teknik

Byggteknik

Linköpings universitet

Grund

23000

Medicin, vård och omsorg

Rehabiliteringsvetenskap

Mittuniversitetet

Grund

23000

Naturvetenskap

Fysik

Uppsala universitet

Avancerad

22988

Juridik och samhällsvetenskap

Skatterätt

Karlstads universitet

Avancerad

22958

Humaniora och teologi

Historia

Högskolan i Jönköping

Grund

22945

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Mittuniversitetet

Grund

22880

Juridik och samhällsvetenskap

Socialt arbete

Linköpings universitet

Avancerad

22867

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Luleå Tekniska universitet

Avancerad

22841

Övrigt område

Arbetsvetenskap

Karlstads universitet

Grund

22837

Juridik och samhällsvetenskap

Samhälls- och kulturanalys

Linköpings universitet

Grund

22833

Humaniora och teologi

Arkivvetenskap

Uppsala universitet

Avancerad

22833

Juridik och samhällsvetenskap

Sociologi

Linköpings universitet

Grund

22786

Humaniora och teologi

Historia

Malmö högskola

Grund

22786

Juridik och samhällsvetenskap

Socialt arbete

Lunds universitet

Grund

22776

Humaniora och teologi

Luleå Tekniska universitet

Grund

22760

Juridik och samhällsvetenskap

Medie- och
kommunikationsvetenskap
Intern. migration & etniska.rel.

Malmö högskola

Grund

22750

Naturvetenskap

Biologi

Uppsala universitet

Grund

22750

Juridik och samhällsvetenskap

Socialantropologi

Stockholms universitet

Avancerad

22738

Juridik och samhällsvetenskap

Arbetsvetenskap

Högskolan i Borås

Grund

22731

Övrigt område

Flygteknik

Mälardalens högskola

Grund

22700

Medicin, vård och omsorg

Kostvetenskap

Umeå universitet

Grund

22700

Juridik och samhällsvetenskap

Nationalekonomi

Högskolan i Jönköping

Grund

22700

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Högskolan i Halmstad

Grund

22693

Naturvetenskap

Miljövetenskap

Linköpings universitet

Grund

22688

Humaniora och teologi

Kulturvård

Göteborgs universitet

Grund

22667

Konstnärligt område

Konstnärligt ämne

Lunds universitet

Grund

22667

Medicin, vård och omsorg

Medie- och kommunikationsv.

Högskolan i Jönköping

Grund

22625

Juridik och samhällsvetenskap

Datalogi

Högskolan i Skövde

Grund

22600

Juridik och samhällsvetenskap

Datavetenskap

Blekinge tekniska högskola

Grund

22580

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Linnéuniversitetet

Grund

22551

Humaniora och teologi

Biblioteks- och info.vetenskap

Uppsala universitet

Avancerad

22550

Nuvarande meddellön (per månad) för studenter som tagit examen inom ett år.
För mer information, se www.hogskolekvalitet.se

7


Lön efter examenHumaniora och teologi

Historiskt-filosofiskt ämne

Stockholms universitet

Avancerad

22547

Juridik och samhällsvetenskap

Freds- och konfliktkunskap

Umeå universitet

Grund

22500

Medicin, vård och omsorg

Folkhälsovetenskap

Högskolan i Skövde

Grund

22490

Naturvetenskap

Biologi

Sveriges lantbruksuniversitet

Grund

22461

Medicin, vård och omsorg

Biomed.laboratorievetenskap

Högskolan i Jönköping

Grund

22456

Juridik och samhällsvetenskap

Freds- och konfliktkunskap

Uppsala universitet

Grund

22425

Teknik

Innovationsteknik

Mälardalens högskola

Grund

22400

Teknik

Industriell ledning och org.

Högskolan i Skövde

Grund

22386

Medicin, vård och omsorg

Folkhälsovetenskap

Mälardalens högskola

Grund

22375

Juridik och samhällsvetenskap

Informatik

Umeå universitet

Grund

22375

Humaniora och teologi

Medie- och kommunikationsv.

Linnéuniversitetet

Grund

22357

Juridik och samhällsvetenskap

Pedagogik

Högskolan Väst

Grund

22314

Juridik och samhällsvetenskap

Sociologi

Högskolan i Halmstad

Grund

22258

Medicin, vård och omsorg

Arbetsterapi

Lunds universitet

Grund

22250

Humaniora och teologi

Bildproduktion

Högskolan Dalarna

Grund

22214

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Högskolan Väst

Grund

22180

Naturvetenskap

Biologi

Göteborgs universitet

Avancerad

22179

Medicin, vård och omsorg

Folkhälsovetenskap

Göteborgs universitet

Grund

22167

Medicin, vård och omsorg

Biomedicin

Lunds universitet

Grund

22167

Juridik och samhällsvetenskap

Arbetsterapi

Linköpings universitet

Grund

22147

Humaniora och teologi

Tros- och livsåskådningsv.

Lunds universitet

Grund

22133

Medicin, vård och omsorg

Arbetsterapi

Örebro universitet

Grund

22117

Teknik

Arkitektur

Kungliga tekniska högskolan

Grund

22091

Teknik

Landskapsplanering

Sveriges lantbruksuniversitet

Grund

22089

Juridik och samhällsvetenskap

HR management and dev.

Linköpings universitet

Grund

22046

Medicin, vård och omsorg

Arbetsterapi

Umeå universitet

Grund

22020

Juridik och samhällsvetenskap

Informationsdesign

Mälardalens högskola

Grund

22013

Juridik och samhällsvetenskap

Mänskliga rättigheter

Malmö högskola

Avancerad

22000

Juridik och samhällsvetenskap

Pedagogik

Linnéuniversitetet

Grund

21929

Juridik och samhällsvetenskap

Statsvetenskap

Göteborgs universitet

Grund

21875

Övrigt område

Medieteknik

Blekinge tekniska högskola

Grund

21856

Juridik och samhällsvetenskap

Statsvetenskap

Karlstads universitet

Grund

21833

Teknik

Datorgrafik

Luleå Tekniska universitet

Grund

21833

Humaniora och teologi

Medie- och kommunikationsv.

Högskolan i Halmstad

Grund

21800

Juridik och samhällsvetenskap

Medie- och kommunikationsv.

Stockholms universitet

Grund

21750

Naturvetenskap

Biologi

Uppsala universitet

Avancerad

21697

Humaniora och teologi

Historiskt-filosofiskt ämne

Stockholms universitet

Grund

21686

Juridik och samhällsvetenskap

Företagsekonomi

Blekinge tekniska högskola

Grund

21636

Teknik

Biologi

Lunds universitet

Avancerad

21567

Juridik och samhällsvetenskap

Pedagogik

Lunds universitet

Grund

21557

Humaniora och teologi

Grafisk design och kom.

Linköpings universitet

Grund

21500

Medicin, vård och omsorg

Statsvetenskap

Linnéuniversitetet

Grund

21500

Naturvetenskap

Djursjukvård

Sveriges lantbruksuniversitet

Grund

21496

Naturvetenskap

Molekylärbiologi

Lunds universitet

Avancerad

21467

Naturvetenskap

Miljövetenskap

Linköpings universitet

Avancerad

21460

Humaniora och teologi

Historiskt-filosofiskt ämne

Södertörns Högskola

Grund

21178

Juridik och samhällsvetenskap

Service management

Lunds universitet

Grund

21171

Nuvarande meddellön (per månad) för studenter som tagit examen inom ett år.
För mer information, se www.hogskolekvalitet.se

8


Lön efter examenMedicin, vård och omsorg

Dietik

Göteborgs universitet

Grund

21003

Humaniora och teologi

Kultur- och mediegestaltning

Linköpings universitet

Avancerad

20944Nuvarande meddellön (per månad) för studenter som tagit examen inom ett år.
För mer information, se www.hogskolekvalitet.se

9
Download original PDF file

medellöner för nyexade studenter.pdf (PDF, 254.08 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file medellöner för nyexade studenter.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000285918.
Report illicit content